Niedziela, 14.07.2024, Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

W Elblągu jest ponad 600 uchódzców. "Jesteśmy gotowi, by nadać im numery PESEL, udzielić świadczenia"

15.03.2022, 16:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
W Elblągu jest ponad 600 uchódzców. "Jesteśmy gotowi, by nadać im numery PESEL, udzielić świadczenia"

Podczas zorganizowanej dziś (15.03.) konferencji prasowej Prezydent Elbląga omówił organizację w naszym mieście pomocy uchodźcom z Ukrainy. - Obecnie jest u nas ponad 600 Ukraińców. Jesteśmy liderem w naszym województwie – stwierdził Witold Wróblewski. - Jesteśmy gotowi, by nadać im numery PESEL, udzielić świadczenia i zapewnienić edukację dzieciom.

Nadawanie numerów PESEL

Prezydent Elbląga poinformował, że obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL.

 

Wniosek składa się osobiście w Urzędzie Miejskim w Elblągu przy ul. Łączności 1 na piśmie, utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę, albo przez pracownika tego urzędu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Przyjmowanie wniosków realizowane będzie na 3 stanowiskach w Departamencie Spraw Obywatelskich- Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych. Przy składaniu wniosków przez uchodźców będzie obecny tłumacz języka ukraińskiego. Dostępne będą też dwujęzyczne informacje o miejscu składania wniosków oraz wzór ich wypełniania zostały wywieszone w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego

– mówił Witold Wróblewski.


Świadczenia dla uchodźców

Obywatel Ukrainy może udać się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa 11) lub Elbląskiego Centrum Usług Społecznych (ul. Winna 9), by skorzystać ze świadczeń.

DŚR:

- ustalenie prawa i wypłata świadczeń rodzinnych tj. zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, a także jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie

- ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- świadczenia rodzinne będą przyznawane na wniosek Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek


ECUS:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

- pomoc żywnościową w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, pod warunkiem spełniania kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020. Elbląskie Centrum Usług Społecznych weryfikuje spełnienie kryteriów przez osoby ubiegające się o pomoc żywnościową oraz wydaje skierowanie do Banku Żywności przy ul. Stefczyka 7/8.

- Fakultatywnie może być przyznane świadczenie pieniężne i niepieniężne z zakresu ustawy o pomocy społecznej. Przyznanie pomocy następuje na wniosek strony, która składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej bez konieczności przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przesłanką do przeprowadzenia wywiadu są wątpliwości powstałe co do treści złożonego oświadczenia.


Świadczenia dla osób pomagających

Osoby, które udzielają schronienia uchodźcy bądź uchodźcom z Ukrainy powinny udać się do Departamentu Świadczeń Rodzinnych (ul. Jaśminowa 11). - Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni – podaje Prezydent Elbląga. - Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zadania gminy w tym zakresie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda.

 

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych

– dodał Witold Wróblewski.


Opieka medyczna

Jak przyznał Prezydent Elbląga, obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, przysługuje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym.

 

Przysługują także świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa oraz leczenie związane z COVID-19, a dzieciom przysługują również szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych. Wszystkie te świadczenia są udzielane uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu. W Elblągu dysponujemy również bazą lekarzy i pielęgniarek (także mówiącym w jęz. ukraińskim), którzy w ramach wolontariatu zaoferowali swoją pomoc. Kontakt ze wskazanym personelem medycznym przez całodobową miejską infolinię pod numerem telefonu 55 221 21 20

– podał Witold Wróblewski.


Pomoc psychologiczna

Psycholodzy będą nieodpłatnie udzielać wsparcia osobom, które zgłoszą taką potrzebę. - Miasto dysponuje bazą psychologów, którzy wolontarystycznie mogą udzielać wparcia psychologicznego osobom tego potrzebującym – zaznaczył Witold Wróblewski. - Zgłoszeń w tym zakresie można dokonywać za pośrednictwem całodobowej miejskiej infolinii pod numerem telefonu 55 221 21 20.


Edukacja dla dzieci uchodźców

Witold Wróblewski zapewnił, że wszystkie elbląskie szkoły publiczne przygotowane są na przyjęcie dzieci uchodźców. - Elbląskie przedszkola dysponują miejscami po uwzględnieniu zapisów z Ustawy możliwość zwiększenia liczebności grup z 25 do 28 dzieci – dodał. - Przyjmowane są zgłoszenia dzieci do przedszkoli. Przed wprowadzeniem do edukacji szkolnej wprowadzono etap integrujący- dzieci uchodźców mogą korzystać z udziału w zajęciach świetlicowych, które odbywają się w godzinach od 8.00 do 16.00. Celem jest integracja, przebywanie w otoczeniu językowym i rówieśniczym oraz stopniowe wdrażanie do nowych warunków..

Miasto ma przygotowane dwa warianty. - Pierwsze rozwiązanie to edukacja włączająca - uczniowie przypisywani są do poszczególnych klas i szkół zgodnie z rocznikiem z uwzględnieniem rejonu zamieszkania, podobnie jak uczniowie polscy, z przydzieleniem dodatkowych lekcji z nauczania języka polskiego jako języka obcego – opowiadał Witold Wróblewski. - Drugie rozwiązanie to organizacja oddziałów przygotowawczych dla poziomów klas I-III, IV-VI, VII-VIII.

