Środa, 29.06.2022, Imieniny: Benita, Piotr, Pawel
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Uczelnie wyższe

W 2004 roku obchodzony był jubileusz 50-lecia istnienia w powojennym Elblągu szkolnictwa wyższego, którego początki były nader skromne i ograniczone. W 1954 roku na terenie ówczesnych Zakładów Mechanicznych - “Zamech”, obecnie Alstom Power, zorganizowano pierwszy punkt konsultacyjny Studium Zaocznego Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej, który po kilku latach został zlikwidowany. Następnie w latach 1961-1969 działał punkt konsultacyjny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Warszawie. Po kilku latach ponownie uruchomiono 20.05.1969 roku Zamiejscowe Studium Wieczorowe Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej.

Od 1962 roku funkcjonował również punkt konsultacyjny Zawodowego Studium Administracji Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, który po reorganizacji w 1970 roku przejął Uniwersytet Gdański, posiadający od 1963 roku w Elblągu swoje punkty konsultacyjne ekonomiki przemysłu i finansów.

Dnia 2.11.1973 roku przy al. Grunwaldzkiej 137 wmurowany został dokument dotyczący decyzji wybudowania stałej siedziby filii Politechniki Gdańskiej, którą po roku budowy, 8 listopada 1974 roku uroczyście przekazano do użytku, stwarzając podstawy do rozwoju szkolnictwa wyższego w Elblągu a którego dynamiczny rozwój nastąpił w latach 90-tych.

W 1991 roku powstało Kolegium Nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, które w następnych latach przejęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Dnia 30.10.1997 roku odbyło się pierwsze spotkanie komitetu organizacyjnego PWSZ. Po powołaniu uczelni w 1998 roku oraz przejęciu siedziby byłej filii Politechniki Gdańskiej przy al. Grunwaldzkiej 137, placówka rozpoczęła swoją działalność, kształcąc w systemie dziennym i zaocznym na kierunkach: informatyka, administracja, ekonomia, język polski i angielski, ochrona środowiska, mechanika, budowa maszyn i elektronika, podejmując w latach następnych kontakty z uczelniami w Niemczech, Szwecji i Łotwie.

Po powstaniu w marcu 1992 roku Diecezji Elbląskiej, 1 października 1992 roku powołane zostało Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z siedzibą przy ul. Blacharskiej 10, obecnie ul. Bożego Ciała, której pierwszym rektorem został ks. mgr. Stefanem Ewertowskim. Alumni seminarium są zarazem studentami Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, którym przysługują wszelkie prawa studiujących na wyższej uczelni. Studia w seminarium kończą się obroną pracy magisterskiej z nauk teologicznych i przyjęciem święceń kapłańskich. Od 1993 roku przy seminarium funkcjonuje Pomezańskie Kolegium Teologii dla osób świeckich oferujące trzyletni okres studiów.

Szkoła Wyższa Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego - Wydział Zamiejscowy w Elblągu powstała w 1993 roku. Szkoli w systemie dziennym i zaocznym na kierunkach: zarządzanie nieruchomościami, turystyka, marketing, integracja europejska, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe. Obecnie uczelnia mieści się w pomieszczeniach biurowca dawnych Zakładów Mechanicznych - Zamech, obecnie Alstom Power przy ul. Stoczniowej 2.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 18.10.2001 roku została powołana niepubliczna Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna, zastępując powstałą w 1999 roku Elbląską Wyższą Szkołę Humanistyczną, która z kolei powstała z Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej z siedzibą główną w Koszalinie, której wydział funkcjonował w Elblągu od 1996 roku. Nowoczesna, doskonale wyposażona placówka znajduje się obecnie przy ul. Lotniczej, gdzie studenci uczą się na czterech kierunkach w 13 specjalnościach, m.in.: Studia magisterskie o kierunku pedagogika, resocjalizacja, praca socjalna, edukacja zdrowotna, oraz studia zawodowe o kierunkach administracja publiczna, administracja europejska, gospodarka przestrzenna, zarządzanie i marketing, logistyka, transport i politologia.

