Wtorek, 23.10.2018, Imieniny: Halki, Filipa, Przybyslawa
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii OPINIE NADESŁANE

Ryszard Klim: Gra toczy się o wielką stawkę! To katastrofa ciepłownicza Elbląga (opinia nadesłana)

07.02.2018, 14:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Ryszard Klim: Gra toczy się o wielką stawkę! To katastrofa ciepłownicza Elbląga
Fot. Archiwum redakcji

Określenie „załamanie” jest delikatnym określeniem. Bardziej adekwatne byłoby „katastrofa”. Sytuacja jest  wieloaspektowa.  W bezpieczeństwie energetycznym zagrożone są dostawy energii cieplnej i nieobecny jest obowiązek dążenia do najniższych jej kosztów.

Kierunkowa komunalna  spółka  wyobcowała się  od obowiązku umiarkowanego wpływu na poziom bytowania zmuszonych do korzystania z jej usług mieszkańców. Powierzchowną stała się rola systemu nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego. Nieograniczoność w dysponowaniu publicznymi środkami spowodowała powstanie subkultury klanowej, połączonej związkiem merkantylnych interesów.  Subkultury  szczelnie chroniącej swojego biznesu. Nakierowanej na „dorwanie” i zniszczenie oponentów. To znane działania.


Patrząc etapowo- w okresie lat 2012-2016 nie zbudowano podstaw systemu bezpieczeństwa ciepłowniczego Elbląga, co było jednoznaczną koniecznością. Pozwalał na to czas.


Od 2016 roku sytuację można określić jako po części  kontynuacyjną i w stanie zawieszenia decyzyjnego. Mimo  możliwości przełomu, poczynając od połowy 2016 roku.


Widoczne  są  próby skierowania tematu na „ślepy tor”, stąd ponowna jego rekapitulacja. 

Proszę więc o wytrwałość przy studiowaniu poniższej chronologii w dwóch odsłonach.
                                                          
Odsłona I


Samorządowy czas pędzi. Dla jednych będzie liczył kolejne kadencyjne lata, dla drugich   rozpoczynał odmierzanie od początku. Apetyt na to i na to staje się coraz bardziej widoczny.  Nawet wśród tych , którzy przysparzali elblążanom bólów głowy, bez litości łupiąc ich, bo przecież ktoś musi wysupłać i płacić, a ktoś szastać.


Zasadniczym podtekstem tego ,czego jesteśmy obecnie świadkami, jest przekonanie mieszkańców, że to, co niedobre- to nie my, to wyłącznie oni. Żadnych skrupułów, żadnej refleksji, chociażby w podzieleniu się odpowiedzialnością.


Temat ciepłowniczy wywrze zasadniczy wpływ na szanse  lub ich brak. Podstawowym więc działaniem staje się, kogo? - obciążyć odpowiedzialnością za „gorące rozbrojenie”.


Nie odmówię sobie wtrętu z początku kadencji 2014-2018. Jedno z pierwszych spotkań klubowych: PO  i SLD z P. Prezydentem. Doświadczony bojami poprzednich lat, ale i z oczekiwaniem, że „nowe jedzie”, stwierdzam : „Jeżeli pryncypialnie nie rozwiążemy problemu zaopatrzenia miasta w ciepło, jego ceny  wraz z restrukturyzacją struktur ciepłowniczych, to będziemy mieli główny temat wyborczy 2018 roku”. Mamy 2018 rok.


Wspomniany okres , od 2012 do dzisiaj oceniam więc  wyłącznie w kolorze czarno-szarym. Przygnębiającym. Dwa wyjątki. Pierwszy jaśniejszy i oczekiwany, w połowie 2016 roku- zmiana kadrowa.


W drugim wyjątku jest odejście od czerni i szarości. Mieści się w nim załoga spółki, w podstawowym składzie. To ona doznaje na sobie wielu uogólniających ocen, na które nie zasłużyła.  Z pewnością   nie zasłużyła  na dyskryminujące traktowanie wewnątrz.


Budowanie autorytetu widać po „obdzielaniu” dobrami czyli środkami z funduszu nagród DN. Rok 2012-stanowiska dyrektorsko- kierownicze ( kilkanaście osób)- 106806, robotnicze (ponad 100 osób)-15085 ; 2013- pierwsze 111430, drugie-53006 ; 2014- 74145 i 34681; 2015-101050 i 32250. Natomiast połowa roku 2016 bije wszystko: 77300 dyrektorsko- kierownicze ( w tym 2x 30000) i „O” dla robotniczych. Pożegnanie z załogą!


Nagrody się różnicuje , ale fundusz DN jest naliczeniem 2 lub 3% planowanych rocznych wynagrodzeniem wszystkich pracowników. Kogo preferowano?


No cóż, „naruszający” autorytet załogi Klim musiał się upomnieć. Poskutkowało. Za 2016 rok wyrównano: monterzy pozyskali 65633. Natomiast normalność zaistniała w 2017 roku ( dane do 31 maja): kadra zarządzająca (16)-7856; pozostali pracownicy umysłowi( 56)-30510; stanowiska robotnicze( 107) -58488.


Po wieloletniej dyskusji pozwalam sobie  na wybiorcze wątki tasiemca. Morze rzeczy bulwersujących opinię publiczną jest znane. I dziwimy się , że zło nie spotkało się z tym, czym powinno się spotkać. To po prostu nie było, i nie jest, możliwe. Uzależniono   rozdawnictwem. Biuro Rozdawnictwa Finansowego funkcjonowało.  Podawałem już przykład , w zapędzie rozdano prawie 500 tysięcy, przy rocznym zysku 224 tysiące.  Nic to, że: kilkadziesiąt lat czeka modernizacja sieci na Osiedlu Metalowców, nie mamy systemu monitorowania   o skażeniach powietrza, słabo wspieramy wymianę pieców na inne źródła.


Trochę rozumiem niekonsekwencje ostatnich lat po stronie władzy właścicielskiej. Radny może sobie pozwolić na rygorystyczność ocen, natomiast widzieliśmy  rozmiękczające działanie „sił oporu” wobec Ratusza, przy których niełatwo podjąć decyzję.


Nie wchodzę w dziwne relacje pomiędzy organami kontroli i nadzoru państwa. Wielokrotne naruszenie prawa dwukrotnie przedstawione b. szeroko przez CBA, i nic. Przy próbie zaboru sztuki odzieży w markecie prawo natychmiast działa. Milion cofniętej inwestycyjnej dotacji nie znalazł swojego odpowiedzialnego. Stratę znacznej wartości pokryli mieszkańcy.


Uczyć się powinniśmy na przykładowym zestawie „jak wymanewrować fakty”.


Jak wymanewrowano Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Olsztynie? Bardzo prosto. Wynajęta za 113 tys.( netto) kancelaria prawna, także spółka, nie poinformowały Rzecznika o efektach  kontroli CBA, stanowisku szefa CBA, który odrzucił 11 z 12 zastrzeżeń  EPEC, jak również decyzji NFOŚiGW o cofnięciu miliona złotych na inwestycję.  Rzecznik, podejmując decyzję o odmowie wszczęcia postępowania , bazował wyłącznie na informacji UZP, będącej niewielką częścią  całości.  Postawiłem przed późniejszymi audytorami pytanie o ocenę prawną , zawodową  i moralną faktu zatajenia . Nie podjęli.


I właśnie kolejny manewr. Słynny „audyt” z ub. roku. Czy ktokolwiek słyszał, aby kontrolowane osoby i firma , opracowałyby dla kontrolujących zakres ich działania.. A tak było. Za 37 tys. złotych spółka i my dowiedzieliśmy się m.in. , jakie spółka ma ruchomości i nieruchomości ( 35 stron po 200zł.). Zajęto się, a jakże, wypływem środków. Str. 88, cytuję: ”Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę, ponoszone przez Spółkę wydatki na reklamę były zgodne z treścią zawartych umów oraz zatwierdzanych dokumentów wewnętrznych Spółki”. Pełna demokracja przy  opracowaniu Protokołu „audytu”.


Po   modernizacji sieci- ciągle nie wiemy, co jest pod nami. Czy wbudowany zestaw preizolowany odpowiada parametrom z SIWZ?  Protokół „audytu”  to porusza- dobrze, ale pomija fakt, że wyjaśnienie można było uzyskać  już  w 2014 r. na wniosek b. członka RN.    


W 2016 musztarda „po obiedzie”, bo można badać tylko próbki nowe!!!( Instytut Techniki Budowlanej ).  Chodzimy więc po zestawie  tańszym- celowym czy droższym- niecelowym?


Przykładami radosnej  sybaryckiej twórczości, manewrów i manipulacji można by długo.    Jak natomiast zajmowano się tam  misyjnymi sprawami? Odsyłam do Odsłony II.
                                                                    
Odsłona II   
                                                               
W cieplnej chronologii  wracamy do roku 2013. Energa Kogeneracja wymierza cios, podwyżka o 10,10%. Przy zerowej inflacji, nawet deflacji, i najniższych od lat cenach surowca. To dzwon alarmowy do decyzji zarządzających ciepłem miejskim.  Po pewnym czasie Ryszard Klim dochodzi do informacji, że w tym właśnie roku Energa Kogeneracja  ( Elbląg) nabywa udziały Ciepła Kaliskiego. Za 50 mln złotych. Kolejne podwyżki EK : 2014-9,24%, 2015-6,04%. Czy każdy z nas myśli o tym samym? Na co szły podwyżki? Ciepło Kaliskie  przekazane zostało do Centrali. U nas pozostały ceny ciepła.


Właśnie cenami „wypracowanymi” i brakiem pomysłu na przyszłość w tamtym okresie próbuje się zrobić wrzutkę na Ratusz dnia dzisiejszego. Przyznaję, ostatnie 1,5 roku nie było  zbyt korzystne, i o tym będzie. Nie kupuję natomiast   próby zdjęcia odpowiedzialności za ciepłownicze rozbrojenie z  „menedżerów”  tamtego okresu.


Za bezpieczeństwo ciepłownicze odpowiadają władze Miasta. Niedobrą praktyką stało się scedowanie polityki ciepłowniczej na władze spółki. Także niedobrą stała się nieobecność pośredniej struktury, pomiędzy spółką a Prezydentem. Ciepłownictwo to specyfika, którą trzeba  dobrze znać Także podpowiedzieć „stop” . W Krakowie np. funkcjonuje doradca ds. ciepłownictwa. Wielokrotnie to postulowałem. Wołanie na puszczy.


Władze EPEC- u były praktycznie autonomiczne. Skoro tak , to do nich  należało podjęcie działań wynikających z sytuacji. Tak jak to robiono w innych PEC- ach. Ja, nawet jako samouk ciepłowniczy , widziałbym jedno- budowa nowego źródła ciepła. I przekonanie do tego właściciela spółki. Co zrobiono?  


