Piątek, 9.06.2023, Imieniny: Anna, Pelagia, Felicjan
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Miasta partnerskie

BAŁTIJSK - Federacja Rosyjska

www.baltcity.ru

Bałtijsk - ma strategiczne położenie nad Morzem Bałtyckim i Zalewem Kaliningradzkim oraz ciekawą historię. Do 1946 r. był częścią Prus i nazywał się Pilawa, obecnie mieszka w nim około 30 tysięcy osób. Według legendy, nieopodal miasta w osadzie Tenkity męczeńską śmiercią zginął Św. Wojciech. W 1997 r. ustawiono w tym miejscu zrobiony w Elblągu krzyż. Początki miasta sięgają XVII w. Podczas wojny polsko-szwedzkiej, w 1626 r. lądowała tu armia króla Szwecji Gustawa Adolfa. Dzięki temu posunięciu Szwedzi przenieśli główny front wojny z Inflantów do Prus. Obecnie jest to port wojenny i awanport Kalingradu. Do niedawna, ze względów bezpieczeństwa państwowego, wstęp na teren miasta był możliwy tylko za okazaniem przepustki. Aktualnie od strony morza jest budowany port handlowy oraz planuje się odbudowę zniszczonego w czasie wojny Starego Miasta. Umowa partnerska została podpisana w 1994 r.i dotyczyła współpracy transgranicznej, architektury i budownictwa, transportu wodnego, obsługi biznesu, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, kultury i sportu.

 

BAOJI - Chiny

www.baoji.gov.cn

Baoji – leży w środkowych Chinach, nad rzeką Wei He, w dorzeczu Huang He, w prowincji Shaanxi. Pierwsze informacje o mieście pochodzą z III w. p.n.e., powstało jako twierdza na szlaku jedwabnym, której zadaniem była ochrona regionu Xi'an od zachodu. W mieście jest pełno ciekawych zabytków takich jak: świątynia księcia Zhou. Współcześnie rozwój miasta był związany z budową sieci kolejowej po 1937 r. Obecnie jest to ważny węzeł kolejowy oraz ośrodek przemysłowy i administracyjny. W 1990 r. mieszkało w nim 320 tysięcy osób. Umowę o współpracy między miastami podpisano w 1997 r.

 

COMPIÈGNE - Francja

www.compiegne.fr

Compiègne – miasto położone na północy Francji, nad rzeką Oise, w Basenie Paryskim, liczy około 44 tysięcy mieszkańców. 11 listopada 1918 r. w Rethondes, w rejonie Compiègne, podpisano układ kończący I wojnę światową. W 1940 r. 22 czerwca przedstawiciel pokonanej armii francuskiej gen. Charles Huntziger podpisał w obecności Adolfa Hitlera zawieszenie broni na warunkach przedstawionych przez gen. Alfreda Jodla. Obecnie jest to ośrodek przemysłu metalowego, maszynowego, chemicznego i spożywczego. Jest to także miasto pełne gotyckich i klasycystycznych zabytków. Porozumienie o wzajemnych kontaktach podpisano w Compiegne 26 maja 2000 roku, a umowę o partnerstwie miast bliźniaczych 9.02.2002 roku. w Elblągu. Dotyczyła współpracy w zakresie rozwoju i umacniania demokracji, a także przyjaźni między Polska i Francją. Zadeklarowano stałą wymianę doświadczeń i informacji. Przewidziano wymianę specjalistów, dzieci i młodzieży. Ułatwia kontakty gospodarcze między małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz stowarzyszeniami miast.

 

COQUIMBO - Chile

www.gorecoquimbo.cl

Serena, La, stolica regionu Coquimbo w północnym Chile, Miasto jest położone nad rzeką Elqui, na skalistej wyżynie wychodzącej na zatokę Coquimbo. Założone w 1543 roku, tutaj w 1818 roku zadeklarowano niepodległość Chile. W 1992 r. Mieszkało w nim 120 tysięcy osób. Ośrodek handlowy i rolniczy regionu pełnego winnic i sadów. Wielokrotnie niszczone przez trzęsienia ziemi Umowę o współpracy między miastami została podpisana w 1995 r.

 

DRUSKIENNIKI - Litwa

www.druskininkai.lt

Druskienniki (Druskininkai), miasto w południowej części Litwy, na pograniczu z Polską i Białorusią, popularne uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne położone nad brzegiem Niemna pośrodku kompleksu leśnego Puszczy Orańsko-Druskiennickiej, będącej przedłużeniem Puszczy Augustowskiej. Tytuł uzdrowiska został nadany w 1837 r. przez cara Mikołaja I. Aktualnie nowoczesny kompleks sanatoryjny może przyjąć jednocześnie 5 tysięcy kuracjuszy. Leczy się tutaj choroby układu trawienia i dróg żółciowych, układu krążenia, górnych dróg oddechowych i chorób kobiecych. W samym mieście mieszka około 30 tysięcy osób. Po pierwszej wojnie światowej miasto było częścią II Rzeczypospolitej Polskiej, a uzdrowisko często odwiedzał Józef Piłsudski. W 1939 stało się częścią Republiki Białoruskiej, a po II wojnie, Republiki Litewskiej. Umowa o współpracy między Elblągiem i Druskiennikami została podpisana w 1996 roku. Dotyczy współpracy na polu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, kultury, wymiany informacji w różnych dziedzinach w tym doświadczeń samorządów.