Dzisiaj można śmiało stwierdzić, że szkolnictwo wyższe w Elblągu, które ze swoją, ciągle rozrastającą się infrastrukturą i liczbą studentów, na stałe wpisało się w infrastrukturę miasta, wywierając znaczny wpływ na jego życie i funkcjonowanie. Stanowi całkiem poważny ośrodek akademicki w Polsce.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr 1 ul. Daszyńskiego 1 - 234 18 97
Nr 4 ul. Mickiewicza 43 - 233 79 26
Nr 6 ul. Piłsudskiego 4 - 234 16 10
Nr 8 ul. Szańcowa 2 - 232 76 28
Nr 9 ul. Rodziny Nalazków 20 - 233 03 07
Nr 11 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
Nr 12 ul. Zajchowskiego 12 - 235 08 25
Nr 14 ul. Mielczarskiego 45 - 232 74 41
Nr 15 ul. Modlińska 45 - 234 09 98
Nr 16 ul. Sadowa 2 - 233 42 34
Nr 18 ul. Węgrowska 1 - 235 63 76
Nr 19 ul. Urocza 4 - 642 46 55
Nr 21 ul. Godlewskiego 1 - 641 78 01
Nr 23 ul. Słoneczna 24 - 233 68 96
Nr 25 ul. Wyżynna 3 - 235 09 12
Szkoła Muzyczna ul. Traugutta 91 - 611 40 40

GIMNAZJA

Nr 1 ul. Rodziny Nalazków 20 - 235 80 44
Nr 2 ul. Robotnicza 173 - 234 10 57
Nr 3 ul. Królewiecka 42 - 232 73 44
Nr 4 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
Nr 5 ul. Agrykola 6 - 236 73 74
Nr 6 ul. Rawska 3 - 235 01 20
Nr 7 ul. Lotnicza 12 - 642 75 60
Nr 8 ul. Pocztowa 2 - 641 27 22
Nr 9 ul. Browarna 1 - 232 56 70
Nr 10 ul. Wyżynna 3 - 235 09 12
Gimnazjum Publiczne Zakonu Pijarów ul. Saperów 20 - 233 36 19
Gimnazjum Muzyczne ul. Traugutta 91 - 611 40 40

SZKOŁY ŚREDNIE

I LO ul. Pocztowa 2 - 641 27 22
II LO ul. Królewiecka 42 - 232 73 44
III LO ul. Saperów 14f - 643 52 25
IV LO ul. Sienkiewicza 42 - 233 70 59
V LO ul. Saperów 14e - 235 44 49
ZS Handlowych ul. Saperów 14c - 233 51 83
ZS nr 1 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
ZS Techniczno-Informatycznych ul. Rycerska 2 - 232 59 82
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Traugutta 91 - 611 40 40
ZS Ekonomicznych ul. Bema 50 - 642 97 00
ZS Inżynierii Środowiska i Usług ul. Obrońców Pokoju 44 - 234 06 64
ZS Mechanicznych ul. Komeńskiego 39 - 233 57 82
ZS Pijarów ul. Saperów 20 - 233 36 19
ZS Technicznych ul. Grottgera 71 - 233 47 32
ZS Turystyczno-Hotelarskich ul. Saperów 14b - 235 08 72
ZS Zawodowych nr 1 ul. Zamkowa 16a - 232 67 26
ZS Gospodarczych ul. Królewiecka 128 - 234 62 23
Państwowe Liceum Muzyczne ul. Traugutta 91 - 611 40 40
Profesja Centrum Kształcenia Kadr ul. Hetmańska 11/20 - 235 68 08
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” ul. Grunwaldzka 2 - 611 47 29
Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Bema 54 - 233 44 12
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Saperów 14 - 233 52 12
Uniwersytet Robotniczy ul. 1 Maja 54 - 232 65 14
LO Dla Dorosłych "Jagiellończyk" ul. Królewiecka 42 - 232 83 27
Prywatne Liceum Dla Dorosłych ul. Robotnicza 173 - 234 08 20
Prywatne LO Dla Dorosłych „Twoja Szkoła” ul. Browarna 1 - 232 69 70
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Urocza 4 - 603 773 208
ZS dla Dorosłych ul. Komeńskiego 39 - 236 69 42

UCZELNIE WYŻSZE

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 - 239 38 02
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ul. Królewiecka 100 - 234 07 25
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Wojska Polskiego 1 - 239 88 50
Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego ul. Stoczniowa 10 - 230 40 50
Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2022 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.025130033493042