Wtorek, 11.08.2020, Imieniny: Luiza, Zuzanna, Wlodzimierz
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii AKTUALNOŚCI

Prośba do pacjentów Szpitala Wojewódzkiego o dostarczanie dokumentu z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym

11.04.2012, 09:00:03 Rozmiar tekstu: A A A
Prośba do pacjentów Szpitala Wojewódzkiego o dostarczanie dokumentu z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym
fot. archiwum info.elblag.pl

Każdy pacjent zgłaszający się do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu otrzymuje potrzebną mu pomoc medyczną. Pacjent, ubiegający się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej w naszym Szpitalu jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym na dzień udzielenia mu zaświadczenia zdrowotnego (zgodnie z prawem).

W przypadku niedostarczenia przez Pacjenta dokumentu ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od zakończenia udzielenia świadczenia medycznego, Pacjentowi wystawiony zostanie rachunek płatny w terminie 30 dni. Jeżeli Pacjent dostarczy dokument potwierdzający ubezpieczenie (ważne na dzień świadczenia usługi) rachunek zostanie anulowany.

W sytuacji nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia zdrowotnego uznaje się, iż świadczenie medyczne zostało udzielone na koszt Pacjenta.

Bardzo prosimy naszych pacjentów, korzystających także z usług Nocnej i Świątecznej Ambulatoryjnej Opieki Lekarskiej, Ambulatorium Chirurgicznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego o dostarczanie dokumentu z aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:
Art. 50 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.]

Dowody ubezpieczenia zdrowotnego

DLA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:

- druk ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę,
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
- legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką.

DLA OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ:

- aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ W KRUS:

- legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW:
- aktualna legitymacja emeryta lub rencisty lub decyzja uprawniająca do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych np. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DLA OSOBY BEZROBOTNEJ:
- aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy.

DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ DOBROWOLNIE:
- umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki.

DLA OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z POMOCY OPIEKI SPOŁECZNEJ:
- decyzja wójta gminy.

DLA CZŁONKÓW RODZINY OSOBY UBEZPIECZONEJ:

- dowód opłacenia składki zdrowotnej przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członków rodziny,
- legitymacja rodzinna z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką,
- aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
- legitymacja emeryta lub rencisty.

DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK ŻYCIA I KONTYNUUJĄ NAUKĘ – UCZEŃ/STUDENT:
- rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa lub zgłoszenie ubezpieczenia wraz z aktualną legitymacją szkolną/studencką w przypadku osób korzystających z ubezpieczenia dla członków rodziny,
- ważna legitymacja szkolna/studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia – w przypadku osób ubezpieczonych przez uczelnię.

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO (EKUZ) lub certyfikat zastępczy dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

DECYZJA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA
(właściwych ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy), potwierdzająca prawo do ubiegania się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej - w przypadku świadczeniobiorcy innego niż ubezpieczony. Dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków pochodzących z NFZ. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez okres 30 dni od daty wydania decyzji.

Okres ważności dowodu ubezpieczenia:
- Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie.
- Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Dowód ubezpieczenia jest ważny do końca miesiąca, w którym go aktualizowano lub, za który zapłacono składkę plus następne 30 dni (np. zapłacono składkę za sierpień do 10 września, zatem odcinek opłacenia składki jest dowodem na ubezpieczenie w sierpniu oraz przez 30 dni września).
- Dokument potwierdzający opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zachowuje ważność przez okres do dwóch miesięcy.
- Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów.
- Osoba, pobierająca zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu socjalnym, chorobowym lub wypadkowym ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania powyższego zasiłku.
- Osoba ubiegająca się o przyznanie emerytury lub renty pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń.

Podstawa prawna:
Art. 50 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [tekst jedn. Dz. U. z 2008 roku, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.].

Małgorzata Twardowska, Rzecznik prasowy Wojewódzki Szpital Zespolony

Oceń tekst:

Ocen: 2

%50.0 %50.0


Komentarze do artykułu (12)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +11
  ~ Andrzej
  Środa, 11.04

  W XXI wieku, w dobie internetu, gdy świat stał się małą globalną wioską, wciąż papierkowa robota bierze górę nad systemem wzajemnego powiadamiania się różnych instytucji. PARANOJA!!! Rzeczywiście przyspieszamy, ale chyba w stronę własnego pogrzebu.

