Środa, 29.06.2022, Imieniny: Benita, Piotr, Pawel
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Szkoły podstawowe i gimnazja

Pierwsza powojenna elbląska Szkoła Podstawowa nr 1 rozpoczęła swoją działalność 4 września 1945 roku w budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pocztowej 2, które powstało w 1947 roku, gdzie funkcjonowała wspólnie z Liceum do 1959 roku. W tymże roku (22.01.1959) zespołowi szkół nadano imię Juliusza Słowackiego. Wkrótce Szkoła Podstawowa została przeniesiona do nowo wzniesionego budynku przy ul. I .Daszyńskiego 1, otrzymując 30.04.1964 roku imię Adama Mickiewicza. Założycielem i pierwszym kierownikiem szkoły przy ul. Pocztowej 2 był jeden z pionierów elbląskiego szkolnictwa Edmund Marczak, którego po kilku dniach zastąpił Piotr Oleszkiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 2 została otwarta 17.09.1945 roku przy ul. Robotniczej 173 pod kierownictwem Edmunda Marczaka. W latach 1950-1951 w budynku Szkoły Podstawowej mieściło się również Liceum Pedagogiczne oraz założone w 1950 roku trzyletnie Liceum Wychowawczyń Przedszkoli. W następnych latach przekształcone zostało na pięcioletnie Liceum Pedagogiczne Wychowawczyń Przedszkoli, które istniało w budynku szkoły do lat 70-tych. W latach 1965-1990 Szkoła Podstawowa nosiła imię gen. K. Świerczewskiego. W pierwszych latach 2000-nego roku Szkoła Podstawowa została zlikwidowana, a na jej bazie powstało Gimnazjum nr 2, które otrzymało imię Sybiraków.

W tym samym dniu co Szkoła Podstawowa nr 2, otworzono Szkołę Podstawową nr 3, która mieściła się w budynku obecnego Zespołu Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej 128. W tym samym czasie, oprócz Szkoły, w budynku znajdowały się różne instytucje miejskie oraz powstałe 2 października 1945 roku Gimnazjum Ogólnokształcące. Następnie w 1946 roku Szkoła została przeniesiona do nowego gmachu przy ul. Agrykola 6 i otrzymała 15.06.1969 roku imię Gen. T. Kościuszki. Pierwszym kierownikiem Szkoły był Andrzej Sowa. W sali gimnastycznej Szkoły 26.09.1949 roku odbyła się pierwsza w Elblągu premiera Teatru im. S. Jaracza z Olsztyna, gdzie wystawiono „Pana Jowialskiego” A. Fredry z Ludwikiem Solskim w roli głównej. W 1976 roku decyzją ówczesnego wojewody elbląskiego Leszka Lorbieckiego Szkoła otrzymała statut szkoły sportowej o specjalności lekkoatletycznej. W pierwszych latach 2000-go roku Szkoła została zlikwidowana, a na jej bazie powstało Gimnazjum nr 5.

Funkcjonująca do dzisiaj w tym samym budynku Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. A. Mickiewicza 41 powstała 10.09.1946 roku, a jej pierwszym kierownikiem został Kazimierz Jaworski. 31.05.1975 roku Szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza.

Nieistniejąca dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 5 została otwarta 15.11.1947 roku, z pierwszym kierownikiem Bolesławem Tarnackim i do drugiej połowy lat 90-tych funkcjonowała w tym samym budynku przy ul. Robotniczej 197 z przerwą w latach 1976-1980. Wówczas Szkoła zawiesiła swoją działalność, a w jej murach znalazło się Liceum Medyczne. Obecnie w budynku dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 mieści się Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna.

Obecna Szkoła Podstawowa nr 6 przy al. J. Piłsudskiego 4 powstała w 1954 roku i była pierwszą po II wojnie światowej, nowo zbudowaną szkołą podstawową w Elblągu, która nosiła wówczas nr 12. 10.05.1972 roku nadano jej imię Marii Curie-Skłodowskiej. Stara Szkoła Podstawowa nr 6 rozpoczęła swoją działalność oświatową w 1947 roku i mieściła się przy ul. Czerniakowskiej 22 - obecna siedziba Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych.

