Wtorek, 31.03.2020, Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

Wizyta Wiceministra prof. Wojciecha Maksymowicza na EUH-E

19.02.2020, 14:15:00 Rozmiar tekstu: A A A
Wizyta Wiceministra prof. Wojciecha Maksymowicza na EUH-E

Wczoraj, 18 lutego 2020 r. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. nauk med. Wojciech Maksymowicz złożył wizytę w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Główną osią spotkania były kwestie związane z możliwościami rozwoju Uczelni zwłaszcza kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowia ale także na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.


Wizyta z Wiceministrem rozpoczęła się od debaty z władzami Uczelni i posłem na Sejm - Leonardem Krasulskim, reprezentującym nasz region. Wiceminister na samym wstępie spotkania podkreślił, iż jednym z głównych priorytetów podejmowanych przez niego z racji pełnionej funkcji jest analiza sytuacji szkolnictwa wyższego w zakresie nauk o zdrowiu. Podkreślił przy tym, że przed szkołami wyższymi stoi bardzo poważne zadanie sprostania wymaganiom kadrowym szeroko pojętej opieki zdrowotnej i służby zdrowia. Wyraził przy tym pełną gotowość wsparcia dla uczelni, które będą gotowe podjąć się tego trudu.

W dalszej części dyskusji tematyka została skierowana przez Wiceministra na ambicje Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odnoszące się do kształcenia na kierunkach medycznych, zwłaszcza na kierunku lekarskim. Odniósł się do faktu,  iż pomimo tego, że na kierunki pielęgniarskie w Polsce przyjmowanych jest rocznie niemal 10 tysięcy studentów to wciąż jest to zbyt mała liczba aby sprostać ogólnopolskim potrzebom.

Pan Posłem Leonard Krasulki zauważył przy tym, że zapotrzebowanie na pielęgniarki nie tylko w szpitalach, lecz również w innych placówkach służby zdrowia jest olbrzymie. Zjawisko to należy traktować jako niebezpieczne dla bezpieczeństwa polski. Pan Wiceminister dodał, iż opierając się na statystykach, za 10 lat grozić nam może sytuacja krytyczna powodujące, iż zabraknie pielęgniarek, co będzie wiązało się nawet z paraliżem np. w funkcjonowaniu przychodni zdrowia. Zaproszeni goście wspólnie doszli do wniosku, że zasadnym jest promowanie stanowiska ukazującego konieczność pomocy w rozwoju szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia pielęgniarek.

Wiceminister wskazał, iż obecne rozwiązanie, że już absolwenci 3 letnich studiów pielęgniarstwa I stopnia mogą podjąć pracę, bez konieczności uzyskania tytułu magistra, należy ocenić bardzo pozytywnie, ponieważ to znacząco skraca czas oczekiwania na wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze służby zdrowia. Zauważył także, iż obecna sytuacja na polskim rynku pracy wygląda w ten sposób, że to pracodawcy czekają na oferty podjęcia pracy przez pielęgniarki. Sugestią ze strony Wiceministra było także, aby EUH-E, jako dynamicznie rozwijająca się instytucja kształcąca na kierunku pielęgniarstwo i posiadająca przy tym w pełni przygotowaną bazę dydaktyczną rozważyła możliwość poszerzenia swojej oferty poprzez otworzenie fili z nauczaniem pielęgniarstwa.

Jako inicjator olsztyńskiej kliniki Budzik dla dorosłych, pan Wiceminister proponował, aby również władze EUH-E pochyliły się nad problematyką możliwości samodzielnego utworzenia lub współpracy z elbląskimi szpitalami przy tworzeniu miejsc do wybudzania ludzi ze śpiączki. Zauważył przy tym, iż czerpiąc z dotychczasowych doświadczeń miejsc tego typu w Polsce jest zdecydowanie zbyt mało a potrzeby są ogromne.

