Poniedziałek, 17.12.2018, Imieniny: Olimpia, Łukasz, Jolanta
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii SPOŁECZNE

Zobacz, jakie oferty pracy przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

11.03.2018, 10:00:01 Rozmiar tekstu: A A A
Zobacz, jakie oferty pracy przygotował Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Oferty pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie) dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl.

Aktualne oferty pracy:

cieśla, doradca zawodowy, elektromechanik, główna księgowa, informatyk, instruktor ds. ogrodniczych, kaletnik, kasjer-sprzedawca, kasjer-pracownik obsługi hali, kasjer-pracownik obsługi hali (dla osób niepełnosprawnych), kelnerka, kierowca-magazynier, kierowca betoniarki, kierowca C+E, kierownik serwisu samochodowego, krojczy, kucharz, lasowacz, listonosz, logopeda lub neurologopedia, magazynier, magazynier-kierowca, mechanik, mechanik (naprawa motocykli i samochodów osobowych), mechanik samochodów ciężarowych, medyczna opieka doraźna nad „Zieloną Szkołą”, menedżer restauracji, mistrz technolog, monter, monter izolacji technicznych, monter konstrukcji stalowych, murarz, operator koparko-ładowarki, operator okleiniarni, operator piły mechanicznej-robotnik leśny, operator urządzeń rozdrabniających, animator, pilarz-drwal, pomoc kuchenna, pomoc kuchenna-pracownik dystrybucji posiłków, pomoc lakiernika, pracownik budowlany (roboty wykończeniowe), pracownik działu HR, pracownik fizyczny, programista CNC, przedstawiciel handlowy, recepcjonistka, sekretarz szkoły, specjalista ds. obsługi klienta, sprzątaczka (dla osób niepełnosprawnych), sprzedawca w sklepie mięsnym, szlifierz-kamieniarz, wartownik (warta cywilna), zbrojarz
 

Oferta dla osób zarejestrowanych w PUP w Elblągu:

Asystent geodety, mechanik pojazdów ciężarowych, monter reklam, kierowca, dziennikarz, murarz, blacharz, kaletnik, szwaczka, operator urządzeń do mechanicznej obróbki tworzyw sztucznych, pracownik budowlany fizyczny-budowa boiska, opiekun osoby starszej, kelner-barman, pracownik ogólnobudowlany, pracownik reklamy, elektromonter, operator monitoringu (dla osób niepełnosprawnych), pilarz (dla osób niepełnosprawnych)
 Refundacja wynagrodzenia, nagród i składek ZUS za bezrobotnych do 30 roku życia:
Higienistka stomatologiczna, ślusarz-spawacz, pomocnik brukarza

 
Oferty STAŻU  dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat – w ramach Projektu EFS PO WER:

Sprzedawca, doradca klienta, konsultant ślubny, pracownik produkcji stolarki PCV, pracownik biurowy, pracownik fizyczny, referent ds. obsługi biurowej, sprzedawca-magazynier
 

Oferty STAŻU  z Funduszu Pracy:

Sprzedawca, Koordynator marki Krainy Kanału Elbląskiego, pracownik gospodarczo-porządkowy, pracownik ogólnobudowlany-posadzkarz, pracownik biurowy, pracownik administracyjno-biurowy, pomoc administracyjna, intendent
 

Oferty STAŻU  dla osób bezrobotnych  powyżej 30 r. życia– w ramach Projektu EFS RPO:

Magazynier, pracownik produkcji stolarki PCV, operator urządzeń dźwigowych, operator prasy, szwaczka


POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA NA:


•    Spotkanie informacyjne dotyczące procedury rekrutacyjnej dla osób ubiegających się o przyjęcie do SŁUŻBY W POLICJI w dniu 09.03.2018 r. godz. 10.00 Centrum Aktywizacji Zawodowej w  Elblągu, ul. Bema 54 sala z4,
 - zapisy na spotkanie pok. 107 I piętro PUP w E-gu lub telefonicznie: 55 237 67 21  

