Wtorek, 14.07.2020, Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii OŚWIATA

Do czego reforma programowa zobowiązuje dyrektora szkoły?

08.05.2009, 12:50:31 Rozmiar tekstu: A A A
Do czego reforma programowa zobowiązuje dyrektora szkoły?

Po długich „bojach”, licznych „przygodach” legislacyjnych oraz pomimo wielu kontrowersji weszła w życie najnowsza reforma programowa systemu oświaty. O wprowadzeniu reformy słyszał chyba już każdy, niektórzy, jak rodzice pięciolatków zdążyli przyjąć nawet dosyć zdecydowane względem niej stanowisko. 

Medialne hasło „sześciolatki w szkołach” przysłoniło jednak inne aspekty reformy, istotne zmiany organizacyjne i jeszcze ważniejsze modyfikacje programowe. Dziś, kiedy sprawa została przesądzona, coraz więcej osób dostrzega także inne oblicza reformy. Bez wątpienia do tej „awangardy” należeć muszą dyrektorzy szkół, od których wdrożenie zmian będzie bezpośrednio uzależnione.

Zmiany w pracy nauczyciela

Rozwiązania ustawowe określające nowe zadania dyrektorów szkoły związanej z wprowadzaniem reformy programowej określają zmiany w dwóch ustawach dotyczących edukacji.

Karta Nauczyciela określa przede wszystkim zmiany dotyczące art. 42 ust. 2 pkt 2 mówiące o tym, że: W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować (…) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

W ramach tych zajęć nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu.

Zakłada się, że godziny te powinny być przeznaczone na: zajęcia opieki świetlicowej przede wszystkim dla uczniów klas I–III w szkole podstawowej. Prowadzenie zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów – zależnie od potrzeb powinna to być praca z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce. Organizowanie dla grup uczniów zajęć rozwijających ich zainteresowania lub inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły.

Wspomniane godziny do dyspozycji dyrektora wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 KN wyodrębnione zostaną oddzielnie w tabeli opisującej ramowe plany nauczania dla poszczególnych etapów kształcenia i typów szkół, a ich wartość zależeć będzie od liczby etatów nauczycielskich w danej szkole.

Ustawa o systemie oświaty wprowadza szereg istotnych zmian, z których część w znaczącym stopniu zmienia zadania dyrektora szkoły. 

Określone zostały  zasady przyjmowania do szkoły uczniów młodszych (pięcioletnich), a także w znaczącym stopniu zmodyfikowano możliwość spełniania przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego, a zwłaszcza obowiązku szkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

Co z podręcznikami?

Powstały także nowe zasady dopuszczania do użytku w danej szkole programów nauczania. Dyrektor szkoły  będzie odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach albo w profilach kształcenia ogólnozawodowego – także całości podstawy programowej kształcenia w zawodzie albo podstawy programowej kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego.

Ponadto,  wymagane będzie, by dyrektor szkoły podawał do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

Bezpieczny Internet

Jako, że dostęp do Internetu w szkołach i placówkach jest coraz powszechniejszy wprowadzono modyfikacje i w tej materii. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu będą zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Mówi się, że ta reforma przyniesie większe zmiany niż ta, którą  polski system oświaty przeszedł w 1999 roku. Czy proponowane zmiany będą równie odczuwalne? O tym przekonamy się wkrótce.

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.