Piątek, 14.06.2024, Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Wszystko o kontroli jakości paliw

25.05.2007, 09:42:17 Rozmiar tekstu: A A A

25 sierpnia ubiegłego roku uchwalono nową ustawę o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Jest to kolejne uregulowanie  prawne w tym zakresie.

Do tego aktu prawnego  wydano kilka rozporządzeń. W przepisach tych określono zasady organizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw przeznaczonych  do stosowania: w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszynach nie poruszających się po drogach; w instalacjach energetycznego spalania oraz statkach żeglugi śródlądowej; w wybranych flotach i przez rolników na własny użytek, w celu ograniczania skutków oddziaływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Ustawa zawiera przepisy ogólne, normy dotyczące systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązujących, a także przepisy przejściowe i końcowe.

W zasadach ogólnych wyjaśniono 24 istotne dla tego aktu pojęcia takie jak: paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), pojazd, stacje paliwa czy akredytowane laboratorium.

Kontrola paliw jest przeprowadzana w dwóch systemach: europejskim oraz krajowym.

W ramach europejskiej części systemu kontrolowane są benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy oraz biopaliwa  ciekłe dostępne na stacjach paliwowych i zakładowych. W próbach benzyn i oleju napędowego badane są wszystkie parametry, które mają wpływ na środowisko naturalne (określone  w dyrektywie 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.10.1998 w sprawie jakości benzyn i olejów napędowych zmienionej dyrektywą 2003/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 03.03.2003 r.). Stacje przeznaczone do kontroli w tym zakresie wybierane są losowo (system komputerowy).

Pozostałe działania realizowane są w ramach krajowej części systemu monitorowania i kontrolowania. Mają one na celu przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu niewłaściwej jakości paliw. Kontrolą objęte są następujące gatunki paliw: benzyna (bezołowiowa 95 oraz 98), olej napędowy, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG) i lekki olej opałowy.

Zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowania  jakości paliw powierzono prezesowi Urzędu Ochrony  Konkurencji i Konsumentów, a przeprowadzanie kontroli z mocy prawa dokonuje Inspekcja Handlowa.

Wyniki ostatnich kontroli w Elblągu

Przeprowadzane kontrole jakości paliw  na terenie miasta Elbląga od października 2006 roku do kwietnia 2007 roku nie wykazały niewłaściwej jakości paliwa. 

Konsekwencje  naruszania przepisów

Według przepisów karnych, kto wytwarza, transportuje, magazynuje lub wprowadza do obrotu paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG) lub lekki olej opałowy, które nie spełniają wymagań jakościowych, podlega grzywnie od 50 tys. do 500 tys. zł lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli paliwa stanowią mienie znacznej wartości, sprawca podlega  grzywnie od 100 tys. do 1 mln zł lub karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca czynu określonego  powyżej działa nieumyślnie, podlega grzywnie od 25 tys. do 250 tys. zł. W przypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie  od 10 tys. do 25 tys. zł.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości paliwa, sprawa jest kierowana przez Inspekcję Handlową do prokuratury.

Nowością  w ustawie jest to, że określono kwoty minimalne grzywien. Przestępstwo to należy  do przestępstw prawa karnego pozakodeksowego i można je zaliczyć do przestępstw przeciwko środowisku.

Do kogo udać się aby zgłosić nieprawidłowości?

Zgłoszenia paliwa niewłaściwej jakości można dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce paliwa lub osobiste poinformowanie właściwych miejscowo  jednostek Inspekcji Handlowej. Jednocześnie  na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz  stacji, gdzie przeprowadzono kontrole.

Z pewnością, aby wyeliminować wszelkie wynaturzenia na rynku paliw, potrzebna jest coraz lepsza współpraca organów zajmujących się kontrolą i wymiarem sprawiedliwości. Lepszej jakości paliwo to nie tylko dłuższa „żywotność pojazdów” i niższy koszt ich eksploatacji, ale przede wszystkim czystsze środowisko.  

Radosław Rzepecki/Inspekcja Handlowa

Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.4778151512146