Funkcjonująca do dzisiaj w tym samym budynku Szkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Browarnej 1, została otwarta 21.10.1948 roku jej pierwszym kierownikiem została Katarzyna Krzyśków. 19.04.1967 roku w szkole wybuchł pożar, niszcząc górne piętra budynku, co spowodowało zawieszenie działalności Szkoły, która dopiero po odbudowie wznowiła swoją działalność. Przez kilkanaście lat szkoła nosiła imię Hanki Sawickiej.

Funkcjonująca do dzisiaj w tym samym budynku Szkoła Podstawowa nr 8 przy ul. Szańcowej 2 została uruchomiona 1.09.1948 roku z pierwszym kierownikiem Zofią Orłowską - Kazimierczuk, otrzymując 15.05.1975 roku imię Stanisława Staszica. W latach 1984-1992 budynek szkolny został poddany gruntownej modernizacji, a szkoła została przeniesiona na ul. Czerniakowską. W 1996 roku uroczyście oddano do użytku nowoczesną halę sportową, która do dzisiaj jest chlubą szkoły.

Obecna Szkoła Podstawowa nr 9 powstała w 1982 roku w nowo zbudowanym budynku przy ul. Rodziny Nalazków 20, na największym elbląskim osiedlu mieszkaniowym - Zawada, otrzymując 10.11.1992 roku imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Stara nieistniejąca dzisiaj szkoła podstawowa nr 9 została otwarta w 1949 roku i znajdowała się przy ul. R. Traugutta, na miejscu obecnego budynku szkoły muzycznej, który powstał w 1977 roku.

Specjalna Szkoła Podstawowa nr 10 powstała w 1951 roku i mieściła się przy ul. Huzarskiej, obecnie al. Tysiąclecia 11, w której budynku obecnie znajduje się siedziba Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno - Kartograficzneg. Na początku lat 80-tych jako szkoła podstawowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 została przeniesiona na ul. Wyżynną, obecnie budynek Szkoły Podstawowej nr 25, gdzie funkcjonowała do 1989 roku. Następnie została przeniesiona do obecnego budynku przy ul. M. Kopernika 27, gdzie w latach 1968-1989 funkcjonowała Szkoła Podstawowa nr 25.

Obecna Szkoła Podstawowa nr 11 powstała w 1989 roku w nowo wzniesionym budynku na osiedlu mieszkaniowym Nad Jarem przy ul. J. Korczaka 34, z pierwszym dyrektorem Zofią Sojczyńską, którą w 1990 roku zastąpił Ryszard Zgirski. Dawna Szkoła Podstawowa nr 11 powstała w 1949 roku i do początku lat 70-tych mieściła się w budynku przy ul. Pocztowej 1 - obok obecnego I Liceum, gdzie następnie mieściła się siedziba Biblioteki Pedagogicznej, przemianowanej później na filię Warmińsko - Mazurskiej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie.

Obecna Szkoła Podstawowa nr 12 powstała w 1964 roku w nowo wzniesionym budynku przy ul. W. Zajchowskiego 12, otrzymując 23.09.1964 roku imię Michała Kajki. Dawna Szkoła Podstawowa nr 12 powstała w 1954 roku i do 1964 roku mieściła się w budynku obecnej Szkoły Podstawowej nr 6 przy al. J. Piłsudskiego 4.

Nieistniejąca dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 13 powstała w 1955 roku w nowo wzniesionym budynku przy ul. A. Grottgera 71, a jej pierwszym kierownikiem został Alfons Andrzejewski, gdzie funkcjonowała wspólnie z powstałym wówczas III Liceum Ogólnokształcącym. W 1957 roku Liceum zostało przeniesione na obecną ul. Zb. Godlewskiego 1, do obecnej siedziby Szkoły Podstawowej nr 21. W 1966 roku Szkoła uległa likwidacji, a na jej bazie powstało Technikum Budowlane, obecnie Zespół Szkół Technicznych.