Pan prof. W. Maksymowicz wraził również swoją otwartość na dialog, zarówno z uczelniami państwowymi ale także niepublicznymi, takimi jak Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, w kwestiach związanych z działaniami zmierzającymi do zwiększenia kształcenia w zawodach medycznych, a zwłaszcza na takich kierunkach jak pielęgniarstwo i położnictwo. W tych aspektach, jak podkreślał Wiceminister, istnieje ogromna potrzeba demograficzna nie tylko na kierunkach lekarskich, jak by się mogło wydawać, ale przede wszystkim chodzi o pielęgniarstwo. Bardzo brakuje też przyszłych położnych, bo wiek średni zatrudnienia w tym zawodzie, jest nawet wyższy niż w przypadku pielęgniarstwa, natomiast nie są to tak liczne potrzeby, jak w przypadku pielęgniarstwa. Pielęgniarek potrzeba znacznie więcej.

Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej dr Zdzisław Dubiella, prof. EUH-E w odpowiedzi na zagadnienia poruszone przez zaproszonych gości poinformował, iż Wydział Nauk o Zdrowiu jest w trakcie ubiegania się o pozwolenie na kształcenie na kierunku położnictwo. Zwrócił także uwagę na fakt, iż Uczelnia ma w planach ubieganie się o pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego, zdając sobie przy tym sprawę, że jest to nie tylko ogromny wysiłek, ale także odpowiedzialność. Wiceminister odnosząc się do zaprezentowanych informacji podkreślił, że nie jest to niemożliwe, wiąże się jednak z koniecznością spełnienia przez EUH-E określonych wymogów.

Jeżeli udałoby się przejść poziom niezwykle trudnej do osiągnięcia konsolidacji wszystkich działań, łącznie z pozyskaniem kadry nauczycieli akademickich, gotowej do pracy nie tylko dydaktycznej ale także naukowej, to kształcenie przyszłych lekarzy w murach Uczelni jest jak najbardziej możliwe. Pozostaje jednak bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem.

Profesor W. Maksymowicz uważa, że tej odpowiedzialności są świadome władze i pracownicy uczelni. Zauważył także, że w takie zadanie trzeba wiele zainwestować, i nie chodzi tylko tu o środki materialne, ale przede wszystkim o specjalistów stanowiących podstawę kształcenia na najwyższym poziomie, którzy będą gotowi do pewnych poświęceń. Wiceminister podkreślił tutaj fakt, iż EUH-E posiada odpowiednią bazę dydaktyczną ale także ściśle współpracuje z wieloma placówkami medycznymi w przestrzeni lokalnej i regionalnej, co z pewnością stanowi dodatkowy atut w podejmowaniu starań o tworzenie nowych kierunków medycznych.

Zaproszeni goście wyrazili również swoje zadowolenie z faktu, iż w EUH-E od roku akademickiego 2019/20 na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych sprawnie funkcjonuje kierunek psychologii, co do tej pory nie udało się żadnej wyższej Uczelni w województwie Warmińsko-Mazurskim. Wiceminister podkreślił, iż studenci tego kierunku z pewnością uzupełnią braki kadrowe nie tylko w Elblągu, ale właśnie w całym województwie Warmińsko-Mazurskim. Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych dr Piotr Kulikowski podkreślił tutaj ogromne zasługi Pani dr Anny Skuzińskiej będącej kierownikiem kierunku psychologia.

Zauważył, że pomimo zaledwie kilku miesięcy prowadzenia kierunku Pani dr Skuzińska zorganizowała szereg działań odpowiadających na potrzeby lokalnych problemów. Wśród tych działań dwa zasługują na szczególną uwagę: „Szkolenie z podstaw psychoterapii behawioralnej” oraz „Warsztaty - Jak pomagać osobie zagrożonej ryzykiem samobójstwa”. Warto w tym miejscu podkreślić, że wspomniane działania są nieodpłatne i mają charakter otwarty, co oznacza, że udział w nich mogą brać osoby zainteresowane spoza Uczelni.

Pani Prorektor ds. Kształcenia – prof. EUH-E dr Izabela Seredocha słusznie podkreśliła, iż zainteresowanie kierunkami medycznymi w Elblągu jest bardzo wysokie, dlatego prowadzone są rozmowy na temat tego, w jaki sposób można w jeszcze większym stopniu wykorzystać nowo powstałe Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Elblągu. Na tę chwilę funkcjonuje ono od czwartku do niedzieli, a taki sprzęt, jakim tutaj dysponujemy, powinien być wykorzystywany w jak najszerszym zakresie. Rozwiązaniem byłyby studia stacjonarne, jednak na uczelniach niepublicznych wiążą się one z koniecznością dofinansowania, tak aby była równowaga między ofertą uczelni publicznych i niepublicznych. Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Marek Grzybiak oraz prodziekan dr n. med. Anna Tałaj wspólnie podkreślili, że nabór w roku akademickim 2019/2020 napawa optymizmem i stanowi istotny impuls do konkretnych zmian.

