Czwartek, 13.08.2020, Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii WYWIADY

EPGK ma prawie rok. Jak radzi sobie nowa spółka miejska? Dyrektor: Opieramy swoją działalność na tzw. rozsądnym zysku

25.04.2018, 07:00:15 Rozmiar tekstu: A A A
EPGK ma prawie rok. Jak radzi sobie nowa spółka miejska? Dyrektor: Opieramy swoją działalność na tzw. rozsądnym zysku

10 maja minie rok od powstania nowej spółki miejskiej – Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Jej dyrektor, Marek Cymerys, w wywiadzie dla info.elblag.pl opowiedział m.in. czy  EPGK ma szansę na skuteczne konkurowanie na rynku usług komunalnych.


1 stycznia 2017r. w życie weszła nowelizacja prawa zamówień publicznych, która umożliwiła bez potrzeby ogłaszania przetargu składanie zamówień „in-house”, m. in. na wywóz odpadów czy utrzymanie w czystości dróg podmiotom w ramach własnego przedsiębiorstwa. Jednym z warunków udzielenia zamówienia „z wolnej ręki” jest, aby  działalność wykonawcy w 90%dotyczyła Miasta i jego jednostek. Ani MPO, ani PDiM nie spełniały drugiego wymogu. Czy dlatego powstało Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej?


Tak. Zgodnie z regulacjami, które weszły w życie począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. opisane  art. 67 ustawy PZP zamówienia w trybie z wolnej ręki może być przeprowadzone na rzecz osoby prawnej, co do której zamawiający sprawuje prawną kontrolę oraz ponad 90%  działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego. Analizie podlega przychód za 3 lata poprzedzające zamówienie w procedurze „In-House”. Ponieważ żadna z firm komunalnych tj. PDiM i MPO nie mogła się wykazać ww. wskaźnikiem więc nowopowstała spółka, która nie posiada przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienie opiera się na wiarygodnej prognozie handlowej, która dopuszcza jedynie 10% udział przychodu firmy z rynku tzw. komercyjnego.

Na jakim etapie jest likwidacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania oraz Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów?

Jeżeli chodzi o PDiM, które zostało postawione w stan likwidacji 2 paździenika 2017 r. z dniem 31 grudnia 2017r zaprzestało prowadzenia działalności gospodarczej. Było to możliwe, ponieważ z wraz z zakończeniem roku zakończyły się czynne umowy, które wiązały PDiM z kontrahentami. Obecnie zajmujemy się z procesem doprowadzającym do wykreślenia spółki z KRS, który zakładamy że nastąpi z dniem 30 czerwca 2018 r. Jeżeli chodzi o MPO to należy nadmienić, że MPO związane jest umową na wywóz nieczystości z sektora 2, który obsługuje w konsorcjum z firmą Remondis. Umowa ta obowiązuje do 31 października 2018r. Harmonogram zakończenia likwidacji również zakłada jej zakończenie na 30 czerwca 2018r. EPGK po zakończeniu likwidacji MPO jest gotowe podpisać umowę  na wywóz odpadów z sektora 2 w zastępstwie konsorcjum, które po zlikwidowaniu MPO przestanie istnieć


Wśród powodów, które przemawiały za utworzeniem nowej spółki było m.in. utrzymanie miejsc pracy dla pracowników likwidowanych spółek. Czy udało się zrealizować to założenie?

Tak, założenie jest realizowane. Na dzień dzisiejszy wszyscy pracownicy likwidowanych firm są zatrudniani w EPGK wraz z zawarciem umów przez EPGK, które były w kompetencjach likwidowanych firm. Pierwsza grupa pracowników pojawiła się w EPGK z MPO, na potrzeby realizacji letniego i zimowego utrzymania jezdni i chodników. Z dniem 1 stycznia 2018 r. EPGK przejęło wszystkich pracowników PDiM oraz pracowników warsztatu mechanicznego MPO. Na przejście czekają jeszcze pozostali pracownicy MPO, którzy przejdą wraz z zakończeniem wiążących MPO umów.