Oddam głos  Przewodniczącemu RN EPEC. Liczyłem się z możliwością , że zostanę faktami  przyparty do muru przez wiedzę tak kompetentnej osoby.


Poniższa korespondencja jest zasadniczą dla ukazania zaniechań.


12 listopada 2015 roku wystąpiłem więc do Przewodniczącego z pismem. Inspirowany byłem m.in. opracowanymi po 2 latach wywoływania, „Założeniami do Planu zaopatrzenia miasta    w ciepło”.Dokument nakazywał  konieczność modernizacji wyeksploatowanych sieci lub budowę nowego źródła. Po uderzeniach podwyżkowych EK pozostawało jedno: rozpocząć opóźniony i tak dialog konkurencyjny (techniczny) w kierunku budowy. Chyba ,że zaistnieją korzystne okoliczności w relacjach  z EK. Tych okoliczności  nie było.


W moim piśmie obok spraw innych (straty ciepła-utrzymujące się i rosnące- mimo modernizacji) poprosiłem o  „wyciągi” z dokumentów wyrażających zaniepokojenie Rady Nadzorczej i kierownictwa spółki polityką cenową Energa Kogeneracja skierowane do organu właścicielskiego , jak również do EK na przestrzeni lat. Także  zapisane w dokumentach propozycje spółki zmierzające do rozwiązania tego niełatwego problemu.


Odpowiedź Przewodniczącego RN EPEC z 23.12.2015 r. : „Wnioskowany przez Pana zakres dokumentacji obejmuje informacje strategiczne dotyczące funkcjonowania spółki , w związku z powyższym nie widzimy możliwości ich udostępnienia”. Łaskawie jeszcze kilka zdań: ”Jednak odpowiadając na Pana zapytanie informujemy: Zarówno obecna RN jak i poprzednie kadencje Rad podczas wielu posiedzeń wyrażały swoje zaniepokojenie wielkością wzrostu taryfy dla ciepła w Energa Kogeneracja. Z uwagi na fakt, że zatwierdzeniem taryfy dla Energa Kogeneracja zajmuje się Prezes Urzędu Regulacji Energetyki , RN EPEC nie posiada instrumentów ani możliwości opiniowania lub ograniczania wprowadzanego wzrostu cen u naszego dostawcy ciepła”.


Kapitulacja lat 2012-2015 jest oczywista: „informacja strategiczna” i „zaniepokojenie”. Wykręt-  to EK i URE są winne.  Tą samą metodę przyjęto wobec tych, którzy po nich.


W tym kontekście czytam dzisiaj o temacie pozorującym- pojawiającej się gdzieś  spółce Termika, która chciała budować. To podobno przełom 2014/2015, a moje pismo było z końca 2015. Co szkodziło chociażby wspomnieć, że coś takiego miało miejsce?  Natomiast pobudziłaby do działania , jako przedstawiciela władzy samorządowej i lobbysty ciepłownictwa , merytoryczna  i uzasadniona propozycja ukierunkowana na budowę nowego źródła ciepła. Byłbym sojusznikiem. Propozycji i „wyciągów” nie było.


Mamy jeszcze jedną próbę pozorną. W I połowie 2016,  w obliczu zbliżającego się rozstania ze spółką, za 145140 złotych, „rzutem na taśmę”, zamówiono „Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno- ekonomicznej budowy podstawowego źródła ciepła dla miasta Elbląg oraz studium wykonalności dla wybranej technologii”. Było to wyciąganie królika z kapelusza. Zapytałem się audytorów: o relacje między tym dokumentem a wspomnianymi wcześniej „Założeniami do zaopatrzenia miasta  w ciepło”; o zasadność wydatkowania znacznych  środków na podobne dokumenty; czy uzyskano na to zgodę władz miasta; czy celowym było zamówienie „Koncepcji” nie poprzedzone dyskusją i wstępną decyzją środowisk ciepłowniczych, a także samorządowców. Tradycyjnie nie podjęto tematu w „audycie”. „Koncepcja” mająca się nijak wobec naszych potrzeb i możliwości, za równowartość rocznych opłat za ciepło 50 elbląskich rodzin, jest „półkownikiem”.


Oczywistą stała się klęska ekipy „menedżerskiej”  majstrującej ciepłownictwem elbląskim. Nie było to jednak majstrowanie w przydomowym warsztacie, lecz przy wielu aspektach , związanych z bytowaniem elblążan. Bezpieczeństwo ciepłownicze pozostawiono biegowi wydarzeń. Najbardziej bolesnym efektem stało się wymajstrowanie jednej z najwyższych cen ciepła w Polsce – 85 zł/GJ. Powtarzam więc , nie kupuję próby zdjęcia odpowiedzialności   i odrzucam rozpaczliwy krzyk z tamtej strony „łapaj złodzieja”.
Nie sposób nie odnieść się do współczesności z niektórymi  aspektami wywodzącymi się od początku kadencji . To nadal wspomniana szara kolorystyka, szczególnie do połowy 2016 roku. O8 grudnia 2014, tuż po wyborach, przedstawiłem (poza sesją) pierwszą Interpelację, potem dziesiątki kolejnych. Zawierały: ocenę  coraz bardziej komplikującej się sytuacji; konieczność restrukturyzacji spółki, samo-nakręcającej się; propozycje obniżenia cen ciepła; konieczność opracowania na wzór słupski „Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi”; powołanie struktury specjalistyczno- ciepłowniczej do dyspozycji Prezydenta w celu obiektywnych krytycznych analiz i ocen; wymianę biernej Rady Nadzorczej; i wiele innych. Otrzymywałem Odpowiedzi, nawet szerokie, dotyczące statystyki, z niemożliwością realizacji spraw głównych.


Wspomniałem , że prawie rozumiem niemożność decyzyjną , wobec „sił oporu”. Jednak zastanawiałem się, czy naprawdę stajemy się tak odlegli od jednoznacznych oczekiwań elblążan. To oni przecież w ostatecznym rachunku decydują, niezależnie od chęci politycznych koterii. Tak było w wielu samorządach.


Smutnym wstrząsem było sądowe pomówienie. To przyczynek do autonomiczności władz spółki , ale do tego stopnia.? W mojej obronie wystąpili wyłącznie  moi dyskusyjni antagoniści. Jeszcze raz dziękuję.


Przykrym było niewykorzystanie umiejętności, wiedzy i odwagi w ujawnianiu nieprawidłowości przez jedynego ciepłownika , który się na  to zdobył.


Nie jestem przekonany, że od połowy 2016 roku podejmujemy właściwe działania. Poczynając  od braku zadania dla nowego szefa spółki: obniżenia cen ciepła o 5-10% ( na bazie m.in. zablokowania rozdawnictwa, zmniejszenia podatku od nieruchomości, ujmowania strat ciepła w taryfach do 12%, a nie jak się praktykuje- między 14 a 15%. ) Także przeprowadzenia częściowej restrukturyzacji). Byłaby to miara kompetencji.      


Podejmowany dialog techniczny- wstępne wyłonienie oferentów do budowy nowego źródła- nie przekonywał. Pozwolono na wspomniany manewr z „audytem”.Umowa z EK, która gdzieś „wisi”, jest nie do przyjęcia. Powiela się znowu nieobecność radnych przy procedowaniu sprawy strategicznej dla miasta. Będę oporny wobec ewentualnego „gotowca” umowy( odstrasza mnie też umowa o nabyciu Ciepła Kaliskiego). Sprawiedliwością dziejową ( po 30% wzrostu  w latach 2013-15) byłoby  znaczące wejściowe obniżenie cen przez EK.


Za szybko zarzuciliśmy projekt budowy źródła ciepła. Jesteśmy przyparci do muru. Trochę czasu jednak  mamy, może nawet  do roku 2022. Spółka EDF ( francuska) w ciągu dwóch lat , za kwotę 500 mln złotych, wybudowała  w Toruniu ciepłownię. Ktoś zapyta, a jakie ceny ciepła? Od 1 lipca ub. roku , po podwyżce 10% - cena ciepła tam wynosi 69,8 zł/GJ (brutto). Przypominam, u nas -85zł/GJ (  cena  konspirowana). Jestem przekonany, że gdybyśmy decyzje podwyżkowe zostawili w gestii ekipy Fabryczna, to mielibyśmy kolejną górkę cenową. Z uzasadnieniem, jak zawsze. Tym razem nie ma na to zgody właścicielskiej. W końcu wsłuchano się w głosy mieszkańców.

Nie chcę stać na pozycji omnibusa. Chcę być przekonany, tak jak i inni,  o koniecznościach i możliwościach. Wiem jednocześnie, że inaczej sytuacja dzisiaj by wyglądała, gdyby przyjęto ,  przynajmniej część, mojego oddania sprawie elbląskiego ciepłownictwa.  


Jedno jest pewne- elblążanie po wieloletniej wymianie poglądów, mają swoje zdanie i nie dadzą się zbyć tzw. jedynym słusznym rozwiązaniem. Gra bowiem toczy się o wielką stawkę.  
                                                                                                

 

 Ryszard Klim

 

Oceń tekst:

Ocen: 38

%86.8 %13.2


Komentarze do artykułu (129)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  --11
  ~ xcvb
  Środa, 07.02

  ja już rzygam tym EPECem ................

 2. 2
  +14
  ~ Wolf
  Środa, 07.02

  Panie Klim doskonały materiał obalający całkowicie wypociny ciepłej posadki. A co na to Prezydent.

 3. 3
  +14
  ~ jeszcze mocniej
  Środa, 07.02

  Bardzo dobrze panie Klim jeszcze więcej faktów bym poznała

 4. 4
  +14
  ~ Elblążanin
  Środa, 07.02

  EPEC zamiast z ciepłem to ze smrodem mi się kojarzy

 5. 5
  +8
  ~ Ll
  Środa, 07.02

  Nie ma nic wspólnego z rzeczywistością i nie tylko dla dorosłych ale nie mamy zdjęć tego miejsca na wakacje do koszyka obserwuj tę domenę płacąc miesięczny czynsz za mieszkanie na sprzedaż mieszkania na sprzedaż domy w zabudowie szeregowej położony jest na tyle poważny problem w tym roku po prostu... IP

 6. 6
  +12
  ~ ostatnio słyszałem
  Środa, 07.02

  Czy to prawda że były prezes EPECu pracuje obecnie w elblaskiej telewizji Truso??

 7. 7
  +8
  ~ Maczeta.
  Środa, 07.02

  A i jeszcze patologia elbląskich tramwaji - dyrekcja nie szanuje pracowników itp, złom jezdzący po szynach. A wróbel kocha olsztyn i tak już zostanie.