 

W dniu dzisiejszym mamy 66 zgłoszeń uczniów do szkół, w tym 4 uczniów do szkół ponadpodstawowych. Z podjęciem decyzji czekamy na konferencję Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty, na którą zostaliśmy zaproszeni 15 marca o godzinie 13.00

– tłumaczył Prezydent Elbląga
.

Punkt pomocy humanitarnej – Hala MOSIR Al. Grunwaldzka 135

Nadal od poniedziałku do niedzieli działa punkt pomocy humanitarnej. - W punkcie od godz. 7:30 do 15:30 udzielana jest pomoc rzeczowa w postaci artykułów spożywczych, akcesoriów dla dzieci, odzieży, środków chemicznych, kosmetyków itp., uchodźcom z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę po 24 lutego br. - opowiadał Witold Wróblewski. - Od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do 18.00 przyjmowane są dary od mieszkańców. Przyjmowana będzie tylko żywność o długim terminie ważności, środki higieniczne, kosmetyki, akcesoria dla dzieci, ręczniki, nowa bielizna, kapcie. Z uwagi na zapełnienie magazynów bardzo prosimy o nie przynoszenie odzieży używanej.


Udzielanie schronienia

Prezydent przypominał, że zgłoszenia w sprawie zapewnienia schronienia uchodźcom przyjmowane są przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego po numerem telefonu 89 523 26 15, które następnie wskazuje miejsce zakwaterowania na terenie województwa.


 

Kamila Jabłonowska
Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 2

%0.0 %100.0


Komentarze do artykułu (14)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +7
  ~ antykomunista
  Wtorek, 15.03

  panie wróblewski a może tak ze swoich pan im daj a nie z naszych wspólnych a może sycza pan namów wszak to jego krajanie

 2. 2
  +4
  ~ jan-49
  Wtorek, 15.03

  elblag liderem jak pieknie tp brzmi dla obcych wszystko a dla swoich dziadostwo a podobno na nic nie ma kasy

 3. 3
  +10
  ~ 100% elblążanin
  Wtorek, 15.03

  "Szkoły i przedszkola są przygotowane......" W jaki sposób są przygotowane ?

 4. 4
  +2
  ~ 1125.
  Wtorek, 15.03

  Słupnik ty jesteś jak zaraza dla tego miasta , wszystko niszczysz i sprzedajesz ,w rankingu PAN jesteśmy na samym końcu ,a ty chcesz ludzią pomogą ,żenada z twej strony. Ps. Tyle plułeś na PIS ale z Vice prezydentami podwyżki łykneliscie ,i nawet nikt nie zapluł że to z rządu i damy ją na cele charytatywne. Tyle dziady .

 5. 5
  +10
  ~ Głos Ludu
  Wtorek, 15.03

  Przestańcie proszę z tym " im się daje a nam nie ". Nie daj Boże my Polacy kiedyś będziemy potrzebować pomocy i co wtedy...to są naprawdę ludzkie dramaty i to się dzieje naprawdę, więc ja osobiście mam w du.e PiS, PO zwyczajnie pomóżmy tym ludziom, bo nikt z nas nie chciałby być w takiej sytuacji...

 6. 6
  +8
  ~ Nie dla wojny !!!!
  Wtorek, 15.03

  Jak szybko się zapomina,jak w latach 80tych Polacy wyjeżdżali z kraju,nie jako uchodźcy wojenni,..I świat pomagał,siedzili pół roku w obozach uchodźców na zasiłku i garnuszku danego państwa,czy to tak ładnie w obliczu wojny wypominać?...przecież uciekali przed śmiercią, nie że względów ekonomicznych...A to nie koniec dramatu.Politycy świata dzisiaj sami przyznają,że zrobili wielki błąd na słabą reakcję ,jak Putin dokonać aneksji Krymu,potem był Dom as i Ługańsk....a teraz za późno..Putin na w ...d.....e sankcje i dyplomacje idzie na całość...My jeszcze nie wiemy ,czy on się zatrzyma na Ukrainie,obyśmy nie musieli uciekać z jedną walizką ....więc proszę o empatię dla tych biednych ludzi...to aż przykro się czyta....

 7. 7
  +9
  ~ cuda
  Środa, 16.03

  dwóch idiotów z PIS pojechało do Kijowa chcą nas wciągnąć w wojnę z państwem atomowym rozumiem sankcje protesty pomoc humanitarną ale nawoływanie do bezpośredniej interwencji NATO to już totalny kretynizm

 8. 8
  +1
  ~ spokojnie
  Środa, 16.03

  dlaczego tzw "polski rząd" finansuje wojnę Ukrainy z podatków polskich obywateli Ludzie opamiętajcie się ta wojna,broń towary inflacja i uchodźcy to za wasze pieniadze.

 9. 9
  +1
  ~ Elex
  Środa, 16.03

  Roszczeniowość pań Ukrainek sięga zenitu.

 10. 10
  +3
  ~ senior
  Środa, 16.03

  A co z elblążanami którzy rzeczywiście potrzebują pomocy. Starzy , schorowani emeryci którzy sami nie potrafią się upomnieć . Ale za to na Ukrainę , dla Ukraińców !! wszystko a nawet więcej. Bo taka teraz jest moda i można się na Ukraińcach wypromować. Zajmijcie się Elblążanami a potem obcymi. Hipokryci mają się dobrze.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.1479501724243