Środa, 29.06.2022, Imieniny: Benita, Piotr, Pawel
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Szkoły średnie

Pierwszą powojenną elbląską szkołą średnią było obecne II Liceum Ogólnokształcące, które rozpoczęło swoją działalność 2 października 1945 roku jako czteroklasowe Gimnazjum Ogólnokształcące, powiększone od stycznia 1946 roku o kolejne dwie klasy. W sumie w sześciu oddziałach do końca roku szkolnego 1945/1946 uczyło się 275 uczniów. Gimnazjum mieściło się w obecnym budynku Zespołu Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej 128, w którym funkcjonowała już Szkoła Podstawowa nr 3 oraz kilka instytucji miejskich, następnie w 1954 roku jako II Liceum Ogólnokształcące zostało przeniesione do odbudowanego budynku przedwojennego Gimnazjum Elbląskiego przy ul. Królewieckiej 42, otrzymując oficjalnie 17.12.1958 roku imię Kazimierza Jagiellończyka. Pierwszymi nauczycielami Gimnazjum Ogólnokształcącego byli: Bronisław Makarewicz - kierownik szkoły, Józefa Oczesalska, Janina Wierzchowska, Franciszka Laboch, Natalia Zakrzewska i Wojciech Pitera.

Obecne I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Pocztowej 2 zostało otwarte we wrześniu 1947 roku, gdzie funkcjonowała już pierwsza szkoła podstawowa. Obie te placówki 22.01.1959 roku otrzymały wspólne imię Juliusza Słowackiego, a po przeniesieniu we wrześniu 1959 roku Szkoły Podstawowej do nowej siedziby przy ul. I. Daszyńskiego 1, Liceum zostało samodzielną placówką oświatową. Pierwszym dyrektorem Liceum była Józefa Oczesalska. Dnia 13.02.1963 roku odbył się pierwszy w historii szkoły Zjazd Absolwentów wszystkich powojennych roczników, a 6.05.1999 roku Liceum było gospodarzem XVI Międzynarodowego Zlotu Liceów noszących imię Juliusza Słowackiego, w którym wzięło udział 12 innych placówek w Polsce oraz szkoły z Ukrainy i Czech.

III Liceum Ogólnokształcące, powstało w 1955 roku w nowo zbudowanym gmachu przy ul. A. Grottgera 71, obecnie Zespół Szkół Technicznych, gdzie funkcjonowało łącznie z powstałą Szkołą Podstawową nr 13, następnie w 1957 roku zostało przeniesione do nowego budynku przy obecnej ul. Z. Godlewskiego 1, gdzie również rozpoczęła działalność Szkoła Podstawowa nr 21, otrzymując wspólne imię Mikołaja Kopernika w dniu 14.11.1962 roku. Na początku lat 70-tych Liceum uległo likwidacji i dopiero na początku lat 90-tych zostało ponownie reaktywowane w powstałym po byłych koszarach miasteczku szkolnym przy ul. Saperów 14F, otrzymując 19.05.1999 roku imię Jana Pawła II.

IV Liceum Ogólnokształcące przy ul. H. Sienkiewicza 4 zostało powołane w 1992 roku, w miejsce zlikwidowanego Studium Nauczycielskiego, otrzymując 19.06.1994 roku imię Komisji Edukacji Narodowej.

V Liceum Ogólnokształcące  zostało powołane w 1994 roku, w powstałym na początku lat 90-tych miasteczku szkolnym przy ul. Saperów 14C. W

Początki obecnego Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. gen. J. Bema 50 sięgają 1947 roku, kiedy to w nieistniejącym już dzisiaj budynku przy ul. R. Traugutta 94 zostało otwarte Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe, których założycielem i pierwszym dyrektorem był Rafał Semrau. W 1949 roku zostało przeniesione do obecnej siedziby szkoły, ulegając przeobrażeniom w ciągu następnych lat. W 1950 roku otrzymało nazwę Państwowe Gimnazjum i Liceum Administracyjno - Gospodarcze, w 1952 roku jako trzyletnie Technikum Finansowe, w 1955 roku jako czteroletnie Technikum Rachunkowości, a w 1957 roku jako pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, które na czterdziestolecie istnienia szkoły, 15.10.1987 roku otrzymało sztandar i imię Oskara Lange.

