Czwartek, 24.06.2021, Imieniny: Wanda, Józef, Albin
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

Prezydent Wróblewski odniósł się do słów senatora Wcisły dot. EPEC-u

02.06.2016, 16:35:45 Rozmiar tekstu: A A A
Prezydent Wróblewski odniósł się do słów senatora Wcisły dot. EPEC-u

Poniżej publikujemy treść stanowiska dotyczące wypowiedzi Senatora Jerzego Wcisły zawartej w materiale pt. „Senator Jerzy Wcisła: Szkoda, że Prezydent Miasta nie jest odporny na taki negatywny PR”.

"Odnosząc się do zawartych w wypowiedzi Pana Senatora stwierdzeń wyjaśniam, że pełniąc rolę Zgromadzenia Wspólników EPEC Sp. z o. o. podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Wyłoniony w wyniku postępowania kandydat zostanie zarekomendowany Radzie Nadzorczej Spółki, w której kompetencjach leży powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki. Przypomnę, że 5 lat temu prezes Piśkiewicz objął to stanowisko bez konkursu.

Umieszczenie wśród kryteriów formalnych wymogu posiadania przez kandydatów wyższego wykształcenia technicznego podyktowane jest znaczeniem technicznych aspektów prowadzonej przez EPEC działalności, w tym realizowanych dotychczas i przyszłych inwestycji. Wynika ono z rzeczywistych potrzeb Spółki, a nie z sugerowanej przez Pana Senatora chęci wyeliminowania z postępowania obecnego prezesa Spółki. Dodam tylko, że Panu Piśkiewiczowi dobiegła końca kadencja na jaką był powołany i to od właściciela zależy, czy zostanie on powołany na kolejną kadencję, czy nie. Nie ukrywam jednak, że gdybym widział możliwość powołania obecnego prezesa na kolejną 5-letnią kadencję, nie podjąłbym decyzji o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego niezależnie od postawionych w nim wymogów formalnych dotyczących wykształcenia, o czym Pan senator był wielokrotnie informowany podczas swoich wizyt w ratuszu.

Wśród członków komisji kwalifikacyjnej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa EPEC są członkowie Rady Nadzorczej Spółki, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz dwie osoby z zewnątrz. Żadna z tych osób nie prowadzi działalności w zakresie wytwarzania lub dystrybucji ciepła.

Niezrozumiałym jest dla mnie ironia zawarta w określeniu „groźne armie kontrolne” użytym przez Pana Senatora w odniesieniu do osób i instytucji, które prowadziły w Spółce kontrole i bagatelizowanie ustaleń podjętych przez te instytucje. Przypomnę tylko niektóre z tych ustaleń.

Urząd Zamówień Publicznych między innymi wskazał na naruszenie przepisu § 3 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane.

Mimo wniesionych przez EPEC Sp. z o. o. zastrzeżeń do ww. ustaleń, Krajowa Izba Odwoławcza podtrzymała wykazane nieprawidłowości. Ustalenia te są ostateczne i niepodważalne.

Centralne Biuro Antykorupcyjne wskazało na:

1.    Naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców) poprzez zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia spełniania łącznie parametrów technicznych systemu rur preizolowanych jednego producenta;

2.    Naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (zastosowanie znaku towarowego) poprzez zastosowanie nazwy systemu konkretnego producenta w opisie przedmiotu zamówienia oraz braku opisania parametrów równoważnych w przypadku zaproponowania systemu rur preizolowanych innego producenta,

3.    Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (odrzucenie oferty), poprzez zaniechanie przez Zamawiającego odrzucenia oferty, jeśli jej treści nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Mimo złożonych przez EPEC zastrzeżeń do ww. protokołu z kontroli Szef CBA podtrzymał zawarte w protokole stwierdzenia dotyczące naruszeń. Ustalenia te również są ostateczne.

Kontrola przeprowadzona przez Radę Nadzorczą również stwierdziła nieprawidłowości między innymi w zakresie przygotowania inwestycji i naruszenia ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Biorąc pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzonej przez UZP, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o korekcie udzielonego dofinansowania w wysokości ok. 900 tys. zł. W tym kontekście ewentualna decyzja Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o odstąpieniu wszczęcia postępowania ma drugorzędne znaczenie. Należy bowiem podkreślić, że działania Rzecznika skupiły się jedynie na przepływie środków pieniężnych zw. z inwestycją, a nie merytorycznej ocenie specyfikacji. Wcześniejsze zarzuty przytoczonych organów kontrolnych są więc nadal podtrzymane i w ich ocenie nie pozostawiają wątpliwości co do ich zasadności.  Określanie przez Pana Senatora stwierdzonych przez instytucje kontrolne uchybień jako „popełnienie jakiegoś błędu” świadczy o niezrozumieniu ich znaczenia i deprecjonowaniu rangi organów kontrolnych. Podobnie porównanie tych uchybień i nałożonej korekty do zmian, które mogą mieć i często mają miejsce w procesach inwestycyjnych jest w tym przypadku niezasadne. Dziwi więc próba wybielenia faktów i dowodów szczególnie przez osobę, która zajmuje się stanowieniem prawa w naszym kraju.