 8. 8
  --9
  ~ Do szkoky
  Środa, 07.02

  Przecież tego nawet nie da rady czytać. Bełkot i mowa jak z przemówienia towarzyszy KC. Do szkoły

 9. 9
  --9
  ~ NoBody
  Środa, 07.02

  Materiał nadesłany - a wiec kampania wyborcza już się zaczęła

 10. 10
  --12
  ~ Miłośnik Towarzysza Klima
  Środa, 07.02

  J23 nadal nadaje. Flaczki z kociej sraczki. Towarzyszu Ryszardzie zmień Pan już śpiewkę bo wieje już nudą. Idź Pan na ryby i odstresuj się człowieku albo zacznij zbierać znaczki. Znajdź sobie Panie Ryśku jakieś zajęcie bo słynna sentencja, że wszystkie Ryśki to fajne chłopy w Pana przypadku się nie sprawdza. Pozdrawiam

 11. 11
  --11
  ~ Żywcem zGierka
  Środa, 07.02

  Kontekst polityki światowej ożywił nadzieje sił rewizjonistycznych i odwetowych na przekreślenie wyników agresywnej wojny hitlerowskiej. Nadzieje te wstępnie nabierają kształt postulatu zjednoczenia Niemiec, ale nauki historii są dostatecznie wymowne i jednoznaczne

 12. 12
  +13
  ~ A-Z
  Środa, 07.02

  Ten komu zależy na stawce ciepła w Elblągu to wszystko zrozumie, obszerny materiał i dokładny. No cóż widać tu nie wszyscy lubią czytać i to jest ich problem. Ciekawe pan prezydent powoływał tyle komisji chyba w kilku zakresach, ale dlaczego nie powołał właśnie do ciepłownictwa. Panie prezydencie pan to wie , pan nie musi czytać, proszę zacząć w końcu działać to przecież jest dla dobra naszego, mieszkańców . Co pan radny mógł oprócz wielu spraw, nagłośnił rozdział nagród z DN. Ile ludzi zostało pokrzywdzonych , bo kilku dostało tyle co 100. Czy pan prezydent jako Organ Założycielski interweniował w tej sprawie? dlaczego akurat garstka dostała tyle pieniędzy i kim są ci ludzie i za co dostali?to działanie było społecznie bardzo szkodliwe. Teraz oczekujemy pilnych działań w ciepłownictwo

 13. 13
  +1
  ~ Ryszard
  Środa, 07.02

  Taka autolaurka na imieniny.

 14. 14
  --9
  ~ 112
  Środa, 07.02

  dużo pan piszesz a mało wie.

 15. 15
  +8
  ~ Robol
  Środa, 07.02

  Ożywiło się kilku od nagród. Spotkała ich krzywda, tyle tysięcy na matołka mniej mniej. Im się należy, nie monterom. czekam na pełne dane.

 16. 16
  +12
  ~ Minus
  Środa, 07.02

  Panie prezydencie w Toruniu wybudowano za 500 milionów, a mieszkańcy płacą po ok. 70 zł, za gj. a u nas co płacimy aż 85 zł za gj. gdzie są nasze pieniądze? EPEC średnia pensja prawie ok 6 tys. pytam się za co? To z naszych pieniędzy są opłacani i co robią w zakresie modernizacji ciepłownictwa nic. Chyba tylko siedzą i myślą jakby tu jakieś koszta jeszcze dowalić odbiorcom, żeby płacili więcej. Dlaczego tak jest? produkują jako EPEC tylko 12% zapotrzebowania na ciepło, to chyba marżę naliczają nie wiadomo jaką może po dwa razy? Skoro nic nie robią w zakresie modernizacji - budowy , tylko trwa wyczekiwanie,bo może temat ucichnie, to zmienić całą kadrę. My płacimy, my mamy prawo żądać takich zmian, my chcemy fachowców.

 17. 17
  +13
  ~ Kalafior
  Środa, 07.02

  Czas zrobic w koncu porzadek z ta spolka wysysającą kasę z mieszkancow ,prezesik lapie wszystkie fuchy od kolesi i czeka na skok na kase , wraz z marnym zapleczem , co za syf

 18. 18
  +10
  ~ Mema
  Środa, 07.02

  Chamstwem oraz plugastwem ktorym cechuje zaplecze kandydata nie przesloni sie problemu mieszkancow ze epec ich wydoil i dalej mąci zawieruchę, kasa płynęła strumieniem a fizol zapierd.......ł na panów menagerow i ich zabawę

 19. 19
  +9
  ~ Zywcem z Ukladu
  Środa, 07.02

  Uklad i wzajemne zaleznosci , sponsoring , brudna kasa, wspieranie , typowy uklad i problem ktorego strach ruszyc bo będzie wylegarnia elblaskiego gów...........a

 20. 20
  +16
  ~ Stefan Rembelski
  Środa, 07.02

  Panie Ryszardzie ma Pan jak zwykle świętą rację ale tego co było już się nie cofnie. W tym szaleństwie była metoda łapania ryb w mętnej wodzie i wielu się nieźle obłowiło. Rzecz w tym, że trzeba przyjęć cel i ten cel zrealizować. Cel jest prosty nowe źródło i racjonalne ceny na poziomie 60 zł/GJ. Ja nie korzystam z tego ciepła i nie powinienem być zainteresowany. Ale Elbląg korzysta - nasze miasto korzysta i to już powinno mnie, Pana i wielu innych interesować. Za tydzień Taka koncepcję przedstawię i żeby nie wiem co stało na przeszkodzie jeśli znajdziemy 20 osób to ten projekt zrealizujemy niezależnie czy się to EK spodoba czy nie. Tymczasem pozdrawiam i życzę miłego dnia.

 21. 21
  +3
  ~ do meritum
  Środa, 07.02

  Niestety kapitalizm to ustrój całkowicie niereformowalny, liczy się w nim tylko prywata i to niezależnie czy mamy do czynienia z podmiotem publicznym czy prywatnym. Kompetencja racjonalność czy odpowiedzialność to cechy zasadniczo zwalczane w tym systemie. Tu p Klim powinny być nazwiska i konkrety i zapytanie do tego eunucha z ratusza ile zamierza jeszcze mieszkańców zwodzić. I pytanie kiedy złoży urząd skoro brak mu kompetencji i woli działania. Mniejsza o zaszłości z tym nic już raczej nie można zrobić chyba że upubliczniać i nagłaśniać żeby ludzie spluwali na widok ćwoka ale istotna jest teraźniejszość i impotent plaszczący d..... na posadzie władzy, duszący i tłamszący to miasto.

 22. 22
  +5
  ~ Panna z Władka iV
  Środa, 07.02

  Pozdrowienia dla Jacka

 23. 23
  +12
  ~ do do meritum
  Środa, 07.02

  Tak jak to pan pisze "do tego eunucha z ratusza"- jaki nie szablonowy zwrot, to proszę wygrzebać Ich wszystkich. Przecież mieliśmy obrońców EPEC, w osobie pana posła Wilka i w osobie pana senatora Wcisły były szerokie publikacje, proszę i to uwzględnić. Jakie to były niekompetencje?, wnioski proszę samemu wyciągnąć i proszę bez takich emocji. Szacunek dla pana prezydenta się należy to ludzie wybierali Go na to stanowisko.

 24. 24
  +8
  ~ Do meritum
  Środa, 07.02

  Ludzie wybrali Wroblewskuego i znowu wybiorą , a co do szacunku to dawno juz go nie ma, chamstwo, wulgaryzm , plucie jadem, to charakterystyczne dla obrońców elblaskiej sitwy i jej mentorów utopionych w Ukladzie i wlasnym brudzie, podobno to ludzie inteligentni i na stanowiskach a z gęby dno i rynsztok

 25. 25
  +13
  ~ kulson
  Środa, 07.02

  Kolejny Prezydent polegnie na EPEC-u. Witku zawiodłeś, zmarnowałeś trzy lata.

 26. 26
  +14
  ~ Alex
  Środa, 07.02

  Brawo dla radnego , trudne tematy to rola ktora powinni spelniac radni elblaskiego samorzadu a nie drzemac i poruszac bzdety , nie za to biora kasę

 27. 27
  +9
  ~ do meritum
  Środa, 07.02

  W rekach tego pana jest władza i decyzja od której notorycznie się uchyla, co z tego że ludzie go wybrali jak nawala w sprawach ważnych. Nic tylko ci co go wybrali zrobili głupio i chyba już najwyższy czas się przeprosić z rozumem. Jestem równie serdeczny w stosunku do pozostałych liderów elbląskiej indolencji i niekompetencji. To ze są też głupsi, bardziej niekompetentni i stronniczy w żaden sposób nie rozgrzesza tego pana z jego zaniechań.

 28. 28
  --9
  ~ Upadl
  Środa, 07.02

  Stefan przecież ty jesteś w upadłości z ta swoją firma, to kto ci pozwoli na coś więcej

 29. 29
  +3
  ~ do do meritum
  Środa, 07.02

  człowieku piszesz same inwektywy, może szanowny pan by się tak ujawnił i swoje tylko mądrości przekazał. Powinniśmy merytorycznie dyskutować , a pan widać chce siebie na piedestał postawić. Takie plucie jadem jest bardzo źle odbierane.

 30. 30
  +11
  ~ LSD
  Środa, 07.02

  Oczywiście Panie Klim ma Pan słuszne spostrzeżenia , w końcu miasto czyli MY , Radni i władze obudzimy się " z ręką w nocniku " . ale przecież ma Pan w SLD wiceprezydenta miasta i wice Rady Miejskiej Pana Wojciecha Rudnickiego . Chwalącego się w klipie przedwyborczym w 2014 r. swą niezwykłą skutecznością , a i deklarował pracę dla mieszkańców . Dlaczego Oni , Pańscy koledzy pobierający swoje wypłaty , diety w kwocie kilkunastu tys. zł na miesiąc z opłat elblążan . Mają ten poważny temat w d..... ?? Nie współpracują z Panem ?

 31. 31
  +11
  ~ cud
  Środa, 07.02

  Mnie tylko dziwi działanie radnych z PIS,- nie udzielili absolutorium, mają większość w Radzie i co? a w tej sprawie NIC. Zapewne są mechanizmy, które zmusiłyby do działania pana prezydenta Wróblewskiego.To przecież dla Nas mieszkańców Elbląga - Waszych wyborców. Czy może PIS żyje marzeniami i notowaniami CBOS ? O ile nie będzie konkretnych działań, to cud się taki nie stanie, że PIS wygra wybory.To samo kieruje do innych ugrupowań Rady, panie i panowie radni proszę zacząć działać, a nie urlopować i sprawdzać czy dieta na konto weszła. To my wasi wyborcy prosimy o to.