Szkoła Podstawowa nr 14 powstała w 1957 roku w nowo wzniesionym budynku na osiedlu Zatorze przy ul. R. Mielczarskiego 45, otrzymując 13.06.1970 roku imię Jana Brzechwy. W latach 1981-1990 Szkoła posiadała swoją filię przy ul. Lotniczej 14, w budynku będącym własnością jednostki wojskowej przy ul. Lotniczej, w którym obecnie mieści się Gimnazjum nr 7.

Szkoła Podstawowa nr 15 powstała w 1959 roku w nowo wzniesionym budynku przy ul. Modlińskiej 39, z pierwszym kierownikiem Władysławą Skorecką. Oficjalne otwarcie odbyło się 7.01.1960 roku. W latach 1965-1990 Szkoła nosiła imię Jurija Gagarina. Obecne imię, Armii Krajowej, otrzymała 24.04.1998 roku.

Szkoła Podstawowa nr 16 zainaugurowała swoją działalność 18.09.1959 roku w nowo wzniesionym budynku przy ul. Sadowej 2, z pierwszym kierownikiem Wincentym Dutko, otrzymując 19.05.1975 roku imię Józefa Wybickiego.

Nieistniejąca dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 17 powstała w 1952 roku przy ul. Częstochowskiej 5, obecnie mieści się tam Przedszkole nr 7. Początkowo funkcjonowała jako filia obecnej Szkoły Podstawowej nr 6, dawniej nr 12, przy al. J. Piłsudskiego, następnie w 1959 roku jako Samodzielna Szkoła Podstawowa nr 17, ostatecznie zlikwidowana po kilku latach działalności w 1968 roku.

Szkoła Podstawowa nr 18 została powołana 1.09.1960 roku,a jej oficjalna inauguracja w nowo wzniesionym budynku przy ul. Węgrowskiej 1 miała miejsce w styczniu 1961 roku. 21.11.1978 roku otrzymała imię Franciszka II Rakoczego, którego pomnik uroczyście odsłonięto na dziedzińcu szkolnym.

Szkoła Podstawowa nr 19 powstała w nowoczesnym budynku przy ul. Uroczej 4, inaugurując swoją działalność 3 września 1962 roku z pierwszym kierownikiem Damazym Sułkowskim. 25.06.1962 roku nadano Szkole imię Bohaterów Westerplatte. Była to pierwsza elbląska szkoła tzw. ”Tysiąclatka”, zbudowana w ramach ogólnopolskiej akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, w czasie której w Elblągu powstały łącznie trzy szkoły podstawowe - tysiąclatki.

Szkoła Podstawowa nr 20 powstała w 1962 roku w nowo wzniesionym budynku przy ul. Rawskiej 3, z pierwszym kierownikiem Wandą Rybińską. W latach 1974-1990 Szkoła nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego, następnie w 1974 roku Szkoła została przemianowana na Gminną Szkołę Podstawową do której dowożone były dzieci z Nowakowa, Nowotek, Kępy Rybackiej, Władysławowa, Raczków Elbląskich, Tropów, Przezmarka, Gajowca, Nowiny, Gronowa Górnego, Stobojów i Czechowa, które uczyły się łącznie z dziećmi z Elbląga. W pierwszych latach 2000-go roku szkoła została zlikwidowana, a na jej bazie powstało Gimnazjum nr 6

Szkoła Podstawowa nr 21 powstała w 1957 roku w nowo wzniesionym budynku przy obecnej ul. Z. Godlewskiego 1, z pierwszym kierownikiem Jadwigą Witomską, gdzie funkcjonowała razem z III Liceum Ogólnokształcącym, przeniesionym w tym samym roku z ul. A. Grottgera 71. Obie te placówki szkolne 14.11.1962 roku otrzymały wspólne imię M. Kopernika. Na początku lat 70-tych, po likwidacji III Liceum, Szkoła została samodzielną placówką oświatową,otrzymując oficjalnie nr 21. W 500-ną rocznicę urodzin patrona szkoły 19.02.1973 roku na budynku szkolnym odsłonięto pamiątkową tablicę, a dzień ten ustanowiono dorocznym szkolnym świętem.