Początki obecnego Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. J. A. Komeńskiego 39 sięgają 1946 roku, kiedy to 1 listopada 1946 roku w budynku obecnego I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pocztowej 2 zostało uruchomione dwuletnie Państwowe Liceum Techniczne, którego założycielem i pierwszym dyrektorem był Kazimierz Mościcki, następnie w 1948 roku zostało przeniesione do obecnej siedziby, przekształcając się w 1951 roku w czteroletnie Technikum Budowy Maszyn. W 1959 roku jako pięcioletnie Technikum Mechaniczne, które od 1 października 1971 roku do 25.10.1990 roku nosiło imię Gen. K. Świerczewskiego. W latach 1952-1997 dawne Technikum posiadało własny internat, składający się z czterech budynków, który znajdował się obok szkoły, obecnie Bursa Szkolna nr 4 przy ul. J. A. Komeńskiego 37.

Początki obecnego Zespołu Szkół Gospodarczych przy ul. Królewieckiej 128 sięgają 1946 roku. W 10.09.1946 roku w obecnym budynku szkoły, powołano do życia roczną Szkołę Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym oraz trzyletnie Gimnazjum Krawieckie, których założycielką i pierwszym dyrektorem była Nina Bańkowska - Cyplik. W 1947 roku powstaje następna szkoła, czteroletnie Państwowe Liceum Przemysłu Odzieżowego I stopnia. W 1948 roku powstało nowe czteroletnie Państwowe Liceum Przemysłu Gastronomicznego, przekształcone w 1950 roku w Technikum Gastronomiczne, następnie w 1958 roku na Technikum Gospodarcze z pięcioletnim okresem nauki. Do 1954 roku wszystkie te szkoły funkcjonowały łącznie z powstałym 2 października 1945 roku pierwszym powojennym elbląskim Gimnazjum Ogólnokształcącym, obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka przy ul. Królewieckiej 42. Przekształcone w 1977 roku na Zespół Szkół Gospodarczych, w którym do dzisiaj funkcjonuje kilka szkół zasadniczych i średnich o profilu gastronomicznym. W budynku zespołu szkół funkcjonują również Warsztaty Szkolne, w których uczniowie nabywają praktycznych wiadomości i doświadczenia, podczas wykonywania wyrobów spożywczych w swoich specjalnościach gastronomicznych.

Obecny Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych przy ul. Rycerskiej 2 powstał na początku lat 90-tych w budynku, gdzie od 21.11.1964 roku mieściły się przyzakładowe Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zamech ówczesnych Zakładów Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego, w których kształcili się przyszli pracownicy zakładów.

Obecny Zespół Inżynierii Środowiska i Usług przy ul. Obrońców Pokoju 44 powstał pod koniec lat 90-tych w budynku, gdzie od 1970 roku funkcjonował Zespół Szkół Budowlanych, który 23.02.1973 roku placówka otrzymała imię Mikołaja Kopernika. W świetlicy szkolnej mieszczącej się obok, w 12.03.1998 roku, zainaugurował swoją działalność pierwszy w Elblągu Klub Studencki - Pierwszak.

Rodowód obecnego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych sięga 1945 roku, kiedy na początku stycznia przy ul. F. Chopina 26 rozpoczęła działalność prywatna Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, prowadzona przez Annę Federowicz i Wiktorię Skwarczyńską - Budkiewicz, przekształconą wkrótce w Publiczną Miejską Szkołę Muzyczną, której dyrektorem został Józef Karpiński. W następnym roku przeniesiono placówkę na ul. Kosynierów Gdyńskich i przekształcono w 1952 roku na Państwową Podstawową Szkołę Muzyczną. W 1976 roku została przeniesiona do obecnego nowo zbudowanego gmachu przy ul. R. Traugutta 91, obok Urzędu Miejskiego, otrzymując 23.05.1997 roku imię Kazimierza Wiłkomirskiego, natomiast sali koncertowej szkoły nadano imię Józefa Karpińskiego. W sali koncertowej Szkoły od 6 stycznia 1992 roku odbywają się coroczne Koncerty Noworoczne, na których wręczane są cyklicznie przyznawane nagrody Prezydenta Elbląga w różnych dziedzinach.

Osobliwością oświatową Elbląga i swoistym ewenementem w skali kraju jest powstałe w 1990 roku Miasteczko Szkolne, będące chlubą i “oczkiem w głowie” władz miasta Elbląga, mieszczące się przy ul. Saperów, w dawnym kompleksie koszarowym, zbudowanym w latach 1910-1913, który został przekazany przez wojsko władzom Elbląga. Na terenie o powierzchni blisko 2 hektarów znajduje się sześć potężnych kilkukondygnacyjnych budynków oraz obszerny plac, który zagospodarowano na potrzeby szkolnictwa elbląskiego. Funkcjonują tam obecnie: Kuratorium Oświaty, III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, V Liceum Ogólnokształcące im Haliny Poświatowskiej, Zespół Szkół Medycznych, Zespół Szkół Handlowych, Zespół Szkół Turystyczno - Hotelarskich im. Wandy i Witolda Donimirskich, przekształcony z byłego Zespołu Szkół Techniczno - Zawodowych, Zespół Szkół Pijarskich pw. św. Mikołaja, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum katolickie, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodek Metodyczny dla nauczycieli różnych przedmiotów.