 

KALININGRAD - Federacja Rosyjska

www.klgd.ru

Kaliningrad (polska nazwa Królewiec) leży u ujścia rzeki Pregoła do Bałtyku, jest to siedziba władz Kaliningradzkiego Obwodu Autonomicznego. Krzyżacy w 1255 założyli zamek Królewska Góra, który był stolicą diecezji sambijskiej. Od 1457 rezy- dował tu wielki mistrz krzyżacki, po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego w 1525 r. Knipawa została stolicą Prus Książęcych (lenno polskie) odgrywała ważną rolę jako port pruski i członek Związku Hanzeatyckiego. W 1724 r. Fryderyk Wilhelm I wydał reglament ratuszowy scalający trzy miasta: Stare Miasto, Knipawę i Lipnik w jedno miasto Königsberg. Do 1946 Königsberg był częścią Prus Wschodnich. Po II wojnie światowej w wyniku postanowień poczdamskich miasto wcielono do ZSRR, a po 1991 r. stało się częścią Federacji Rosyjskiej. Obecnie mieszka tam 450 tysięcy osób, jest to port handlowy i rybacki, ośrodek przemysłowy, węzeł kolejowy, a także port lotniczy. Umowa o współpracy między miastami podpisana została w 1994 r. Przewidziano w niej bezpośrednie kontakty między organizacjami państwowymi, społecznymi, handlowymi oraz przedsiębiorstwami miast w sferze produkcji i handlu, w dziedzinie kultury, nauki i ochrony środowiska naturalnego oraz współpracy transgranicznej.

 

LEER - Niemcy

www.leer.de

Miasto położone w dystrykcie Leer w płn.-zach. części Niemiec, nad Morzem Bałtyckim, niedaleko granicy z Holandią, około 35 tysięcy mieszkańców. Otoczone rzekami Ems i Weda, posiada połączenie wodne z Groningen w Holandii. Jest to węzeł komunikacji wodnej, lądowej, a nawet lotniczej - port lotniczy w Papenburgu. Leer jest ośrodkiem handlu oraz przemysłu stoczniowego, port morski i śródlądowy. Umowa o partnerstwie i współpracy została podpisana 23.06.2001r. Jej celem jest wymiana informacji i współpracy w różnych dziedzinach, doświadczeń samorządów komunalnych, współpraca w zakresie gospodarki, ekologii, oświaty, kultury i sportu.

 

LIEPAJA - Łotwa

www.liepaja.lv

Lipawa, Liepaja, do 1917 r. Libawa. Liepaja jest położona nad Morzem Bałtyckim. W 1992 r. Mieszkało tu 114 tysięcy osób. Od 1253 r. istniała jako osada rybacka, a od 1263 r. jako twierdza inflanckiego Zakonu Kawale- rów Mieczowych. Prawa miejskie przyznano w 1625 r. W 1795, wraz księstwem Kurlandii i Semigalii, Liepaja stała się częścią Rosji. Rozwój gospodarczy miasta nastąpił po 1877 roku dzięki połączeniu kolejowemu z Romnym. W okresie międzywojennym Liepaja znalazła się w granicach Łotwy, w latach 1940 - 1990 w Łotewskiej SRR. Od 21 sierpnia 1991 r. po deklaracji niepodległości stała się częścią Latvijas Republika. Obecnie jest to duży ośrodek przemysłowy oraz port handlowy i rybacki, uzdrowisko klimatyczne i balneologiczne, a także węzeł komunikacyjny. Warto zwiedzić zabytkowy barokowy zbór luterański oraz domy na wybrzeżu portowym. Umowa o współpracy między miastami podpisana została w 1991 r. Dotyczy kontaktów między mieszkańcami obu miast, współpracy instytucji kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych, a także firm, organizacji społecznych i samorządowych.

 

NOWOGRÓDEK - Białoruś

www.novogrudok.org

Nowogródek, Nawahrudak, miasto leżące na Wyżynie Białoruskiej, w zachodniej części Białorusi, obwód grodzieński liczy sobie około 31 tysięcy mieszkańców. W XI w. stolica samodzielnego księstwa ruskiego. Miasto zostało założone około 1116 r. Prawa miejskie uzyskało w 1444 r. oparciu o prawo magdeburskie. Od 1507 r. był stolicą województwa, a od 1581 siedzibą Trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po rozbiorach Polski włączony do Rosji. Jest to miejsce chrztu i pobytu w dzieciństwie A. Mickiewicza. W miejscu dawnego dworu rodziny Mickiewiczów utworzono Muzeum A. Mickiewicza. W okresie międzywojennym Nowogródek znalazł się ponownie w granicach Polski i był stolicą województwa nowogródzkiego. W 1939 miasto wcielono do ZSRR, a od 1991 r. znalazło się w granicach niepodległej Białorusi. Obecnie jest to ośrodek przemysłu spożywczego i odzieżowego. Znajduje się tu wiele ciekawych zabytków np. ruiny zamku Mendoga z połowy XIII wieku. Umowę o współpracy obu miast podpisano w 1995r. Współpraca dotyczy kontaktów w zakresie ekonomii, kultury, oświaty, ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, sportu i turystyki.