•    Spotkanie z pracodawcą TASAIR TECHNICAL AIR SOLUTION Sp. z o.o. dotyczące pracy dla pracowników budowlanych (cieśla konstrukcyjny, murarz, operator mini koparki, pracownik robót ziemnych, szpachlarz) na terenie Niemiec i Holandii  w dniu 12.03.2018 r. godz. 13.00 Centrum Aktywizacji Zawodowej w  Elblągu, ul. Bema 54 sala Z 4,
 - zapisy na spotkanie pok. 107 I piętro PUP w E-gu lub telefonicznie: 55 237 67 49  


POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU OGŁASZA NABÓR:
 
- wniosków o zorganizowanie stażu dla osób w wieku 18-29 lat,  w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III)". Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62

- wniosków o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 roku życia, na okres 6 miesięcy w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 67 16, 55 237 67 18, 55 237 67 58, 55 237 67 62

- wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Szczegółowe informacje nr tel. 55 237 67 91, parter, pokój 8

- wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób do 29 roku życia w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III). Szczegółowe informacje nr tel. 055 237 67 91 parter, pokój 8

- wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych, pod zapotrzebowanie pracodawców dla osób bezrobotnych 18-29 lat – w ramach projektu  PO WER dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III).  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32 (PUP w Elblągu), I piętro pokój 104 lub 55 249 96 05 (Filia w Pasłęku)

- wniosków na szkolenia indywidualne  pod zapotrzebowanie pracodawców w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  skierowanych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat (i więcej). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 32 (PUP w Elblągu), I piętro pokój 104 lub 55 249 96 05 (Filia w Pasłęku)
 

- wniosków o  przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych 18-29 lat – w ramach projektu  PO WER dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 55 237 67 91 (PUP w Elblągu), parter pokój 8
 

- wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Termin naboru 01.03.  – 19.03.2018 r.  Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 (I piętro, ul Saperów 24) lub pod nr tel. 055 237 67 32
 

- wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego dla pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).
 

 
Termin naboru 01.03. – 19.03.2018 r.   

 
W 2018 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z KFS skierowane są na:

 
1.    Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
2.    Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
3.    Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 Środki przyznane w ramach w/w priorytetów mogą zostać przeznaczone na:
•    określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
•    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
•    egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
•    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
•    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

                
Pracodawca może ubiegać się o sfinansowanie ze środków KFS:

•    do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
•    do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (tj. zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro) –  nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
         
Szczegółowe kryteria ubiegania się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego określa „REGULAMIN przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu".

 
Druk wniosku o sfinansowanie  kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców jest dostępny w siedzibie PUP w Elblągu lub na stronie www.elblag.up.gov.pl.
 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju 104 (I piętro, ul Saperów 24) lub pod nr tel. 055 237 67 32
 

Ponadto informujemy, że :
-      w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Elblągu i powiecie  elbląskim (III)" mogą zostać skierowane tylko osoby w wieku 18-29 lat, należące do kategorii NEET, tj. osoby, które:
● nie pracują,
● nie uczestniczą w kształceniu w systemie stacjonarnym,
● nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy oraz spełniające warunki określone wymogami projektu, w szczególności:
 - osoby o niskich kwalifikacjach, tj. osoby posiadające wykształcenie: podstawowe (lub niepełne), gimnazjalne (lub niepełne), zasadnicze zawodowe, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające technikum, uzupełniające liceum; UWAGA - osoba z wykształceniem policealnym nie jest osobą o niskich kwalifikacjach!,
- osoby długotrwale bezrobotne, tj. osoby poniżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 Pierwszeństwo w rozpatrywaniu będą miały wnioski spełniające kryteria realizowanego projektu oraz uwzględniające deklarację zatrudnienia.
-     w ramach Projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich  mogą zostać skierowane osoby bezrobotne w wieku 30 lat (i więcej) i dodatkowo spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) osoby długotrwale bezrobotne,
b) osoby niepełnosprawne,
c) osoby powyżej 50 roku życia,
d) kobiety,
e) osoby nisko wykwalifikowane (tj. osoby o niskich kwalifikacjach).
 

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: www.psz.praca.gov.pl.

Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: www.eures.praca.gov.pl lub www.eures.europa.eu. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.


 

 

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2018 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.