Szkoła Podstawowa nr 23, druga elbląska „Tysiąclatka”, powstała w nowo wzniesionym budynku przy ul. Słonecznej 14, otrzymując podczas uroczystej inauguracji szkoły 13.02.1966 roku imię Marii Dąbrowskiej.

Nieistniejąca dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 24, trzecia elbląska „Tysiąclatka”, powstała w 1965 roku w nowo wzniesionym budynku przy ul. Wyżynnej 3, obecna siedziba Szkoły Podstawowej nr 25 i na inaugurację otrzymała imię Juliana Tuwima, następnie zlikwidowana na początku lat 80-tych, gdy przeniesiono do niej specjalną Szkołę Podstawową nr 10 z ul. Huzarskiej, obecnie al. Tysiąclecia.

Szkoła Podstawowa nr 25 została powołana w 1965 roku z pierwszym kierownikiem Zbigniewem Lendzionem, a jej rzeczywista inauguracja, spowodowana przedłużającą się budową, odbyła się w 1968 roku, otrzymując 14.06.1969 roku imię Janusza Kusocińskiego. W 1989 roku została przeniesiona do obecnej siedziby przy ul. Wyżynnej 3, a jej miejsce przy ul. M. Kopernika zajął Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1.

Z początkiem 1992 roku została powołana niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa pw. św. Mikołaja z pierwszym dyrektorem ks. Piotrem Tuniewiczem i z siedzibą przy ul. Bożego Ciała 10 ( dzisiejsza siedziba seminarium duchownego). W następnym roku Katolicką Szkołę Podstawową przeniesiono do obecnej siedziby przy ul. Saperów 20, gdzie obecnie mieści się Zespół Szkół Pijarskich pw. św. Mikołaja, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

W Piaskach (Nowa Karczma) na Mierzei Wiślanej 14.05.1998 roku została otwarta, pierwsza w ówczesnym województwie elbląskim, Szkoła Edukacji Ekologicznej tzw. Zielona Szkoła, z której korzystają również uczniowie z województwa pomorskiego. Rada Miasta Elbląga zawarła 1.10.1990 roku porozumienie z Kuratorem Oświaty w Elblągu o przejęciu prowadzenia elbląskich szkół podstawowych, 34 przedszkoli i 4 żłobków jako samorządowych placówek oświatowych, poszerzając je w latach następnych o gimnazja, szkoły średnie i zawodowe.

W wyniku kolejnej reformy szkolnictwa w Polsce, od roku szkolnego 1998/1999 w Elblągu, podobnie jak w całym kraju, rozpoczęły swoją działalność trzyletnie Gimnazja, do których uczęszczają absolwenci klas VI szkół podstawowych.

Obecnie w Elblągu funkcjonują następujące Gimnazja:

Gimnazjum nr 1 - łącznie ze szkołą podstawową nr 9 przy ul. Rodziny Nalazków

Gimnazjum nr 2 - przy ul. Robotniczej 173

Gimnazjum nr 3 - łącznie z II liceum ogólnokształcącym przy ul. Królewieckiej 42

Gimnazjum nr 4 - łącznie ze szkołą podstawową nr 11 przy ul. J. Korczaka 34

Gimnazjum nr 5 - przy ul. Agrykola 6

Gimnazjum nr 6 - przy ul. Rawskiej 3

Gimnazjum nr 7 - przy ul. Lotniczej 12

Gimnazjum nr 8 - łącznie z I liceum ogólnokształcącym przy ul. Pocztowej 2

Gimnazjum nr 9 - łącznie ze szkołą podstawową nr 7 przy ul. Browarnej 1

Gimnazjum Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. M. Kopernika 27

Gimnazjum Katolickie w Zespole Szkół Pijarskich przy ul. Saperów 20.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr 1 ul. Daszyńskiego 1 - 234 18 97
Nr 4 ul. Mickiewicza 43 - 233 79 26
Nr 6 ul. Piłsudskiego 4 - 234 16 10
Nr 8 ul. Szańcowa 2 - 232 76 28
Nr 9 ul. Rodziny Nalazków 20 - 233 03 07
Nr 11 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
Nr 12 ul. Zajchowskiego 12 - 235 08 25
Nr 14 ul. Mielczarskiego 45 - 232 74 41
Nr 15 ul. Modlińska 45 - 234 09 98
Nr 16 ul. Sadowa 2 - 233 42 34
Nr 18 ul. Węgrowska 1 - 235 63 76
Nr 19 ul. Urocza 4 - 642 46 55
Nr 21 ul. Godlewskiego 1 - 641 78 01
Nr 23 ul. Słoneczna 24 - 233 68 96
Nr 25 ul. Wyżynna 3 - 235 09 12
Szkoła Muzyczna ul. Traugutta 91 - 611 40 40

GIMNAZJA

Nr 1 ul. Rodziny Nalazków 20 - 235 80 44
Nr 2 ul. Robotnicza 173 - 234 10 57
Nr 3 ul. Królewiecka 42 - 232 73 44
Nr 4 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
Nr 5 ul. Agrykola 6 - 236 73 74
Nr 6 ul. Rawska 3 - 235 01 20
Nr 7 ul. Lotnicza 12 - 642 75 60
Nr 8 ul. Pocztowa 2 - 641 27 22
Nr 9 ul. Browarna 1 - 232 56 70
Nr 10 ul. Wyżynna 3 - 235 09 12
Gimnazjum Publiczne Zakonu Pijarów ul. Saperów 20 - 233 36 19
Gimnazjum Muzyczne ul. Traugutta 91 - 611 40 40

SZKOŁY ŚREDNIE

I LO ul. Pocztowa 2 - 641 27 22
II LO ul. Królewiecka 42 - 232 73 44
III LO ul. Saperów 14f - 643 52 25
IV LO ul. Sienkiewicza 42 - 233 70 59
V LO ul. Saperów 14e - 235 44 49
ZS Handlowych ul. Saperów 14c - 233 51 83
ZS nr 1 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
ZS Techniczno-Informatycznych ul. Rycerska 2 - 232 59 82
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Traugutta 91 - 611 40 40
ZS Ekonomicznych ul. Bema 50 - 642 97 00
ZS Inżynierii Środowiska i Usług ul. Obrońców Pokoju 44 - 234 06 64
ZS Mechanicznych ul. Komeńskiego 39 - 233 57 82
ZS Pijarów ul. Saperów 20 - 233 36 19
ZS Technicznych ul. Grottgera 71 - 233 47 32
ZS Turystyczno-Hotelarskich ul. Saperów 14b - 235 08 72
ZS Zawodowych nr 1 ul. Zamkowa 16a - 232 67 26
ZS Gospodarczych ul. Królewiecka 128 - 234 62 23
Państwowe Liceum Muzyczne ul. Traugutta 91 - 611 40 40
Profesja Centrum Kształcenia Kadr ul. Hetmańska 11/20 - 235 68 08
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” ul. Grunwaldzka 2 - 611 47 29
Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Bema 54 - 233 44 12
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Saperów 14 - 233 52 12
Uniwersytet Robotniczy ul. 1 Maja 54 - 232 65 14
LO Dla Dorosłych "Jagiellończyk" ul. Królewiecka 42 - 232 83 27
Prywatne Liceum Dla Dorosłych ul. Robotnicza 173 - 234 08 20
Prywatne LO Dla Dorosłych „Twoja Szkoła” ul. Browarna 1 - 232 69 70
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Urocza 4 - 603 773 208
ZS dla Dorosłych ul. Komeńskiego 39 - 236 69 42

UCZELNIE WYŻSZE

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 - 239 38 02
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ul. Królewiecka 100 - 234 07 25
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Wojska Polskiego 1 - 239 88 50
Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego ul. Stoczniowa 10 - 230 40 50
Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2022 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.022627830505371