Ile osób pracuje aktualnie w EPGK?

Na dzień dzisiejszy w EPGK pracują 72 osoby, w tym 13 osób na stanowiskach nierobotniczych oraz 59 osób na stanowiskach robotniczych. Dodatkowo w Zarządzie jest jedna osoba, która związana jest z firmą umową o świadczenie usług zarządzania. Tutaj muszę nadmienić, że EPGK w roku 2017 utworzyło we współpracy z PUP w Elblągu  12 miejsc pracy.


W maju spółka EPGK będzie obchodziła pierwszą rocznice istnienia. Jak mógłby Pan podsumować dotychczasową pracę spółki? Czy wszystko idzie zgodnie z założeniami?

Uważam, że wszystko idzie zgodnie z założeniami. EPGK otrzymuje coraz więcej zadań do realizacji. Mamy podpisaną trzyletnią umowę na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Firma została sprawdzona w okresie letnim i zimowym. Moja ocena realizacji tej umowy mimo, że może być subiektywna jest pozytywna. Mamy podpisaną umowę na bieżące utrzymanie jezdni i chodników w roku 2018. Mamy podpisaną umowę  z Zarządem Zieleni Miejskiej na wywóz odpadów z terenów Cmentarzy, na potrzeby której zakupiliśmy nowe pojemniki. Mamy podpisane umowy z EPEC i EPWiK  na naprawę jezdni i chodników. Nadmienić muszę w tym miejscu, że decyzja Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego dotycząca powołania spółki, która w procedurze „in-house” może realizować zadania własne Gminy z obecnej perspektywy pokazuje że była słuszna. Na dzień dzisiejszy na rynku zleceń jest rynek wykonawcy. Jest coraz mniej firm przystępujących do przetargów co powoduje wydłużanie się całej procedury realizacji inwestycji. Sytuacja ta generuje  znaczący wzrost cen usług. EPGK opiera swoją działalność na tzw. rozsądnym zysku.


Czy EPGK ma szansę na skuteczne konkurowanie na rynku usług komunalnych i wygrywanie przetargów?

Mimo, że jak wcześniej powiedziałem możemy tylko mieć 10% udział w przychodzie firmy z rynku tzw. Komercyjnego, to na pewno go wypełnimy niezależnie czy biorąc udział w przetargach czy też pozyskując dozwolony przychów w drodze bezprzetargowej. Jedno jest pewne w ewentualnych przetargach ogłoszonych przez GME będziemy brali udział. Czy udział będzie skuteczny pokażą wyniki przetargów. Dotyczy to głównie robót drogowych, które były w kompetencji PDiM. EPGK wyposażyło się w sprzęt drogowy do robót asfaltowych między innymi: rozściełacz masy mineralno-asfaltowej, termos do masy asfaltowej, walce, frezarka drogowa, więc możemy podejmować się coraz większych zadań.


Prezydent Elbląga Witold Wróblewski zapowiadał wybudowanie na terenie Modrzewiny nowej bazy firmy, aby stworzyć dobre warunki pracy i zaplecze socjalne dla pracowników. Na jakim etapie są te plany?


Rozpocząłem prace związane z zagospodarowaniem działki na Modrzewinie wniesionej aportem do spółki na potrzeby budowy siedziby Spółki. Została opracowana koncepcja  funkcjonalno-przestrzenna działki 70/4 o powierzchni 3,50 ha. Zlecone zostało opracowanie mapy do celów projektowych przedmiotowej działki. Zlecono przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Po otrzymaniu ww. materiałów ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego.


Jakie wyzwania stoją jeszcze przez EPGK?


W związku z kończącymi  się obowiązującymi umowami w mieście  z dniem 31 października 2018 r. EPGK przygotowuje się do podpisania umowy i realizacji wywozu odpadów z terenów zamieszkałych GME. Analizowane są dwa warianty realizacji umowy, Wariant I – wywóz z trzech sektorów, oraz Wariant II – wywóz z pięciu sektorów. W miesiącu maju po uzgodnieniu z Zamawiającym ilości sektorów do obsługi, przystąpimy do zabezpieczania sprzętu na potrzeby realizacji umowy ogłaszając stosowny przetarg.