 

RONNEBY - Szwecja

www.ronneby.se

Ronneby to leżąca nad rzeką Ronnebyan stolica szwedzkiej prowincji Blekinge, zwana także sercem „Ogrodów Szwecji”, w mieście są najpiękniejsze w Szwecji parki. Mieszka w nim 30 tys. osób. Prawa miejskie przyznano miejscowości w 1387 r. i odnowiono w 1879 r. Miasto było wielokrotnie niszczone podczas wojen szwedzko-duńskich. W 1564 żołnierze króla Eryka XIV zamordowali, szukających schronienia w tutejszym kościele, 2000 mieszkańców miasta. W XVII w. po założeniu Karlskrony znaczenie miasta jako ośrodka handlowego upadło. Umowę o przyjaźni miast podpisano 16 maja 1991 r. Dotyczy ona współpracy w dziedzinie wymiany studentów i młodzieży, wymiany informacji, kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami, wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej oraz współpracy na polu ochrony środowiska.

 

TARNOPOL - Ukraina

www.city-adm.ternopil.ua/

Tarnopol, (ukr. Ternopil, dawniej Tarnopil) jedno z głównych miast Wschodniej Galicji oraz stolica obwodu Ternopil, położone na Wyżynie Podolskiej, nad rzeką Seret. Mieszka w nim 221tysięcy osób. Osada ruska na terenie księstwa halicko-włodzimierskiego, włączonego do Polski w 2. połowie XIV w. Zniszczona w XIV w. przez najazd mongolsko-tatarski. Na jej miejscu w 1540 r. powstała twierdza założona przez hetmana Jana Amora Tarnowskiego, której prawa miejskie nadał król Zygmunt August w 1548 r. W okresie międzywojennym ponownie znalazł się w granicach Polski, i był stolicą województwa tarnopolskiego. W 1945 r. został wcielony do Ukraińskiej SRR. W latach 1941-44 siedziba powiatu w dystrykcie galicyjskim Generalnego Gubernatorstwa. Od 1991 r. w granicach niepodległej Ukrainy. Obecnie jest to duży ośrodek przemysłowy i węzeł kolejowy oraz drogowy oraz port lotniczy. Zabytki: cerkiew (XVI w.), kościół i klasztor Dominikanów (XVIII wiek). Zamek Tarnowskich i Potockich (połowa XVI, XVIII w., gruntownie przebudowany XIX w.). Umowę o partnerstwie obu miast podpisano w 1992 roku. Współpraca Elbląga i Tarnopola odbywa się na płaszczyźnie wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania gospodarki komunalnej, współpracy gospodarczej i kulturalnej.

 

HRABSTWO WEST WILTSHIRE - Wielka Brytania

www.westwiltshire.gov.uk

West Wiltshire leży w południowo- wschodniej Anglii. Obszar 200 mil kwadratowych, zamieszkuje 118 tysięcy ludzi. Hrabstwo to tereny niezwykle piękne pod względem przyrodniczym. Umowę o partnerstwie podpisano 31 marca 2000 r. w Trowbridge z hrabstwem West Wiltshire oraz z jego pięcioma miastami: Bradford-on-Avon, Melksham, Trowbridge, Warminster i Westbury Współpraca przewiduje wymianę informacji w zakresie lokalnych samorządów, organizacji usług publicznych, wspieranie kontaktów ekonomicznych i handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami handlowymi, kulturalną, sportową i turystyczną współpracę pomiędzy organizacjami oraz prywatnymi osobami z Elbląga i terenu West Wiltshire.

 

TAINAN - Tajwan

www.tncg.gov.tw

Tainan (Fu-cheng) jest to czwarte co do wielkości miasto Tajwanu położone na południu wyspy (zamieszkane przez 740.000 osób) jest to także dawna stolica Tajwanu. Charakter miasta przez wieki kształtowała mieszanka wpływów orientalnych i zachodnich. Znajduje się tu, najwięcej na całej wyspie, zabytków i świątyń taoistycznych oraz buddyjskich. Tainan to także miejsce nowoczesnego przemysłu. Umowa o partnerstwie podpisana została 29 kwietnia 2004 roku, dotyczy wymiany doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej, zarządzania gospodarką komunalną, nauki, handlu, sportu, turystyki i edukacji.

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.029299020767212