Nie będę się odnosił do argumentu, iż Elbląga nie stać jest na rozrzutność rozumianą jako ewentualna utrata obecnego prezesa Spółki. W moim przekonaniu jednak dobry menager nie powinien dopuszczać się błędów mających tak znaczące skutki finansowe, jak konieczność zwrotu prawie 1 mln zł z przyznanego dofinansowania, czy ponoszenia dodatkowych, nieuzasadnionych, a bardzo wysokich kosztów na ekspertyzy prawne, dotyczące głównie jego osoby, szczególnie kiedy Elbląg ma jedną z wyższych cen ciepła. Na takie działania nie wyrażam zgody, dlatego zdecydowałem o konkursie na stanowisko prezesa.

 
Witold Wróblewski                                                                                             
Prezydent Elbląga"

Oceń tekst:

Ocen: 14

%85.7 %14.3


Komentarze do artykułu (78)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  --21
  ~ Wyborca
  Czwartek, 02.06

  Jaki wyborca prezydenta z rekomendacji platformy, żądamy cofnięcia udzielonego mu poparcia i odwołania go. Juz pokazał gdzie ma udzielone mu poparcie. Jeszcze nikt, w taki sposób nie zdradził wystawiającego go komitetu.

 2. 2
  +35
  ~ odbiorcaciepła
  Czwartek, 02.06

  BRAWO Panie Prezydencie! z przegranymi się nie dyskutuje! A Pan senator niech się weźmie za pracę na rzecz naszego miasta i regionu bo efektów nie widać i może się źle to dla pana skończyć! WSTYD i żałosne jest to, że obstaje pan za KOLESIEM PARTYJNYM!

 3. 3
  --20
  ~ Drty
  Czwartek, 02.06

  Precz z Wroblewskim,

 4. 4
  +33
  ~ qaz
  Czwartek, 02.06

  Panie Prezydencie proszę słuchać i trzymać z mieszkańcami miasta a nie POmiotami! Pozdrawiam!

 5. 5
  --23
  ~ AntyCwiertek
  Czwartek, 02.06

  Boże nie wierzę. Ten człowiek ma coś z głową. Zręsztą jego twarz, piękna i urocza od spożywania ... wyraża pełną intelektualność. Przywołujesz pan zapisy CBA. Jeżeli za 1 rok przywołane służby zamkną sprawę to osoby wskazane w tym dokumencie mogą pana oskarżyć za szerzenie nie prawdy. Bo co wtedy gdy te oskarżenia były tylko i wyłącznie po to aby spróbować złapać haczyk, lub oparte były na nieprawdziwych faktach wskazanych przez Browarczyka Tadeusza w donosie. Od takiego człowieka wymaga się trochę więcej wiedzy i rozwagi w wypowiedzi. Ja już napewno na ciebie nie zagłosuję. Wiec że już wszyscy mają ciebie dość. Podaj się do dymisji człowieku.

 6. 6
  +33
  ~ prawda
  Czwartek, 02.06

  Oj ten Senatorek ,wcześniej radny bezradny .Brak słów ,że ludzie biorą się na takich jak on

 7. 7
  --2
  ~ wist
  Czwartek, 02.06

  Czy to oznacza, że pan Wróblewski cofnął się do " korzeni "? Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, panie Wróblewski i warto o tym pamiętać.

 8. 8
  --1
  ~ PrawdaPSL
  Czwartek, 02.06

  Nie rażą mnie bzdurne wypowiedzi polityków PSL brak logiki wypowiedzi i jawne lekceważenie wszystkiego "niepasującego", ale nie zniosę bezczelnego kłamstwa i to wprost do mediów. Kiedy elblążanie zrozumieją, że oni mają nas za bezrozumną masę, której, z cwaniackim uśmieszkiem na ustach, można wmówić wszystko. Otóż nie panie prezydencie. To pan jesteś odpowiedzialny ża przeszłość w epec. Tę złą również. Mam tu na myśli kradzież ciepła przez Chwiałkowskiego, którego podobno prosił pan a on niechciał być w komisji kwalifikacyjnej. To pan w 2005 roku posiadł wiedzę o kradzież jego ciepła i to pan winien zgłosić to do prokuratury. To pan wiedział o całej sprawie z Browarczyka. Nie zrobił pan nic. A po wielu latach powołał go pan do rady nadzorczej EPWiK. Jak wyborcy majæ pana szanować.

 9. 9
  +20
  ~ Marian
  Czwartek, 02.06

  Pan Wróblewski jest demokratycznie wybranym prezydentem, nie rozumiem co do zatrudnienia w Spółce ma senator? Był zatrudniony prezes skończył się kontrakt i tylko ocena należy do pana Prezydenta. Tym bardziej , że prezes był zatrudniony bez konkursu , bez odpowiednich kwalifikacji . Mamy najdroższe ciepło na północy kraju, a EPEC za 4 lata wydatkował na sponsoringi 1,5 miliona to jest z naszych pieniędzy - biorców ciepła. Węgiel taki tani , dlaczego nie dostaliśmy obniżki z tego względu, dlaczego pan senator nie interweniował.Jak to teraz rozumieć interesuje pana tylko osoba prezesa EPEC? . Nie taka jest rola senatora.

 10. 10
  --3
  ~ DupaPSL
  Czwartek, 02.06

  PSL to naprawdę partyjniactwo i komuna! Słowo komuniści nabiera nowego znaczenia, tym bardziej, że jak widać przewodniczącym jest tutaj towarzysz z PZPR, który OSKARŻAŁ innych obywateli. To jest dopiero granda!

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2021 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.