 32. 32
  +8
  ~ do LSD
  Środa, 07.02

  Poruszyłeś bardzo ciekawy wątek. Wygląda to tak jakby były dwa SLD. Jedno to lans,bierność i dbanie o swój interes. Drugie to praca na rzecz elblążan oraz obrona ich interesów. Ale chyba Klim jest osamotniony.

 33. 33
  +13
  ~ Antlan
  Środa, 07.02

  Pan radny zawsze byl merytorycznie ponad i zawsze osamotniony bo o stolek walczyc nie musi

 34. 34
  +1
  ~ ludzie powiadają
  Środa, 07.02

  Panie radny Klim a gdzie podział się wasz były z RN. Plotka ,ze się rozstaliście za obnażenie tego bagna . Co Pan na to

 35. 35
  +12
  ~ do pana Klima
  Środa, 07.02

  Pełen szacunek za działalność na rzecz mieszkańców, szczere podziękowania za pracę i trud .Natomiast współczucie za przyjmowanie pod swoim adresem nieraz tu na stronach ohydnych obelg. Widać taka cena tego tak ważnego tematu.

 36. 36
  +11
  ~ Ja tez
  Środa, 07.02

  Szacun dla Pana Ryszarda

 37. 37
  +9
  ~ Mors
  Środa, 07.02

  Obelgi świadczą tylko o odwadze , sile i skali tematu a tym ktorym brakuje odwagi pozostaje wulgaryzm, chamstwo i pkugastwo , ale grunt to nie znizac to malego , pustego i godnego pozalowania dna tych ktorzy narobili syfu mieszkancom

 38. 38
  --9
  ~ Rysiek
  Środa, 07.02

  praktyka dnia codziennego dowodzi, że stałe zabezpieczenie informacyjno-propagandowe naszej działalności zabezpiecza udział szerokiej grupy w kształtowaniu odpowiednich warunków aktywizacji

 39. 39
  --12
  ~ Rysiek
  Środa, 07.02

  wyższe założenia ideowe, a także rozpoczęcie powszechnej akcji kształtowania postaw przedstawia interesującą próbę sprawdzenia systemu szkolenia kadry odpowiadającego potrzebom

 40. 40
  --11
  ~ Do Rembelski
  Środa, 07.02

  Ktoś kiedyś powiedział w tramwaju "nigdy ci tego nie zapomnimy chłopaki z Solidarności"

 41. 41
  +5
  ~ Plugawy poeta
  Środa, 07.02

  Radny Klim w swoim wieku nie będzie zanizal się do stylu panow managerów podobno fachowców i w pijackim szale nienawisci uzewnetrznial i pokazywal brak honoru, niestety z tą kategorią prostactwa i rynsztoku uz musi meczyc się senator oraz kandydat i wspierajaca pani , tak chcieli tak mają, a wszystko ma swoj final i kres

 42. 42
  --6
  ~ Rysiek
  Środa, 07.02

  koleżanki i koledzy, nowy model działalności organizacyjnej wymaga sprecyzowania i określenia postaw uczestników wobec zadań stawianych przez organizacje"

 43. 43
  --10
  ~ Optyk
  Środa, 07.02

  jaruzel tez miał ciemne okulary

 44. 44
  +9
  ~ Do optyk
  Środa, 07.02

  Ciemne okulary nie przeslonią syfu i smrodu ktory po was zostal ,

 45. 45
  --9
  ~ Baltazar Gąbka
  Środa, 07.02

  Jeden ma ciemne okulary, 2 chleje , 3 jest opuchniety a 4 wyglada jak waran i plejada frustratow w natarciu , takie zaplecze przyszlej podobno wladzy

 46. 46
  --13
  ~ znudzony
  Środa, 07.02

  Czytając po raz setny rewelacje Klima, musimy uznać, że jest jedynym "mądrym" przeciwko spiskowi, w którym uczestniczą agenci CBA, renomowane firmy audytorskie, prokuratorzy... Jest takie powiedzenie: jeśli wszyscy mówią np. że jesteś pijany, to idź spać Panie Radny :)

 47. 47
  +8
  ~ Do znudzony
  Środa, 07.02

  Jak mudzi to czytaj pornole , kazdtly ma swoją lekturej ja wybieram uklad zamkniety i syf po elblasku

 48. 48
  +11
  ~ pampi - ZAWADA
  Środa, 07.02

  Panie Radny Kilim , zrób Nam Pan wszystkim elblążanom niespodziankę i kandyduje Pan na Prezydenta miasta ? Choćby bez poparcia SLD , co jest żadną stratą . : ) Kto wie , kto wie , jaki byłby wynik ?

 49. 49
  --10
  ~ dar
  Środa, 07.02

  Panie Klim powiem krótko bełkot a zaangażowany to jest Pan w pobieranie diety radnego

 50. 50
  +9
  ~ Pampi Zatorze
  Środa, 07.02

  Jeśli ktoś używa słów nie znając do końca ich znaczenia, nie powinien ich używać. Przynosi to skutek odwrotny od zamierzonego. Stąd powstają kawał o episkopacie i epidiaskopie oraz prymasie i przymusie. Ząb, zupa, dąb....

 51. 51
  +9
  ~ Plugawy poeta
  Środa, 07.02

  Pampi masz racje nadawalby się i to bez szczegolnego zaangazowania w pozyskiwanie głosów i falszywego zabiegania o wyborcow i to się liczy, ważne jednak ze jest radnym wieloletnim i poruszajacym tematy przewyższające dietę ktora pobiera, znam tych ktorzy biorą za nic

 52. 52
  +13
  ~ Ret Butler
  Środa, 07.02

  Szacun Rysiu

 53. 53
  --8
  ~ Vicemistrz3789
  Środa, 07.02

  Panie Klim. Co to za język wypowiedzi? Kto tak się wypowiada ? Świeżo upieczony licencjat czy dostateczny magister ? Zagmatwane tezy, nieczytelne stwierdzenia. Jeżeli mam coś do powiedzenia mówię jasno , nawet ostro ale przejrzyście. No słabo. A kiedyś za SLD oddawałem każdy głos. To były czasy, to byli ludźie.

 54. 54
  +7
  ~ Karol
  Czwartek, 08.02

  Swiezo upieczony licencjat to czyta , zawsze mozna oddac glos na pis lub po, a jak chcemy sie wypowiedziec to merytorycznie o ile potrafimy panie vicemistrz, epec to bagno

 55. 55
  +12
  ~ Arnold
  Czwartek, 08.02

  Panie Klim , doskonała analiza tego co się dzieje w cieple i bardzo czytelne przyczyny . Zarządzali nieudacznicy z nadania politycznego. Jak u Barei , mój mąż jest z zawodu dyrektorem. Niektórzy są oderwani od żłobu, inni są dalej . Ten sam pomyjowy poziom, zażenowanie bierze

 56. 56
  +7
  ~ maluchh
  Czwartek, 08.02

  Szanowny Panie Radny- niebawem zamierzamy nagłośnić tez sprawę planów budowy kanallizacji do dzielnic Próchnik-Krasny las, za projekty tych sieci miasto zapłaciło miliony, a teraz mówi mieszkańcom,że "nie jesteśmy w aglomeracji",więc nie obowiązuje miasta derektywa UE o podłączeniu kanalizacji. Ciekawe, że gdy miasto oblicza nam wysokość podatków miejskich,to aglomeracją jesteśmy.Zamierzamy szeroko ten problem nagłośnić-czy pan może coś powiedzieć w tym temacie?

 57. 57
  +1
  ~ Buenbauer
  Czwartek, 08.02

  Panie Klim, mniejsza o tą całą paplaninę komentarzową. Powiem tak. Trzeba być zupełnie wypompowanym technicznie by wierzyć w modernizację elbląskiej elektrowni. Niewykonalne. To jakby Pan chciał wyremontować Warszawę 202 w warsztacie na tyle by spełniała Euro 6, czy 7. Nie da się. Trzeba Warszawę 202 złomować, lub oddać do muzeum. Potrzebny jest nowy samochód by przez 20 lat mógł jeździć. Proszę zrozumieć analogię. Wyburzyć i budować na nowo za no...800 mil lub miliard zł. Kto da? No kto? A nawet jakby, to cena ciepła nie 85 zł ale 150. Wrócić się musi. Wiosenne jaskółki coś ćwierkają, że chcą budować wspólne gniazdko. Jedna coś ulepi i druga coś ulepi...chyba, że pojawi się jakiś kot lub zabraknie gliny. Ot co.

 58. 58
  +3
  ~ do Bauenbauer
  Czwartek, 08.02

  Człowieku skoro tak to widzisz, to czy nie jesteś z tym ciepłem związany. I czy właśnie przez takich ludzi jak Ty mamy taką sytuację jak mamy. Komentarz na to by wskazywał. Co to znaczy "nie da" , a co przekazywać przez EPECz naszych pieniędzy przez 4 lata 1milion 300 tys. na różne darowizny, to się dało.To taki miał być kierunek rozwoju EPEC? Skoro w Toruniu potrafili za 500 milionów wybudować, a ludzie płacą tylko po 70 zł za gj to można, można.Straszenie elblążan kwotą 150 zł za gj, to jak sabotowanie. Dlaczego Nas mieszkańców nie informuje się o możliwościach i o wariantach, biorąc pod uwagę tych co już wybudowali, a ludzie płacą mniej.Dlaczego do tej pory nie zweryfikowano stawki w Elblągu, a przecież w nasze koszta szła różnica za sprzedaż usług po zaniżonych kosztach?.

 59. 59
  +10
  ~ Ryszard Klim
  Czwartek, 08.02

  Sz. P.Buenbauer! Sporo racji i niedobrych wizji. To efekt nędzy intelektualnej w zarządzaniu od 2012 r. Niechęci do restrukturyzacji wewnętrznej, generującej koszty, a szczeg. braku myślenia o przyszłości. Odsyłam do stron o MPEC Olsztyn. W analogicznej sytuacji mnogość wariantów własnie od 2012 r. Nie udało się dotąd- polityka wkroczyła w fundusze. Jest jednak konsekwencja w dążeniu do budowy z wykorzystaniem kalorycznych frakcji odpadowych; także innych paliw. Zgłosiły się 32 chętne podmioty. My czekamy na "gotowca"- ultimatum. I Sz.P. maluchh- "aglomeracja" utrudnia kanalizację i zmianę planu zagospodarowania Próchnika-to fakt. Kanalizacja za 10 mln miała być w 2010r. Nie pozyskano śr. unijnych. Dzisiaj główna inwestycja to oczyszczalnia. I ona generuje wszystko. Pozdrawiam.