Obecnie na terenie miasta Elbląga w kilkunastu zespołach szkół funkcjonuje kilkadziesiąt publicznych i niepublicznych szkół średnich i zawodowych, kształcących w różnych kierunkach i specjalnościach.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr 1 ul. Daszyńskiego 1 - 234 18 97
Nr 4 ul. Mickiewicza 43 - 233 79 26
Nr 6 ul. Piłsudskiego 4 - 234 16 10
Nr 8 ul. Szańcowa 2 - 232 76 28
Nr 9 ul. Rodziny Nalazków 20 - 233 03 07
Nr 11 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
Nr 12 ul. Zajchowskiego 12 - 235 08 25
Nr 14 ul. Mielczarskiego 45 - 232 74 41
Nr 15 ul. Modlińska 45 - 234 09 98
Nr 16 ul. Sadowa 2 - 233 42 34
Nr 18 ul. Węgrowska 1 - 235 63 76
Nr 19 ul. Urocza 4 - 642 46 55
Nr 21 ul. Godlewskiego 1 - 641 78 01
Nr 23 ul. Słoneczna 24 - 233 68 96
Nr 25 ul. Wyżynna 3 - 235 09 12
Szkoła Muzyczna ul. Traugutta 91 - 611 40 40

GIMNAZJA

Nr 1 ul. Rodziny Nalazków 20 - 235 80 44
Nr 2 ul. Robotnicza 173 - 234 10 57
Nr 3 ul. Królewiecka 42 - 232 73 44
Nr 4 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
Nr 5 ul. Agrykola 6 - 236 73 74
Nr 6 ul. Rawska 3 - 235 01 20
Nr 7 ul. Lotnicza 12 - 642 75 60
Nr 8 ul. Pocztowa 2 - 641 27 22
Nr 9 ul. Browarna 1 - 232 56 70
Nr 10 ul. Wyżynna 3 - 235 09 12
Gimnazjum Publiczne Zakonu Pijarów ul. Saperów 20 - 233 36 19
Gimnazjum Muzyczne ul. Traugutta 91 - 611 40 40

SZKOŁY ŚREDNIE

I LO ul. Pocztowa 2 - 641 27 22
II LO ul. Królewiecka 42 - 232 73 44
III LO ul. Saperów 14f - 643 52 25
IV LO ul. Sienkiewicza 42 - 233 70 59
V LO ul. Saperów 14e - 235 44 49
ZS Handlowych ul. Saperów 14c - 233 51 83
ZS nr 1 ul. Korczaka 34 - 232 07 53
ZS Techniczno-Informatycznych ul. Rycerska 2 - 232 59 82
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych ul. Traugutta 91 - 611 40 40
ZS Ekonomicznych ul. Bema 50 - 642 97 00
ZS Inżynierii Środowiska i Usług ul. Obrońców Pokoju 44 - 234 06 64
ZS Mechanicznych ul. Komeńskiego 39 - 233 57 82
ZS Pijarów ul. Saperów 20 - 233 36 19
ZS Technicznych ul. Grottgera 71 - 233 47 32
ZS Turystyczno-Hotelarskich ul. Saperów 14b - 235 08 72
ZS Zawodowych nr 1 ul. Zamkowa 16a - 232 67 26
ZS Gospodarczych ul. Królewiecka 128 - 234 62 23
Państwowe Liceum Muzyczne ul. Traugutta 91 - 611 40 40
Profesja Centrum Kształcenia Kadr ul. Hetmańska 11/20 - 235 68 08
Centrum Nauki i Biznesu „Żak” ul. Grunwaldzka 2 - 611 47 29
Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Bema 54 - 233 44 12
Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Saperów 14 - 233 52 12
Uniwersytet Robotniczy ul. 1 Maja 54 - 232 65 14
LO Dla Dorosłych "Jagiellończyk" ul. Królewiecka 42 - 232 83 27
Prywatne Liceum Dla Dorosłych ul. Robotnicza 173 - 234 08 20
Prywatne LO Dla Dorosłych „Twoja Szkoła” ul. Browarna 1 - 232 69 70
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Urocza 4 - 603 773 208
ZS dla Dorosłych ul. Komeńskiego 39 - 236 69 42

UCZELNIE WYŻSZE

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Lotnicza 2 - 239 38 02
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych ul. Królewiecka 100 - 234 07 25
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ul. Wojska Polskiego 1 - 239 88 50
Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego ul. Stoczniowa 10 - 230 40 50
Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2022 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.1721658706665