 2. 2
  +6
  ~ zombi
  Środa, 11.04

  Postwaione na głowie - wijący sie z bólu pacjent musi pamiętać o papierkach, lub ganiać rodzinę. A może jak policja z identyfikacją pojazdów. Szpital wyśle PESEL lub NIP do NFZ i dostanie zwrotnie informaję ? Ale nietety w ZUS też "giną" opłacający składki

 3. 3
  +3
  ~ Jula
  Środa, 11.04

  Czyli ze złamaną nogą muszę najpierw biec na Saperów po zaświadczenie, a później jak dam rade to dopiero do szpitala?! To powinno być wszystko w bazach komputerowych. Ludzie mamy XXI wiek, paranoja...

 4. 4
  0
  ~ blumchen
  Środa, 11.04

  No to jak to w końcu jest: jak poszłam ostatnio z RMUA które zostało wystawione w lutym ze składkami za styczeń- ile jest ważne? 2 miesiace od dnia wystawienia?czy 30 dni?

 5. 5
  +2
  ~ 3 Maja
  Środa, 11.04

  zaraz...ja tu czegoś nie rozumię...przecież w Konstytucji RP jest napisane- Art. 68. 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. , a przecież Szpital Wojewódzki jest publiczny , to jak się mają te reformy ochrony zdrowia do ustawy zasadniczej ?, jestem Obywatelką RP i Płacę Podatki i dlaczego ktoś mi wmawia, że muszę jeszcze się legitymować jakimiś ZUS-RMUA , by uzyskać pomoc z pieniędzy publicznych ?, dlaczego jak się pali chałupa to strażak nie sprawdza Narodowego Funduszu Ogniowego ?- Przecież według konstytucji i tak się wszystkim potrzebującym Obywatelom RP pomoc medyczna należy- bez wyjątku. To ja sobię myślę, że jak się zabiera za reformy, to trzeba ze zrozumieniem najpierw przeczytać Konstytucję, albo najpierw ją zmienić, całe szczęście ,że wśród zarządzających szpitalem są parlamentarzyści

 6. 6
  0
  ~ Marta
  Środa, 11.04

  do 3 Maja W powyższym artykule wyraźnie jest napisane, że sprawą dyskusyjna nie jest to, czy ci w ogóle udziela pomocy, tylko to, kto ma za to zapłacić. Zatem, tu cytuję, "dlaczego jak się pali chałupa to strażak nie sprawdza Narodowego Funduszu Ogniowego ?" ma się nijak do tego artykułu. W szpitalu czy masz dowód ubezpieczenia, czy nie, pomocy ci udzielą. Ale jesli w ciągu 7 dni nie udowodnisz im tego, że podlegasz ubezpieczeniom, wtedy wystawią ci rachunek - tak jak każdy usługodawca wystawia rachunek za świadczone przez siebie usługi. Jeśli ubezpieczona jesteś lub z racji złej sytuacji materialnej - za twoje ubezpieczenia odpowiedzialne są instytucje publiczne (PUP, MOPS czy inne) wtedy rachunek za ciebie dostanie NFZ. Dowód ubezpieczenia to tylko drogowskaz kto ma być odbiorcą rachunku za usługę medyczną.

 7. 7
  0
  ~ usmiany noowoscia student
  Środa, 11.04

  DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK ŻYCIA I KONTYNUUJĄ NAUKĘ – UCZEŃ/STUDENT: - rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa lub zgłoszenie ubezpieczenia wraz z aktualną legitymacją szkolną/studencką w przypadku osób korzystających z ubezpieczenia dla członków rodziny, - ważna legitymacja szkolna/studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia – w przypadku osób ubezpieczonych przez uczelnię. Co to w ogole jest za dokument potwierdzajacy ubezpieczenie? Kto to wymyslil? Służba zdrowia bezpłatna, lepiej nie choruj! K

 8. 8
  0
  ~ R.M.
  Środa, 11.04

  Jula masz 7 dni na dostarczenie ubezpieczenia! A skoro nie pracujesz to chyba żaden problem dla Ciebie iść raz w miesiącu po zaświadczenie :)

 9. 9
  0
  ~ R.M.
  Środa, 11.04

  blumchen ubezpieczenie jest ważna miesiąc ;)

 10. 10
  0
  ~ EMi
  Środa, 11.04

  Ostatnio byłam na pogotowiu dokładnie 13 marca tam poproszono mnie o ubezpieczenie - pokazalam z posredniaka , nastepnie zostalam skierowana na odział obserwacyjny ...... bla bla bla a dnia 4 kwietnia przyszedł do mnie list ze szpitala ze mam dostarczyc zaswiadczenie o ubezpieczeniu .... czy nie mogli mi powiedziec tego od razu jak bylam na oddziale???

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.