 60. 60
  --12
  ~ Marek elbląski
  Czwartek, 08.02

  Panie Klim,kim Pan jest,że się tak dobrze zna na cieplownictwie? O ile mi wiadomo,to był Pan w wojsku oficerem politycznym, czyli kimś, kogo kadra i zasadnicza nie za bardzo lubili,mam na myśli funkcję jako taką. Uważam że ma Pan człowieka,który po prostu donosi i na tej podstawie napisał Pan ten artykuł,nie do końca wiarygodny. Serdecznie pozdrawiam.

 61. 61
  +10
  ~ jotbe
  Czwartek, 08.02

  Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych EPEC uruchamiał Dojazdową jako źródło równolegle pracujące z Elektrociepłownią, trzeba było do kalkulacji taryfy sztucznie wrzucić 2 miliony złotych kosztów finansowych, aby cena ciepła z Dojazdowej nie była szokująco niska w porównaniu z EC. Ciepło kosztowało w owym czasie ok 38 PLN/GJ. Opłacalna była również produkcja ciepła na Dojazdowej w opracowanych w 2003 r studiach wykonalności dla rozbudowy tego źródła w oparciu o gaz i biomasę. Wtedy cena ciepła wynosiła ok 43 PLN/GJ. Obecnie ciepło kosztuje 85 PLN/GJ i specjaliści z EPEC twierdzą ze produkcja ciepła Na Dojazdowej jest nieopłacalna. Mam świadomości że w ciągu minionych 15 lat wiele się zmieniło, min cena ciepła wzrosła o 100%, ale nie przekonuje mnie w ten brak opłacalności.

 62. 62
  +10
  ~ ol56
  Czwartek, 08.02

  Panie Klim ma pan rację w całej rozciągłości. Gratuluję determinacji i walki z tym cwaniactwem. Szkoda tylko ,że jest Pan osamotniony.

 63. 63
  +11
  ~ do Marek elbląski
  Czwartek, 08.02

  taki komentarz na coś wskazuje, na przeciwnika, tylko z jakiej frakcji?, no można się domyślić po wielu komentarzach pod tym nickiem.. Nie jest to komentarz merytoryczny, a więc na zasadzie plotkarstwa.Jak jest pan mieszkańcem Elblaga i korzysta pan z ciepła to prosimy o merytoryczną wypowiedź odnośnie ciepła i EPEC. Z takimi wiadomościami to tylko na bazar.Potem dziwimy się , że mamy tak trudną sytuacje w ciepłownictwie, widać , że akurat panu Markowi elbląskiemu chyba akurat na tym nie zależy.

 64. 64
  +13
  ~ Do Marek elblaski
  Czwartek, 08.02

  Czytałeś co napisales? Chyba niekoniecznie, a ty kim byles lub jesteś? Anonimowym bardzo slabej klasy i niemerytorycznym kimś kto pisze aby pisac i po co? Panie radny uklad zamkniety trwa bo ciężko sie z tego wyplątać

 65. 65
  +10
  ~ Ściemnianie
  Czwartek, 08.02

  Marek elbląski - postaw swoje pytania swojemu idolowi , specjaliście od administracji , w wykształceniu i pracy, co wspólnego miał z cieplownictwem. Zapomniałam, w Enerdze kierował paniami od porządku.

 66. 66
  --7
  ~ mohik
  Czwartek, 08.02

  Redakcja powinna zażądać od autora skrócenia tekstu i jasnego i przejrzystego sformułowania myśli. Wiele zdań ma tak dziwną składnię, że tekst w wielu miejscach jest po prostu niezrozumiały.

 67. 67
  +1
  ~ Maluchh
  Czwartek, 08.02

  Szanowny Panie Radny-nie jestesmy aglomeracja bo nie ma kanalizy.Definicja aglomeracji zaklada istnienie tam wlasnie sieci kanalizacyjnej.Wiec "paragraf 22", znów? A co z projektami za kipka milionow? Czy wydatki na nie są udokumentowane w kasie miasta?

 68. 68
  +10
  ~ olek
  Czwartek, 08.02

  Jeżeli to co pisze radny jest ripostą na wypociny chłopca na innym portalu to Radny zgniótł go całkowicie.

 69. 69
  +7
  ~ Ryszard Klim
  Czwartek, 08.02

  Sz.P. maluchh. Właśnie dlatego Północ jest poza aglomeracją. Dyskutujemy o "mojej" ulubionej Dzielnicy, więc zobowiązuję się do poszerzenia tej tematyki, tak ważnej dla mieszkańców. Możemy prowadzić dyskusję na stronie naszego Stowarzyszenia ( Na rzecz Dzielnic Próchnik, Krasny Las i Okolic). Od niedawna Stowarzyszenie Nowy Elbląg- a to zobowiązuje. Pozdrawiam mieszkańców Północy.

 70. 70
  --11
  ~ Do radny Klim
  Czwartek, 08.02

  Uważam ze powinien podać Pan prokuraturę do prokuratury!!! Uważam tez ze osoby ze osoby z taka przeszłością nie powinny zasiadać w radzie miejskiej ani innym organie państwowym bądź samorządowym!!!! Uważam tez ze od lat odgrzewa Pan te same kotlety przedwyborcze straszy katastrofami itp. A kim ty k...wa jestes!!! Jasnowidzem ?? Kim byłeś to kazdy wie!!! Slyszalem tez ze to przez pana a także byłego członka rady nadzorczej epec miał korektę ponieważ to wy napisaliście donos do CBA!!! Wiem tez ze sprawa jest umożona o czym pan w ogóle nie wspomina!!! Popiera pana pan rembelski czy to szorstka przyjaźń z lat osiemdziesiątych gdy niektórzy członkowie solidarności mieli swojego opiekuna??!! Nigdy nie pisze pan o wszystkim a moze cofnąć sie jeszcze wstecz i napisać o dawniejszej ekipie sldowski

 71. 71
  --13
  ~ Do radny Klim
  Czwartek, 08.02

  ... Napisze pan co robili menadżerowie z epec w latach 1990-2010 !! Nie napisze pan bo na kolegów sie nie pisze !!! Udaje pan uczciwego czy to dawna sbecka szkoła??!! Koncepcji na budowę źrodła można zrobic wiele tylko nie ma jakoś koncepcj na kasę !!! Co ty myślisz ze jak miasto wyda 100-200 mln na zródło to ciepło bedzie tańsze!?!? Podajesz przykłady Olsztyna bzdura totalna czytałem artykuły od lat w to sie bawią i nic z tego nie bedzie czemu nie pisze pan ile juz wydano kasy!?? Czemu nie napisze pan ze Olsztyn powinien rozbudować zródło w kortowie a nie robić przekręt ze spalarnia?!! W życiu trzeba kierować sie uczciwością honorem i mądrością od urodzenia aż do końca. Nie pozdrawiam bo sie brzydzę

 72. 72
  +10
  ~ Plugawy poeta
  Czwartek, 08.02

  Panie cos pan sie czepil olsxtyna, jak sie brzydzisz to sie zrzygaj, ja brzydze sie ze naciagneli mnie na kasę i dobrze sie zabawili

 73. 73
  +10
  ~ do Do radny Klim
  Czwartek, 08.02

  Człowieku, nie jest to miejsce na takie ujadanie, tylko na poważna merytoryczna dyskusję, to nas odbiorców ciepła doi się niemiłosiernie aż 85 zł. za gj.Swoje mądrości jak piszesz możesz zawrzeć w jakiejś publikacji, której zapewne nikt nie będzie czytał. Napisz człowieku ile płaciliśmy my odbiorcy ciepła za rządów jak to piszesz" ekipy Sldowskiej". Bo nam odbiorcom ciepła tylko o to chodzi ILE płaciliśmy wtedy. Twoje rozprawki z panem Klimem to Nas nie interesują.

 74. 74
  +10
  ~ 1234rty
  Czwartek, 08.02

  Do radny Klim - odezwał się ten który stworzył to bagno w EPEC. Ten który wydawał pieniądze mieszkańcow bezrozumnie. Ten który potrafił robić biesiady i podnośić ceny ciepła. Odezwał się ten który marzy zostać vice prezydentem -niedoczekanie. Klim ma rację a ty jesteś za słaby aby stawić mu czoła do pięt mu nie dorastasz.

 75. 75
  +8
  ~ do Do radny Klim cd
  Czwartek, 08.02

  był węgiel za ostatnich rządzących tani jak barszcz tona 180 zł a odbiorcy i tak płaciliśmy po 84 zł. za gj. Co w tym jest? , nie można zagłuszać tego swoją antypatią do osoby piszącej w interesie odbiorców ciepła. Widocznie temat zabolał, czy co? jak już człowieku piszesz to napisz merytorycznie, dlaczego tyle płacimy i dlaczego nic się z tym nie robi?dlaczego EPEC wydał przez 4 lata 1 milion 300 tys. na darowizny i inne i dlaczego to sprzedaż usług odbywała się po zaniżonych kosztach, a różnice my odbiorcy mieliśmy dodane do stawki za ciepło?. Piszesz człowieku, że od dłuższego czasu interesuje cię Epec wiec temat na pewno nie jest ci obcy.Pisz proszę merytorycznie.

 76. 76
  +14
  ~ Ryszard Klim
  Czwartek, 08.02

  Do radny Klim. Zostałem wywołany , wiadomo przez kogo, to jestem. Wraca się do przeszłości "ciepła" przed lat. Więc w tym duchu. Ceny ciepła w tamtym okresie nie "grzały" opinii publicznej; były umiarkowane. Straty ciepła były niższe niż po późniejszych "modernizacjach". Sprzedaż ciepła utrzymywała się na poziomie, 2010 r.-ponad 1800 TJ, dzisiaj ok. 1500 TJ, mimo podłączeń. Ciepło drogie , więc się oszczędza , termomodernizuje lub przechodzi się na inne systemy. Wówczas umiar w kosztach wewnętrznych, dzisiaj Bizancjum. Wystarczą dwie cyfry: nagroda roczna 2011- 10 500, 2013- 32 250. Rozpleniło się w takich proporcjach. I cytat z Pańskiego komentarza: " uważam, że osoby z taką przeszłością nie powinny zasiadać w RM". Zgadzam się całkowicie i dedykuję. Panu. Ocenią elblążanie.

