Środa, 29.06.2022, Imieniny: Benita, Piotr, Pawel
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Port w Elblągu

W 1998 roku władze miejskie postanowiły utworzyć Zarząd Portu Morskiego w Elblągu Sp. z o. o. Od tego momentu rozpoczęły się prace związane z modernizacją i zagospodarowaniem elbląskiego portu. Koncepcje zawarte w dokumentach: "Strategia rozwoju Elbląga 2001-2015" oraz w uzupełniającym piśmie "Program Rozwoju Elbląga. Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2008" są pierwszymi, planowanymi inwestycjami od II wojny światowej. Wszelkie założenia dotyczące przekształcania Portu Morskiego są bardzo ważnym elementem promocji miasta. Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego, a jego modernizacja podniesie rangę elbląskiej gospodarki i turystyki na skalę ogólnokrajową.

Przedsięwzięcia rozwoju Poru Morskiego w Elblągu z 2002 roku zakładają budowę uniwersalnego terminalu portowego oraz udoskonalenie przyportowej drogi komunikacyjnej. W stworzonym projekcie postawiono sobie w pierwszej kolejności rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej po lewej stronie rzeki Elbląg, czyli budowę utwardzonych powierzchni składowych - otwartych i pod zadaszeniem, a także budowę nowych nabrzeży utwardzonych (załadunek i rozładunek towarów) oraz budowę dróg komunikacyjnych i miejsc postojowych w obrębie terminalu (fot. poniżej - plac pod budowę terminalu - lipiec 2005).

Drugi etap związany jest z rozbudową i modernizacją basenu jachtowego "Bryza" po prawej stronie Rzeki Elbląg.

Trzeci etap dotyczy rozwoju i modernizacji infrastruktury technicznej, łącznie z infrastrukturą transportową, a dokładniej z modernizacją dróg dojazdowych do terminalu, łącznie z budową parkingów dla samochodów towarowych i osobowych:

Wszelkie koncepcje przekształcania portu są konsekwentnie realizowane przez władze miejskie, dlatego też obecnie zakończono już budowę terminalu i pogłębiania portu. Trwa jeszcze jego przygotowanie do wymogów unijnych. Zakłada się, że na przełomie grudnia i stycznia zarówno Polacy jak i Rosjanie będą mogli korzystać z terminalu.

Przewidywane kierunki transportu wodnego; porty Obwodu Kaliningradzkiego, (Kaliningrad, Bałtijsk, Swietłyj), porty polskie, Litwa, Łotwa, Estonia, Skandynawia i Europa Zachodnia.

Na terminalu mogą być organizowane działalności pomocnicze i usługowe m. in. składowanie, sortowanie, uszlachetnianie, konfekcjowanie, formowanie i rozformowywanie kontenerów, magazynowanie oraz organizowanie składów celnych, chłodni, miejsc postoju w tranzycie itp. W bezpośrednim sąsiedztwie terminalu znajduje się hotel klasy turystycznej "WODNIK" (28 miejsc noclegowych).

Terminal pasażersko-promowy będzie posiadał możliwość pełnej obsługi granicznej pasażerów i jednostek żeglugi międzynarodowej: promów pasażerskich i jednostek portowych.

Pasażerska żegluga międzynarodowa odbywać się będzie między Elblągiem a Kaliningradem oraz Elblągiem a miastem Bałtijsk. Natomiast rejsy w żegludze krajowej będą rozpoczynały się i kończyły w: portach nadzalewowych (Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty rybackie), portach aglomeracji gdańskiej oraz jeziorach mazurskich (Kanał Ostródzko-Elbląski). Na terminalu będzie istniała również możliwość zaopatrzenia się w wodę oraz odbiór ścieków i odpadów komunalnych.

Na dzień dzisiejszy zakładane są już plany na rozbudowę następnych terminali. Unowocześnianie basenu jachtowego "Bryza" zostało już ukończone. Dzięki wykonanym pracom powierzchnia basenu wzrosła dwukrotnie.

W "Program Rozwoju Elbląga" wpisano również koncepcje na rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej na Wyspie Spichrzów – obszaru położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeki Elbląg. Przekształcenie układów komunikacyjnych obejmie zarówno uporządkowanie układów drogowych, jak również odtworzenie dróg wodnych i zagospodarowanie pasów brzegowych, mających jednocześnie wpływ na poprawę jakości wody Rzeki Elbląg. Rozbudowa tego układu drogowego – komunikacyjnego powiązana jest bezpośrednio z modernizowanym obecnie układem komunikacyjnym tzw. nowego mostu na Rzece Elbląg.

Atuty elbląskiego portu:

  • korzystne położenie geograficzne w kontekście potencjalnych powiązań gospodarczych i współpracy z Obwodem Kaliningradzkim, republikami nadbałtyckimi i krajami skandynawskimi
  • tworzenie warunków do wzrostu wymiany handlowej (przejście graniczne, Giełda Towarowa)
  • dobry stan infrastruktury technicznej (umocnione nabrzeża, place składowe, bocznice kolejowe, elewatory zbożowe)
  • możliwości produkcji i remontu jednostek pływających w Stoczni Remontowej.
  • funkcjonowanie wszystkich placówek niezbędnych w obsłudze ruchu pasażerskiego i towarowego - Straż graniczna, Urząd Celny, Kapitanat Portu, Zarząd Portu Morskiego, Placówka Kontroli Fitosanitarnej
  • dogodne warunki do uprawiania żeglarstwa i sportów wodnych
Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2022 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.032451868057251