Środa, 26.06.2019, Imieniny: Paulina, Jan, Pawel
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii WYWIADY

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Czy dotyczy to także ciebie?

01.03.2012, 11:00:32 Rozmiar tekstu: A A A
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Czy dotyczy to także ciebie?
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do artykułu ( źródło: www.milionkobiet.pl )

Obelgi, przykre docinki lub małe niuanse słowne, dzięki którym czas pracy zamienia się w piekło. Nadużyć ze strony pracodawców jest bardzo dużo, jednak nie każdy chce o nich mówić. O tym, jak radzić sobie z mobbingiem i dyskryminacją informuje Barbara Kruczkowska z Okręgowego Inspektoratu Pracy. 

Czym jest mobbing, jak wygląda jego istota? 

Zgodnie z art.943 § 1 i 2 Kodeksu Pracy, pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w momencie, gdy mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia?

Sprawa dotyczy art. 943 § 3 Kp. Pracownik może w tym momencie dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Ustawodawca nie określił minimalnej ani maksymalnej kwoty dochodzonego zadośćuczynienia. Wobec tego jego wysokość będzie zależała od oceny konkretnych okoliczności sprawy, mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy. Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie doznanych przez pracownika cierpień fizycznych i psychicznych. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 1999 r. (II UKN 681/98) oceniając wysokość zadośćuczynienia za krzywdę należy uwzględnić głównie nasilenie cierpień, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Pracownik musi udowodnić przed sądem, że rozstrój zdrowia został spowodowany przez mobbing. Może w tym celu posłużyć się zaświadczeniami lekarskimi (np. od lekarza psychiatry) wskazującymi, iż przyczyną choroby był przykładowo długotrwały stres w pracy.

Zdarza się tak, że pracownik nie wytrzymuje sytuacji w pracy i zwalnia się. Co wtedy?

Jeżeli pracownik wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę (art. 943§ 4Kp.), może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679). Chcąc dochodzić tego odszkodowania pracownik będzie musiał udowodnić, że poniósł szkodę. Prawo dochodzenia od pracodawcy odszkodowania powstaje w razie rozwiązania przez pracownika umowy o pracę:

- za wypowiedzeniem - na podstawie art. 943 § 4 Kodeksu pracy,
- bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy (z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika). W tym przypadku pracownik uprawniony jest do żądania odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu mobbingu na podstawie art. 943 § 4 Kodeksu pracy oraz odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (na podstawie art. 55 § 11 Kodeksu pracy). Odszkodowania te przysługują pracownikowi niezależnie od siebie. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w obu przypadkach powinno być złożone w formie pisemnej ze wskazaniem skonkretyzowanej przyczyny mobbingu. 

Oprócz mobbingu występuje także dyskryminacja w miejscu pracy. Jak przejawia się ta forma nadużycia? 

Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy pracownicy powinni być równo traktowani przez pracodawcę w stosunkach pracy w zakresie:  nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,  awansowania  oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pracodawca nie może dyskryminować pracowników z powodu: płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy. Przejawem dyskryminowania  jest także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady oraz niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

Jak, w przypadku dyskryminacji, pracownik może ubiegać się o swoje prawa?

Sytuacja wygląda podobnie, jak przy mobbingu - W myśl art. 183d Kodeksu pracy osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów (od 01 stycznia 2012r. minimalne wynagrodzenie – 1500zł). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 09 czerwca 2006r. (sygn. akt III PK 30/06) – „Pracownik powinien wskazać fakty uprawdopodobniające zarzut nierównego traktowania w zatrudnieniu, a wówczas na pracodawcę przechodzi ciężar dowodu, że kierował się obiektywnymi powodami (...)”

Poza tym  art. 183e § 1 – 2 Kodeksu pracy stanowi, że skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia (§ 1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Należy pamiętać, że organem uprawnionym do rozstrzygania o tym, czy mobbing w konkretnym przypadku miał miejsce jest wyłącznie sąd pracy. Rolą Państwowej Inspekcji Pracy w odniesieniu do osób wskazujących na mobbing ze strony pracodawcy lub współpracowników jest  doradztwo prawne, czyli informowanie o istocie mobbingu i udzielenie informacji o dalszych możliwych krokach prawnych. 