Wynika z niego bowiem iż na kierunek pielęgniarstwo zgłasza się coraz więcej osób młodych, tuż po uzyskaniu matury. Jest to sytuacja odwrotna do dotychczasowej w której, studentami tego kierunku były osoby często już pracujące w innych okołomedycznych zawodach. Dlatego też  Rektora EUH-E dr Zdzisława Dubiella, prof. EUH-E, podkreślił, że Uczelnia swoimi dotychczasowymi działaniami potwierdziła pełną gotowość i zasadność utworzenie kierunku lekarskiego. Oczywiście w takiej sytuacji w pełni uzasadnionym, jak podkreślił Rektor, byłoby skontrolowanie realizowanie prowadzonego procesu kształcenia na kierunku lekarskim, w celu sprawdzenia czy przygotowanie do zawodów lekarskich idzie w dobrym kierunku. 

Przy braku takiej możliwości nigdy bowiem nie przekonamy się, czy Uczelnia  jest w stanie kształcić przyszłych lekarzy. Rektor EUH-E wskazał również, iż w przypadku wszystkich prowadzonych kierunków studiów na Uczelni program kształcenie odbywa się na profilu praktycznym co powoduje, że absolwenci uczelni są w pełni przygotowani do bezpośredniego wykonywania zawodu, co w przypadku kierunków medycznych jest bardzo istotne.

Po zakończeniu debaty bogatej w konstruktywne i merytoryczne uwagi dotyczące zasad kształcenia w szkolnictwie wyższym, Wiceministrowi zostało zaprezentowane Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Centrum powstało za 21,5 milionów złotych, częściowo z dotacji unijnych. Zostało ono wybudowane m.in. dla tego, iż zapotrzebowanie na pielęgniarki i fizjoterapeutów ale również na inne zawody medyczne ciągle wzrasta, a jak zauważa Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Marek Grzybiak, Centrum dało wyjątkowe warunki do nauki. Jest ono bowiem wyposażone w sprzęt najnowszej generacji przygotowujący pielęgniarki, ratowników oraz fizjoterapeutów przed bezpośrednim rozpoczęciem kontaktu z pacjentem. Sprzęt medyczny i symulatory, imitują realne warunki czy objawy chorobowe, np. oddech, poszerzanie źrenic, zróżnicowane tętno, itp.

Dzięki takim możliwościom studenci zdobywają wiedzę w praktyce, ponieważ warunki zagwarantowane podczas zajęć są zbliżone do tych, które spotkają już w czasie pracy.

Wiceminister stwierdził, iż warunki kształcenia panujące w EUH-E spełniają najwyższe standardy jakości. Wyraził swoje zadowolenie, że region dzięki wysiłkowi EUH-E zyskuje nowe możliwości kształcenia na poziomie wyższym. Akcentując potrzebę rozwijania kształcenia w kierunkach medycznych, zadeklarował konieczność istnienia dalszego dialogu pomiędzy Ministerstwem  Nauki i Szkolnictwa Wyższego z władzami uczelni wyższych zwłaszcza takimi jak Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, która pomimo wielu trudów nie szczędziła wysiłków i w dalszym ciągu dąży do ciągłego rozwoju. Podsumowując swoją wizytę Wiceminister prof. dr hab. nauk med. Wojciech Maksymowicz oraz Poseł na Sejm - Leonard Krasulski wyrazili swoją gotowość do dalszej współpracy oraz dialogu na rzecz rozwoju szkolnictwa w województwie warmińsko-mazurskim.

 

dr Miłosz Kaczyński

 

 

 

 

                                                         ..........  Artykuł sponsorowany..........

Oceń tekst:

Ocen: 2

%0.0 %100.0


Komentarze do artykułu (1)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  0
  ~ Anonimek1
  Czwartek, 20.02

  Dubiela wie z kim grać politycznie.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.