Poniedziałek, 29.05.2023, Imieniny: Magdalena, Teodozja, Maria
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Oświadczenie wydawcy info.elblag.pl na publikację ZBK

29.12.2021, 19:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Oświadczenie wydawcy info.elblag.pl na publikację ZBK

Po zamieszczonej w dniu 23 grudnia 2021r., przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu, publikacji w jednym z lokalnych portali internetowych, wydawca elbląskiego dziennika internetowego info.elblag.pl wydał oświadczenie.

 

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia wydawcy info.elblag.pl:

 

 

    Drodzy czytelnicy,

 

      Kierując się wyłącznie kodeksem etyki dziennikarskiej, którego naczelnymi zasadami jest bezstronność, dążenie do prawdy, uczciwość i ponad wszystko rzetelne przedstawienie argumentów każdej ze stron, jako wydawca info.elblag.pl zobligowany jestem zająć stanowisko po publikacji artykułu Zarządu Budynków Komunalnych w Elblągu zamieszczonego w dniu 23.12.2021r. na jednym z lokalnych portali internetowych,

     W przytoczonej wyżej publikacji Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu oświadcza, że cykl zamieszczonych przez nas artykułów dotyczących awarii sieci gazowej w nieruchomościach zarządzanych przez ZBK w Elblągu nawołuje do jego anonimowego szkalowania, przedstawiania negatywnego wizerunku oraz osób tam pracujących. 

     Stawiane redakcji zarzuty są całkowicie nieprawdziwe i krzywdzące. Wystarczy wskazać, że pierwszy z opublikowanych przez redakcję artykułów w dniu 23.11.2021r. zaczyna się od słów – cyt. „Zgłosili się do nas mieszkańcy budynku przy ul. Obrońców Pokoju”. Natomiast w dalszej części artykułu przedstawiane jest wyłącznie stanowisko ZBK w Elblągu na stawiane przez mieszkańców pytania, w postaci „co w niniejszej sprawie zostało zrobione oraz kiedy gaz zostanie przywrócony?”. Publikacja nie zawiera stanowiska redakcji (link). Przedstawia jedynie problem, z którym zwrócili się do nas mieszkańcy naszego miasta oraz stanowisko właściwej rzeczowo instytucji.

    To samo dotyczy pozostałych publikacji. Przedstawiają one problemy mieszkańców, kilku budynków zarządzanych przez ZBK dotyczące dostawy gazu. Żaden z opublikowanych przez nas artykułów nie zawiera stanowiska redakcji. Co więcej, redakcja podjęła wszelkie starania umożliwiające ZBK w Elblągu przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Ocenę pozostawiam czytelnikom.

     W świetle przytoczonych wyżej faktów, zarzut szkalowania uważam za nieuzasadniony. Szkalowanie w swojej istocie oznacza przedstawianie nieprawdziwych informacji godzących w dobre imię. Ustosunkowując się więc do stawianych zarzutów wyjaśniam, że wszystkie opisane awarie instalacji gazowej rzeczywiście miały miejsce. Wydaje się to dość oczywiste, gdyż każdą otrzymaną przez nas informację, przed publikacją artykułów weryfikowaliśmy w ZBK, który fakty te potwierdzał. Ponadto w każdej z naszych publikacji przedstawialiśmy rzetelnie stanowisko ZBK w Elblągu. Obiektywna analiza publikowanych przez nas artykułów prowadzi do wniosku, że przedstawiają one wyłącznie odpowiedź ZBK na problemy mieszkańców dotyczące awarii sieci gazowej w budynkach przez nich zamieszkiwanych.


      Wynika z powyższego, że redakcji info.elblag.pl stawiany jest zarzut szkalowania ZBK, przez sam fakt publikacji problemów, z którymi borykają się mieszkańcy naszego miasta. Zarzut ten jest niezrozumiały choćby z tego względu, że zgłaszane przez mieszkańców problemy weryfikowaliśmy u źródła, tj. w ZBK, a otrzymane stanowisko publikowaliśmy w całości. Zaprzeczam także stanowczo, aby nasze publikacje miały na celu przedstawianie negatywnego wizerunku pracowników Zarządu Budynku Komunalnych w Elblągu.

    Na marginesie należy wskazać, że w publikacji umieszczonej na jednym z lokalnych portali, to ZBK przyznaje, że w wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono nieprawidłowości w tym także kadrowe, które zostały skierowana do odpowiednich organów. Ocenę i skalę ujawnionych nieprawidłowości redakcja pozostawia kompetentnym służbom.


     Kończąc, chciałbym zapewnić wszystkich naszych czytelników, że redakcja info.elblag.pl niezmiennie każdego dnia będzie kierowała się naczelnymi zasadami etyki dziennikarskiej oraz rzetelnie i obiektywnie przedstawiała argumenty każdej z zaangażowanych stron. Zapewniam także, że nadal będziemy przedstawiać problemy, z którymi się do nas zgłaszacie, bez względu na to, czy będą to tematy trudne bądź niewygodne. Deklaruję też, że w przedstawianiu prawdy nie ugniemy się przed jakimkolwiek naciskiem i będziemy kierować się wyłącznie dobrem mieszkańców naszego miasta.

 

 

                                                                              Z poważaniem      

                                                                       Wydawca  info.elblag.pl

 

 

                                                                                                                

Oceń tekst:

Ocen: 184

%98.4 %1.6


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.34514784812927