Każdy elblążanin, który czuje, że powyższy tekst dotyczył w jakiś sposób jego sytuacji, może skierować się ze swoją sprawą do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Elbląski oddział mieści przy ulicy Grunwaldzkiej 2, budynek B14/F. Bezpłatne porady w sprawie prawa pracy udzielane są tam od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30. Więcej informacji pod numerem telefonu: (0-55)-239-75-91.
Katarzyna Buczek

Oceń tekst:

Ocen: 4

%100.0 %0.0


Komentarze do artykułu (12)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +12
  ~ elblag_mobilny
  Czwartek, 01.03

  zapraszamy do zusu, mobbing to mało powiedziane. i co z tego że mobbing jest karany? skoro ludzie sądzą się po czym wylatują z roboty a osoba znęcająca się psychicznie dalej pracuje?

 2. 2
  +2
  ~ uprzejmie donoszę
  Czwartek, 01.03

  w H.... mają dopracowany mobbing do perfekcji, jest tam taki jeden sepleniący szefuńcio mściwy gnom, podsyła na ludzi różnych fajfusów w celu nękania ;D

 3. 3
  +3
  ~ jaras
  Czwartek, 01.03

  zapraszamy do oświaty, na jaką ulicę nie powiem...

 4. 4
  +3
  ~ mobbing
  Czwartek, 01.03

  w ex Marlino to dopiero był mobbing.pracowała tam miernota społeczna która pastwiła się nad każdym który był słaby.no i oczywiście ciągłe MELANŻE pod okiem majstra.

 5. 5
  +1
  ~ noname
  Czwartek, 01.03

  czytaja opis skojazylo mi sie z e..... na malborskiej

 6. 6
  +2
  ~ praktyk
  Piątek, 02.03

  W sądzie będą zeznawać ci co mobbing stosowali, a ty nie znajdziesz świadków, bo ci co mogą potwierdzić twoją wersję trzęsą d... ze strachu przed szykanami.

 7. 7
  +8
  ~ elblazanin
  Piątek, 02.03

  dokładnie tak jak pisze praktyk. Po kątach wszyscy są mądrzy, jesteśmy razem, nic nam nie zrobią. Jak przychodzi co do czego to zostajesz sam bo wszyscy peniają d.... Dlaczego ~uprzejmie donoszę nie dokończysz nazwy?? też trzęsiesz d...? ~mobbing? ~noname? a wy?? pełno w gaciach też macie? Co do ZUSu to wypowiem się jako ktoś, kto był świadkiem traktowania jak śmiecia. Otóż kiedyś byłem w zusie z babcią w pewnej sprawie. Pani która babcię obsługiwała popełniła drobny błąd, przeoczenie, natłok pracy? nie wiem, nie ważne. Każdy ma prawo się pomylić. Musiała wezwać swoją przełożoną aby móc to skorygować, a ta wielka Pani (ąa, ę,- uważała się za wielką paniusię, co to nie ona) znawyzywała swoją podwładną od różnych, od nieuków, od tępaków itp. po czym po mojej uwadze że tak nie wolno itp Owa pani stwierdziła że musi zrugać ją bo tak trzeba w tej pracy. Po wyjściu Pani bardzo przepraszała i rozstrzęsiona oddała dokumenty. Żal mi tych ludzi z ZUS. Zarabiają marne grosze 1200-1500zł i są traktowani jak niewolnicy, jak roboty. Nierzadko ci ludzie są po studiach wyższych. wiem powiecie że gówno robią, że źle coś wyliczają ale przecież nie ci ludzie wymyślają te wszystkie prawa, metody itp.

 8. 8
  +6
  ~ a
  Piątek, 02.03

  Mistrzowie mobingu to ZUS Elbląg. Zapytajcie pracowników ile toczy się tam spraw, których przedmiotem jest mobing ! Zwalnianie kobiet w ciąży, obsadzanie stanowisk przez osoby które nie mają zielonego pojecia o tym co robią, nagrody po 10 tyś. itd. itp.

 9. 9
  0
  ~ ``popieram
  Piątek, 02.03

  Tak w H...rzeczywiście ten sepleniący kurdupel pastwi się nieludzko nad ludźmi.I nie tylko on.Ma swoich wiernych przydupasków którzy żeby mu się przypodobać i zachować swoje stołki zrobią z człowieka śmiecia.Współczuję wszystkim którzy muszą to znosić.

 10. 10
  +3
  ~ w h...?
  Piątek, 02.03

  w H czyli gdzie?? ludzie nie zachowujcie się jak dzieci, które boją się rodziców że coś zbroili. Trzęso dupki jesteście czy co?? a w ZUS to słyszałem że kilka osób to w szpitalu wylądowało z nerwicą

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2019 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.