 77. 77
  +13
  ~ powinien być usunięty
  Czwartek, 08.02

  Widzę że dyskusja koncentruje się wokół radnego Klima i jego nagannej przeszłości oficera politycznego. Ja mam to w d.... i dopóki radny działa na rzecz mieszkańców jako jedyny z elbląskiej RM będę go popierał. Reszta RM jawi mi się jako stado gamoni bez kręgosłupa kasujące bezpodstawnie dietę od podatników, niestety Wiadomo że przy korycie zawsze kształtują się jakieś układy. Największy hamulcowym rozwiązania patologicznej sytuacji w ciepłownictwie elbląskim jest pan prezydent który nie jest zdolny do podejmowania decyzji. Nie chce mi się wnikać skąd bierze się indolencja p prezydenta ale podejrzewam że jest uwikłany w liczne zobowiązania względem partyjnych klik które mają sprzeczne interesy a które pozwoliły mu zdobyć stanowisko. Pan prezydent nie jest zdolny do sprawowania władzy i

 78. 78
  +11
  ~ a to ciekawe
  Czwartek, 08.02

  Nawet bardzo ciekawe, nagroda prezesa 32.250 zł. a za cóż to aż tyle ? - czyżby za te podwyżki dla odbiorców ciepła? Co za dziwota, że tyle płacimy. Tylko, że to były początki urzędowania nowego prezydenta pana Wilka, a za jakie to zasługi aż tyle. Ciekawe końca początki.

 79. 79
  +12
  ~ Jasio
  Czwartek, 08.02

  Panie radny wlasciwie to olej pan to, niech placą i dalej dają się okradać, w sumie ich pieniądze ich sprawa, paru tłuczkow dobrze ponaciagalo mieszkancow i dalej niech tak będzie, jakies mierne istoty zza ekranu. analizują zycie pana jakby kogos to obchodzilo, istotą jest brudna sprawa ciepla i uklad zamknięty a nie historia zycia , ale jak się nie ma co napisać to pozostaje atak osobisty jak to u miernych , slabych i niedowartosciowanych i anonimowych dyskutantów

 80. 80
  +9
  ~ Aga
  Piątek, 09.02

  Zastanawia mnie kiedy w sprawie ciepła głos zabierze Prezydent Wróblewski. A może po raz kolejny głowa w piasek. Ponad trzy lata zmarnowane i kompromitacji końca nie widać.

 81. 81
  +12
  ~ wrzątek
  Piątek, 09.02

  1234rty, masz rację. Ciekawe kiedy kandydat i senator pokażą listy do Rady. Zobaczymy czy w Platformie są jeszcze normalsi czy wszystkim steruje mafia kaloryferowa, ten były i ten który jeszcze jest. to balast, który pociągnie na dno kandydata.

 82. 82
  +11
  ~ Morgan Friman
  Piątek, 09.02

  Wrzatek masz rację, pociągnie w dol bo juz pociągnął , mafia przesadzila w pewnych posunięciach i zmasowanym ataku a to się mści i zemści,

 83. 83
  +8
  ~ Adolf
  Piątek, 09.02

  Czytajac w wiekszosci niemerytoryczne komentarze wniosek wysnuwa się jeden ze nikt nie chce ruszyc gów......a bo są umoczeni po szyję, bronią partaczy nie ze względu ze są fachowcami a raczej byli pidobno tylko ze zwyklego uzaleznienia i strachu , tez dla PO są zakalą ale i dla Pisu bo kazdy lubi korzystac ze sponsoringu , niestety Uklad zamknięty

 84. 84
  --13
  ~ do Radny Klim
  Piątek, 09.02

  Piesze Pan o wszystkim i niczym. Pompuje Pan bańke i starszy ludzi katastrofą. Jaka Katastrofą? Czemu milczy Pan na temat tego co siedziało do 2010 roku w epec? oczywiscie zaraz Pana doradcy napiszą ale wtedy ciepo było tańsze itp. ok. ale czy jak ciepło było tańsze to mozna było kupowac prezesowi vectrę gts? czy prezes mógł nie wiedziec co robi dyrektor techniczny z bratem i że maja firmę na spółke handlujacą z epec? czy prezes epec mógł kupowac narty oraz robic wesele córki na koszt epec? czy prezes epec mógł korzystac z ciepła miejskiego w domu i za nie nie placić? podobno tak było i Pan o tym wie tylko Pan przemilczał ta sprawę!!!! Z tego co mi wiadomo wyciaganie danych finansowych spólko miejskiej na portalach to nie jest do konca legalne? czy dawny Pan pelniacy obowiazki prezesa.....

 85. 85
  --10
  ~ do Radny Klim
  Piątek, 09.02

  .... legalnie przekazywał Panu ksera z danymi spolki miejskiej??? chyba nie?? Prowadzi Pan znów swoja kampanię wyborczą odgrzewając kotlety. Bądźmy szczerzy tutaj chodzi o likwidacje miejsc pracy w epec i przejecie i uch usług przez podmioty prywatne jakie Pan wie?? Moze byc tak, że znów poda ktos Pana do sądu i bedzie Pan prosił o pomoc vice prezydenta o pomoc w sprawie ugody czyż tak nie było? czemu Pan przemilczał ta sprawę?? Moze wypada napisać artykul przepraszajacy pracowników epec za to ze nie słusznie Pan kogos oskarazał a jaki jest wynik kazdy wie. W życiu trzeba kierować sie uczciwością honorem i mądrością od urodzenia aż do końca. Przypominam Panu bo chyba Pan zapomniał

 86. 86
  +15
  ~ Do do radny Klim
  Piątek, 09.02

  Człowieku masz papiery to wal z tym do prokuratury.Oficjalnie na stronach internetowych były informacje co się działo od 2011 roku w EPEC, każdy z odbiorców ciepła mógł się zapoznać, niektórzy pokserowali. A straszenie, że to było nielegalne to chyba nie trafione, to nasza Spółka miejska i to my ją utrzymujemy. Poza tym , to my odbiorcy dostajemy na piśmie ile to nam przez kolejne 3 lata podwyższano stawki za ciepło, podwyższano nawet wtedy, kiedy opał taniał. Konkretnie to o jakie dane Spółki ci chodzi, bo z tego tekstu pana Klima nie można się doczytać, czego nie wolno ujawniać byłoby.Wg Ciebie to najlepiej byłoby , gdyby odbiorcy ciepła o niczym nie wiedzieli, a ich rola byłoby tylko płacenie tyle ile EPEC sobie zażyczy, czyż nie tak?Człowieku to Spółka Miejska Nasza.

 87. 87
  +8
  ~ Do do radny Klim
  Piątek, 09.02

  Nie wiem dlaczego my musimy tak nie merytorycznie dyskutować, płacimy aż 85 zł za gj i nikt z tym nic nie robi. Najwięcej na północy kraju .O TO CHODZI . Poruszasz sprawę pracowników to o co chodzi ? o sprzątaczki i dozór? powinieneś wiedzieć , że EPEC już jakiś czas temu przekazał do innej firmy i była cisza. Jak bronić pracowników to wszystkich, bo o których chodzi, gdzie do jakiej firmy prywatnej mają być przeniesieni, pisz człowieku jasno.Może taka restrukturyzacja byłaby prawidłowa, dla nas odbiorców ciepła i koszta by się zmniejszyły.

 88. 88
  --12
  ~ Monti
  Piątek, 09.02

  Do radny klim, przestan pisac ciagle o kotletach bo tego i tych bzdur nie da sie czytac , jak jestes uwiklany w Uklad to twoj problem wiec nie skacz wyzej bo spadniesz i zmień kotlety na golonkę , dobra do piwa na bibce

 89. 89
  +14
  ~ Pyzdra
  Piątek, 09.02

  Pytanie konkursowe z nagrodą obniżenia ciepła w mieszkaniu do 50 zł/GJ przez okres roku : jaki był pierwszy zakup na stanowisku szefa firmy - skromnego , pryncypialnego, kompetentnego, o dużej specjalistycznej wiedzy , będącego Janosikiem rozdającym nie swoje pieniądze?

 90. 90
  +13
  ~ do Pyzdra
  Piątek, 09.02

  No chyba BMW 6 - steczkę. No nie,,,,,Skoda za ok. 100 tys.

 91. 91
  +12
  ~ */*
  Piątek, 09.02

  Pyzdra, można zrobić inaczej; kupuje sie program Termis a za prowizję jakieś audi A4 kombi i Golfa jakiegoś abo okna do budowanego domu.

 92. 92
  +10
  ~ wer
  Piątek, 09.02

  a Wróbel na to laskę kładzie bo kto mu co zrobi miejsce w samorządowej zamrażarce ma. Nie musi nic robić może dalej nóżkami w foteliku fikać i czekać na nową posadę na której będzie doradzał innym mniej doświadczonym samorządowcom jak sprzedawać wyborców robić dym i w efekcie nic nie robić albo nabijać prywatną kabzę by zostać ponownie odkrytym samorządowym skarbem kiedy już niemal wszyscy zapomną obecną kadencję

 93. 93
  +12
  ~ to trzeba powiedzieć
  Piątek, 09.02

  Tu nie ma się co czepiać wszystkich złodziei, przekrętów, cwaniaków, sponsorów i niedojd z całej historii Epec-u. Skoro prokuratura i organy kontrolne im odpuściły to raczej już nie wyegzekwujemy sprawiedliwości. Otake Polskie walczyliśta i take Polskie macie Jest Jeden człowiek który może ten narosły wrzód przeciąć, i który ma pełną władzę i wiedzę o nieprawidłowościach i o sponsoringach jest nim p prezydent. Pan prezydent uchyla się od decyzji nie wiem dlaczego , być może jest skorumpowany. w takiej sytuacji obywatele w tym RM powinni mieć prawo kontroli takiego urzędnika czy nie jest uwikłany w zależności uniemożliwiające mu rzeczywiste sprawowanie powierzonej władzy

 94. 94
  +8
  ~ wwwwwwwwwwwwwwwwww
  Piątek, 09.02

  Na cenę ciepła (85 zł) składa się cena za ciepło z Energi i cena za przesył z EPEC. Czy ktoś kompetentny jest w stanie podać składowe tej ceny? I jak to wygląda w porównaniu do innych miast. Bo tylko znając te fakty można dyskutować o wysokości cen w Elblągu.