Dziękuję za rozmowę.

 

Z Markiem Cymerysem rozmawiała

Kamila Jabłonowska
Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 4

%50.0 %50.0


Komentarze do artykułu (11)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  --2
  ~ Szejk arabski
  Środa, 25.04

  Po ile można u Was kupic rope teraz

 2. 2
  +9
  ~ Zły i wk Elblązanin
  Środa, 25.04

  Dlaczego elblaskie ulice sprzątali z Iławy byle jaka maszyna która zakurzyla wszystko. Na dodatek piach zamiast zebrać i wywieźć był sypany do kratek kanalizacji lub na tory tramwajowe. Ukarać takich to malo

 3. 3
  +11
  ~ elblążanka
  Środa, 25.04

  Ciekawe , co to jest za osoba co świadczy usługi zarządzania? może coś więcej na ten temat.13osób pracuje na stanowiskach nierobotniczych, a na robotniczych 59, to przypada na jednego nierobotniczego tylko 6 osób do zarządzania. Czy się "wysilają"?,może by tak więcej zapoznać nas ze strukturą zatrudnienia.

 4. 4
  +3
  ~ elblązanin
  Środa, 25.04

  epgk powinno wywozić śmieci z całego Elbląga a clener ci złodzieje ipopaprańcy won!!!!!

 5. 5
  +7
  ~ elblązanin
  Środa, 25.04

  Dyrektor powinien wyjść w teren i zobaczyć jak jego pracownicy pracują,piach z jezdni wrzucają na trawniki,maszyna sprzątająca kurzy w ciągu dnia że nie można przejść ,przejechać jak to miejsce miało nad Jarem ja 3 dni póżniej wysmarkiwałem piach z nosa i musiałem wszystko prać i się kąpać.Chyba ze to to koleś Wróblewskiego i kręcą lody odwalająć fuchę.e

 6. 6
  +2
  ~ j23
  Środa, 25.04

  zgada się EPGK powinno tak jak kiedyś MPO zająć się wywozem śmieci , firma z ul Mazurskiej niezłe lody kreci na niepełnosprawnych[ z orzeczeniem o niepełnosprawności ] , do tego honorowy konsul Mołdawii, barka -Mustang , niedawno zakupiony teren po byłym ZWP , TAKŻE NA ŚMIECIACH MOŻNA SIĘ DOROBIĆ , tego też życzę EPGK ,i jeszcze powinno w dalszej perspektywie przejąć ZUO i Zieleń Miejską oraz wziąć pod rozwagę sprzątanie w spółdzielniach mieszkaniowych i firmach ,

 7. 7
  +4
  ~ WonZWroblewskim
  Środa, 25.04

  no to juz wiadomo skad podyzwki za smieci - kolesie Wroblewskiego z nowej spolki chca wyjsc na plus kosztem elblazan

 8. 8
  +5
  ~ Szejk arabski
  Czwartek, 26.04

  Jak będą kradli rope to dlugo nie pociągnie

 9. 9
  +7
  ~ elblążanka
  Czwartek, 26.04

  Jak się zatrudnia osobę do zarządzania, to można stać z rękoma założonymi.

 10. 10
  +2
  ~ elblązanin
  Czwartek, 26.04

  Cleaner to złodziejska firma nuworyszy syfiarzy powinno się pogonić ich z Elbląga, wykorzystują pracowników na maxa jedna kobieta sprzątała blok 6 klatkowy a teraz za taką samą kasę dorzucili jej jescze4 bloki z rejonami zewnętrznymi15 klatek dodatkowo.I wszędzie jest syf kobieta tego nie ogarnie nawet przez 24 godz na dobę.Wywożą śmieci bardzo rzadko na od ***ol nie sprzątają w śmietnikach nigdy nie odkażają pojemników a biorą za to kasę!!!Złodziejska mafijna firma .I przez takich złodzieji mamy płacić więcej za śmieci????????????????

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.