 95. 95
  +15
  ~ biały miś
  Sobota, 10.02

  do " wwwwwwwwwwwwwwwwww" po co ci składowe ceny Epec jest powołany po to aby dostarczać ciepło mieszkańcom miasta ciepło PO MOŻLIWIE NAJNIŻSZYCH CENACH. Zabezpieczenie dostaw po najniższych możliwych cenach to obowiązek prezydenta, zgodnie z ustawą o samorządzie, a prezydent ma w tym celu powołany Epec. Jak to zrobi to sprawa wysokowynagrdzanek j kadry Epec i prezydenta. Obowiązku tego nie spełniają bo obecnie Epec ma drugie miejsce w Polsce pod względem wysokości ceny ciepła. Czyli albo nie potrafią albo im się nie chce, w obu przypadkach nie wykonują swoich obowiązków. Jak będziemy my mieszkańcy myśleć za nich czy ciepło kupować czy produkować samemu to PO CO NAM ONI. ma być tanio a jak to zrobią to ich obowiązek służbowy

 96. 96
  +16
  ~ Ryszard Klim
  Sobota, 10.02

  Do wwww... . "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło..." nakazują monitoring cen ciepła w porównaniu do 10 samorządów. Zapytałem się . "Zarząd Spółki informuje , że średnia cena zakupu ciepła nie jest inform. publiczną dostępną w trybie informacji publicznej , zatem porównanie średnich cen ,..., nie jest możliwe". Dla zmylenia przeciwnika podano dziesiątki elementów cenowych, także w Elblągu. Czym więc EPEC chce przyciągnąć odbiorców, jeżeli sam nie zna swojej średniej ceny? Smutek ! Wspomniany Toruń ma to w dostępnych Taryfach. P. Piotr. O. dwa lata temu przeliczył w cenach brutto: Olsztyn-71 zł/GJ, Gdańsk-75, Koszalin-66,Słupsk-71, Tczew-58. Ceny "grzeje" EK, to fakt, ale próba, nieudana, restrukturyzacji spółki, była 10 lat temu. Podawałem-można obniżyć od 5-10%. Pozdrawiam.

 97. 97
  +12
  ~ Malkolm 23
  Sobota, 10.02

  Do wwww. I znowu zaczyna się. W oku Energi widzisz zdzbło a w swoim belki oczywiście nie. Chcesz się czepiać energi zaprowadz porządek w EPEC. Posprzątaj te smiecie. Bezsensowne wydawanie pieniędzy aby pompować cenę, niegospodarność a w konsekwencji brak efektów i bardzo wysoka cena. Zabawa publicznymi pieniędzmi trwa, bufonada króluje, prowizje idą a rada nadzorcza bierze diety i to wszystko.Panie Prezydencie Epec ciebie wykończy a może już wykończył. Ale sam tak chciałeś.

 98. 98
  --14
  ~ Do Ryszard klim
  Sobota, 10.02

  Towarzyszu pisz na temat. Stawki, ceny itp.msa logiczne oczywiście ze trudno je zrozumieć towarzyszom z LWPl ale nie martw sie tadek Wojtekiem Januszek tez nie kumaja bo szkoły skończyli dzięki przynależności do ZSMP

 99. 99
  --15
  ~ Do Ryszard klim
  Sobota, 10.02

  Czy jak pan zostałby prezydentem to obniżyłby pan stawki za cieplo o 20%? Napewno zawyżyłby pan średnia prezydentów komuchow i pajacow

 100. 100
  +14
  ~ ws67
  Sobota, 10.02

  O hołota się odezwała. I tacy odpowiadają za ogrzewanie miasta. To potwierdza jedno . Klim ma racje

 101. 101
  +11
  ~ Do Radnego.
  Sobota, 10.02

  Panie radny Klim ja się zgadzam z tym co Pan pisze. Mam tylko jedno pytanie i proszę o odpowiedz. Czy jest to stanowisko SLD Elbląg czy tylko Pana. Czemu Wasz lider i szef klubu jeszcze w temacie nie zabrał głosu.

 102. 102
  +6
  ~ wwwwwwwwwwwwwwwwww
  Sobota, 10.02

  Na stronie http://www.energa-kogeneracja.pl/s21-taryfa można sobie zobaczyć po ile Energa sprzedaje ciepło. Nie mam pojęcia po ile sprzedają do EPEC, ale przyjmijmy, że jest to ok 40 zł. I teraz można dopiero zacząć dyskusję.

 103. 103
  +2
  ~ szanowny p Klim
  Poniedziałek, 12.02

  Ile EPEC płaci EC za ciepło To chyba jest inforrmacja publiczna p Klim i p Wróblewski. Ile kosztje nas EPEC? Może ta spółka jest tylko od generowania kosztów? Ile z tych 85 zł to koszty zakupu a ile koszty wygenerowane przez EPEC to chyba ma pan rozpracowane skoro z pana taki amator ciepłownik.

 104. 104
  +10
  ~ biały miś
  Poniedziałek, 12.02

  w roku 2003 epec kupował ciepło z EC po około 21 zł/GJ a sprzedawał po około 36 zł, czyli dorzucał do wytworzenia 70 %. Obecnie kupuje z EC po 40 złotych a sprzedaje po 85, czyli dorzuca 123 %. To jest miara "gospodarności" ekip rządzących epecem w tym okresie i skala problemu olewanego przez prezydenta.

 105. 105
  +13
  ~ Ryszard Klim
  Poniedziałek, 12.02

  O czym świadczą pytania? O braku transparentności- jawności, przejrzystości i rozliczalności spółek. Ta wiedza powinna być udziałem elblążan. Oni płacą . Nie czuję tych określeń u nas. Są obecne w "Zasadach nadzoru właścicielskiego nad spółkami" w ... Słupsku, i innych samorządach. Praktycznie całość w BIP UM. Pełny monitoring. Finanse, sprawozdania, przetargi, umowy. Te ostatnie zwłaszcza. Wyobraźmy sobie nasze jawne umowy rozdawnictwa . Prezes obdarowuje Prezesa, tego samego zresztą. Śmiech, i niedowierzanie. Ale nasza zaściankowość nie chce jawności. Załączałem wzorcowe "Zasady". Opór. Pasem transmisyjnym stają się wystąpienia radnego. Składam kolejną Interpelację :"co się działo i dzieje". Mieszkańcy muszą wiedzieć; bo te pytania. I obywatelski głos bezcenny. Pozdrawiam.

 106. 106
  +5
  ~ Do radny Klim
  Poniedziałek, 12.02

  Panie Klim udziela Pan odpowiedzi ,udziela informacji i wyjaśnień z podniesioną przyłbicą . To mi się podoba i pokazuje , że jest Pan kompetentny w tej dyskusji.DOBRA ROBOTA . ALE JEST COŚ CO MNIE IRYTUJE. Zadałem pytanie i co. Zwykłe pytanie . Zbiżają się wybory i warto wiedzieć jak to jest. Przykro mi ,że nie będę mógl oddać głosu na Pana bo mój okręg to Zawada. Czy mi Pan odpowie,

 107. 107
  --13
  ~ Do radny klim
  Poniedziałek, 12.02

  A ja sie cieszę ze nie mam takiego radnego w okręgu wyborczym. Radny grzeje stary kotlet. Pisze ile to ciepło kosztowało w 2003 a ile teraz. Co za bzdury wszystko było tańsze. Moze trzeba napisać ze w konsumach wojskowych tez było tanio dla wojskowych i milicji. Było tam wszystko ale tylko dla psiarni i politruków. Co do pana wypocin tu uważaj pan bo Vicek nie pomoże jak ktoś do sądu poda. Pozdrowienia od dziewczyn z dx2

 108. 108
  +3
  ~ Panie Wróblewski
  Poniedziałek, 12.02

  Pan Klim nie wie, to ja się pana pytam panie prezydencie Wróblewski gdzie uzyskam informacje o tym ile w tych 85 zł za GJ to cena zakupu a ile koszty EPEC i jakie to koszty, dokładnie skąd wynikają

 109. 109
  +17
  ~ Ryszard Klim
  Poniedziałek, 12.02

  Do radny Klim. Dubluje Pana któryś z psychopatów z oszczerczej strony . To odpryski. Co do pytania. Nie wypowiadam się za kolegów z klubu-to oczywiste. Moje zainteresowanie tematyką , w klubie jak i szerzej w gronie ludzi lewicy( i nie tylko) , jest rozumiane . Jak dotąd- nie potrafiliśmy krytycznej oceny sytuacji przełożyć na optymizm działania. Znane są zawiłości władzy samorządowej. Postawiłem więc na społeczną edukację ciepłowniczą. Taki jest m.in. cel publikacji i wystąpień. Tylko ryzykanci będą ignorowali oczekiwania elblążan w obliczu końca roku. Podkreślam jednak, że jak dotąd , to wyłącznie z grona lewicy są głosy, dające możliwość nowego otwarcia w "cieple". Czy więc kontynuacja okresu zaniechań z tymi samymi aktorami czy odrzucenie balastu ? Decyzja Sz. Wyborców.

 110. 110
  +15
  ~ biały miś
  Poniedziałek, 12.02

  do " Do radny klim" przeczytaj człeku ze zrozumieniem; nie chodzi o to że w 2003 r Epec sprzedawał ciepło po 36 zł/GJ, lecz o to że do kosztów zakupu ciepła z EC dorzucał wtedy 70 % a obecnie dorzuca 123 %. Widać z tego że koszty Epecu rosły szybciej niż koszty EC. Więc nie jest prawdą to co próbują wmówić elblążanom aparatczycy z Epecu. że u nich jest wszystko dobrze a winę za wzrosty cen ponosi elektrociepłownia. Gdyby koszty w Epec rosły proporcjonalnie do kosztów elektrociepłowni ciepło w Elblągu kosztowałoby ok 68 zł/GJ. Nie trzeba być ciepłownikiem aby to policzyć wystarczy znać matematykę na poziomie gimnazjum.

 111. 111
  --9
  ~ Do radny klim
  Poniedziałek, 12.02

  I tutaj wyszła cała prawda !! Jak to mówi radny tylko ze strony lewicy jest zainteresowanie ciepłem. Dlaczego?? dlatego aby wyciąć usługi, wykonawstwo z epec a całość przekazać firmom prywatnym takim jak akwas, hydrotones. Expresso a kto jest właścicielem tych firm ?! Dawna pzprowska a potem sldowska dyrekcja i oczywiście Tadzio braciszek co był w ZSMP i donosił na kolegów w technikum i politechnice.

 112. 112
  --9
  ~ Paladyn
  Wtorek, 13.02

  Biały Misiu - nie wiem jak to policzyłeś, ale nie masz racji. Weź sobie Taryfę EPEC i EC z 2003 i porównaj z taryfami z 2017.

 113. 113
  +15
  ~ Ukrop
  Wtorek, 13.02

  W gronie zastanawialiśmy się, skąd to chamstwo. ukazujące skrzywienia osobowości. Doszliśmy do znanego wniosku , że jak nie wiadomo , o co chodzi, to chodzi o zwykły szmal. Popatrzyliśmy jeszcze raz na te nagrody, o których mowa. I jasne, w ub. roku zniknęły kilkutysięczne drobiazgi i większe po 30 tysiaków na jednego, jak w 2016. To źródło osobistej nienawiści. Zgroza , oni jeszcze są. Nienawidzą także prezydenta, który okazał się bezradny, zamiast uderzyć w stół. Podstawiają mu nogi , jak mogą. Musi nastąpić jakieś przesilenie.

 114. 114
  +16
  ~ Ewa
  Wtorek, 13.02

  Była mowa o Toruniu. Weszłam na taryfy toruńskie, dostępne. Ceny ciepła takie są, poniżej 70 zł. Intryguje mnie przesył ciepła, grubo poniżej 20 zł/ GJ. Toruń ma powierzchnię 115 km2, Elbląg 85. Jak ta cena ma się proporcjonalnie do kosztów EPECu. Może Biały Miś i Paladyn wyrazicie swoje zdanie.

 115. 115
  +16
  ~ biały miś
  Wtorek, 13.02

  Paladyn, no to podaj swoje dane i swoje wyniki. Ceny Ec i Epec z 2003 r podane przeze mnie wynikają z informacji z tych firm. Ale jak masz lepsze, bardziej wiarygodne dane dane to je pokaż. Policzyć też powinieneś umieć bo jesteś pracownikiem Epec, możne nawet tym co pompował ceny.

 116. 116
  +16
  ~ biały miś
  Wtorek, 13.02

  Ewa, Epec ma wysokie koszty przesyłu ponieważ ma wysokie straty które sa częścią tych kosztów i niestety niewiele z nimi robi. Wymiany rur poczynione w ostatnich latach nie dość że żle zaplanowane, bo wymieniano zdrowe rury na lepsze, to jeszcze przepłacone, bo nie wiedzieć czemu zażądano w przetargu rur na 160 stopni chociaż temperatura w rurach zgodnie z tabelą nie przekracza 122 stopni. Podobne oszczędności to wymiana automatyki z dobrej na lepszą, podłączanie nowych odbiorców poniżej rzeczywistych kosztów i zakupy takie jak program Termis. To wszystko kosztuje i ma odbicie w taryfach przesyłowych. W Toruniu zanim wyda się złotówkę to sie ją dziesięć razy obejrzy, bo to firma prywatna, a za nieefektywne inwestycje ponosi sie konsekwencje.

 117. 117
  --16
  ~ Do biały miś
  Wtorek, 13.02

  Tadeusz na ciebie mówili donosiciel z ZSMP, debilek , pajac ale nigdy biały miś skąd te pseudo? Moze bałwan tez biały ? Moze po mące jak stary był piekarzem? Ale miś ?

 118. 118
  +15
  ~ BASTA!
  Wtorek, 13.02

  Panie Prezydencie, dlaczego jest Pan bierny? W godzinach pracy, ze służbowych komputerów płyną pomyje. Co najmniej o kilku "kierowników" za dużo. Nie oszczędzają także Pana. Czekamy na Pana ruchy.

 119. 119
  +12
  ~ my tu sobie gadu gadu
  Wtorek, 13.02

  a Wróblewski dalej śpi i ma wszystko w d... bo jemu "też piwnicę zalewa", ale nie wszyscy biorą po 10 tys wynagrodzenia plus obrywki i nie są prezydentami miasta. Pojęcia zielonego nie mam po jaką cholerę ten ten facet tu kandydował. Na pewno na lotnisku w Szymanach koledzy znaleźliby mu posadę za podobne pieniądze. To studnia bez dna nikt by nie zauważył ubytku 1 mln w skali roku to akurat mniej więcej tyle co p były prezes puścił w komin. Z tej Pana okrągłej pisaniny to nic nie wynika tylko faktyczne znużenie tematem. Mało konkretów zero nazwisk tylko gadka o jakimś "bizancjum" które nie ma tożsamości, posad ani twarzy. Są tylko jacyś "oni" o bliżej nieokreślonej tożsamości. Czy panu się zdaje że przeciętny elblążanin śledzi i pamięta co który prezes czy ur zędnik ukradł a co spiep..

 120. 120
  +4
  ~ Wład
  Wtorek, 13.02

  my tu sobie gadu gadu. Chyba to zamierzona prowokacja z oczekiwaniem nazwisk. Mafia zebrałaby wszystkie siły . Obserwujemy to już kilka lat i doskonale wiemy o kogo chodzi. A pan zerwał się z żyrandola. Że za długo trwa , ale czyja to wina. Podpuszczać to nie nas. Bizantyjskość to brak umiaru w hulaniu za nasze. Nie słyszał pan o tym. Głuchy i ślepy.

 121. 121
  +6
  ~ my tu gadu gadu
  Środa, 14.02

  Jak nie ma nazwisk to nie ma i winnych ani odpowiedzialnych. My wiemy to znaczy kto, my wytrząsający się bezefektywnie w internecie. Klim nawet wprost nie wywołał do odpowiedzi Wróblewskiego ani członków rady nadzorczej po imieniu. Ci ludzie przeżeraja darmo nasze pieniądze. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników zgodnie z umową spółki wykonuje Prezydent Miasta Elbląga. Skład Rady Nadzorczej EPEC Sp. z o.o. powołanej na wspólną kadencję 2015-2017: Bogdan Włodarczyk - przewodniczący Franciszek Szyszka - członek Jerzy Jedynak - członek Grzegorz Adamowicz - członek Maciej Kwiatkowski - członek

 122. 122
  +8
  ~ my tu gadu gadu
  Środa, 14.02

  Ludzie mają nazwiska pełnią funkcję za coś biorą pieniądze Jak jednemu z drugim ch... ktoś w oczy na ulicy wygarnie lub splunie pod nogi to może się jeden z drugim ogarnie Tak to możemy sobie do usr..... śmierci wypisywać i nic z tego nie wyniknie. Jak g... w pysk chlapną od razu energii i zapału do pracy nabierze żeby drugim razem g... trafiło kogo innego. Gwarantuje wam że nawet największa menda dba o swoje "dobre imie" zauważyłem nawet że im większa menda tym większa troska o wizerunek

 123. 123
  +6
  ~ hgw
  Środa, 14.02

  Prezydent powiedział ,że to najlepsza rada nadzorcza.

 124. 124
  +8
  ~ sytuację w temacie
  Środa, 14.02

  Ludzie odpowiedzialni za wliczanie w waszą stawkę za ciepło spoonsoringów klubów sportowych i organizacji rekreacyjnych elbląskich tzw "przedsiębiorców" lub innych wydatków nie związanych z dzialalnością statutowa EPEC,za politykę ciepłownicza i gospodarowanie zasobami zakup i nie wdrożenie programu termis, utratę miliona zł dotacji którą pokryjecie z własnych środków, wybór zarządu. To w pierwszej kolejności p Witold Wróblewski reprezentant rady wspólników (ciekawe o jakich wspólnikach mowa bo chyba nie o mieszkańcach sponsorujących cały ten bajzel) i członkowie rady nadzorczej w osobach Bogdan Włodarczyk - przewodniczący Franciszek Szyszka - członek Jerzy Jedynak - członek Grzegorz Adamowicz - członek Maciej Kwiatkowski - członek. To są ludzie oficjalnie decyzyjni odpowiedzialni dziś za

 125. 125
  +9
  ~ Zrób to pan chyba ze to ściema
  Środa, 14.02

  Uprzejmie proszę P Klima by od dzisiaj zaniechał wypisywania ogólnikowych krytycznych tekstów lecz z konkretnymi precyzyjnymi uwagami zwrócił się imiennie do tych panów. Nie zaszkodziłoby by pan radny zwrócił się do tych panów w formie listu otwartego tak aby temat był powszechnie znany a uwagi czytelne dla mieszkańców. Chcielibyśmy też poznać odpowiedzi tych panów na konkretne zarzuty w sprawie np sponsoringów, niewłaściwego doboru kadr i nie egzekwowania odpowiedzialności i gospodarności w EPEC. Wskazane byłoby takie odpowiedzi opublikować. Ma pan p Klim legitymację wyborców i urzędową by wystąpić w imieniu swoich wyborców oficjalnie i publicznie i uzyskać potrzebne odpowiedzi jeżeli pan to zrobi jak należy,nie mogą pana "olać" bo będziesz pan miał wsparcie rzeczywiste.

 126. 126
  +8
  ~ Walenty
  Środa, 14.02

  Panie Klim uprzejmie proszę o wyjaśnienie. Prześledziłem wiele co pisano na ten temat. Prezydent Wilk usunął waszego członka z RN bo wywołał temat. Co na to SLD czy stanęła za nim. Jakoś nic na ten temat nie znalazłem czyli go nie poparliście. SLD jest teraz w koalicji. Macie swoich ludzi: vice prezydenta, vice w RM. Pisze Pan o zawiłościach w samorządzie. O jakich. SLD ma nawet członka w RN EPEC. O co tu więc chodzi w tym Pana pisaniu. Nie doszukuję się drugiego dna bo ma Pan rację i zgadzam się. Z ciepłem prawda jest jak w tytule ale gdzie było ugrupowanie jak temat obnażono i dlaczego nie kończycie dzieła . Pan pisze i pisze i co i nic. Może to jest tak jak powiada wódz narodu ,, ryszard nic nie mogę klim,, a może inaczej ,,SLD dostałem stołek siedzę cicho,,. Toż wszystkie narzędzia macie a z mieszania herbata słodsza nie będzie.

 127. 127
  +1
  ~ A-Z
  Środa, 14.02

  Chyba lepiej było, gdy te łapki w ogóle nie punktowały od początku. Teraz no cóż , co z tego, że się chce zapunktować, ale przy kliknięciu łapka stoi w miejscu. Czy aby tylko te łapki będą brane do jakiś analiz ?

 128. 128
  +8
  ~ Ryszard Klim
  Czwartek, 15.02

  Do Sz. Poprzedników. Dziękuję za wsparcie. Za mną od 2013r. kilkadziesiąt wystąpień , przeważnie między sesjami, aby nie grzać atmosfery. Prawie każda odpowiedź opracowana była w spółce, bo ko miał to zrobić ? W Ratuszu nie ma specjalistów.Pisano , co się chciało-odpychologia. Materiał jest bardzo konkretny problemowo. Dotknąłem wszystkich mankamentów. Nazwiskami nie będę epatował; wiadomo dlaczego. I "klim nic nie może" : faktycznie samorząd jest w kryzysie, bo władza wykonawcza zepchnęła polskich radnych do narożnika. Może jednak bardzo dużo , bo uzbraja mieszkańców w konkrety. I zobaczymy, co mieszkańcy mogą i zrobią w roku wyborczym z tą wiedzą. Ja nie spasuję. Dokonuję analizy za rok 2017- zapoznam. Natomiast co do SLD. Jestem szeregowym członkiem i nie oceniam. Pozdrawiam

 129. 129
  0
  ~ kapral bumbum
  Poniedziałek, 23.04

  Pan pułkownik Klim fachowiec od ciepła a szczególnie ciepłych posadek.Take ludzie nami rządzili od 89r. no i mamy to co mamy kamieni kupa.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2018 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.