Piątek, 14.06.2024, Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Echa głosowania nad absolutorium

20.04.2007, 17:15:17 Rozmiar tekstu: A A A
Echa głosowania nad absolutorium


Gromkimi brawami na wczorajszej sesji Rady Miejskiej pogratulowano prezydentowi Henrykowi Słoninie uzyskania absolutorium za wykonanie budżetu miasta w 2006 roku. Zanim jednak do tego doszło przewodniczący klubów radnych wyrazili swoje jakże różne stanowiska i opinie na temat zeszłorocznego budżetu.


Decyzja radnych co do udzielenia prezydentowi absolutorium nie była jednomyślna. Opozycyjni radni Platformy Obywatelskiej
zdecydowali, że zagłosują przeciwko. Tuż przed głosowaniem w tej sprawie, przewodniczący Klubu Radnych PO Jerzy Wcisła odczytał stanowisko swoich kolegów, w którym zwrócił uwagę na dość duże zmiany w budżecie w stosunku do pierwotnego projektu. - Przypomnijmy, że po stronie dochodów plan budżetu został zmniejszony z 388,4 mln zł do 373,9 mln zł, czyli o 14,5 mln zł. Równolegle zwiększyły się planowane wydatki z 410,1 mln zł do 436,1 mln zł – łącznie o 26 mln zł. W rezultacie planowany deficyt budżetowy w listopadzie 2006 roku był niższy o ponad 40 mln zł (40,4 mln zł) od deficytu zaplanowanego w grudniu 2007 roku i ponad dwukrotnie niższy od rzeczywiście osiągniętego (plan z listopada 2006: 21,8 mln deficytu – faktyczne wykonanie: 50,8 mln zł) – podkreślał radny PO.

Jego klub niepokoi przede wszystkim powtarzający się od lat wachlarz tych samych problemów, z którymi miasto nie może sobie poradzić. Jerzy Wcisła dla przykładu podał stan gospodarki mieszkaniowej miasta i ciągłe nie osiąganie zaplanowanych dochodów przez Zarząd Budynków Komunalnych, głównie z powodu zaległości czynszowych lokatorów. - 4 milionowy deficyt domaga się szukania radykalniejszych rozwiązań od stosowanych obecnie. I to nie tylko z powodów budżetowych. Dodajmy, że w minionym roku nie udało się także osiągnąć planowanych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na kwotę ponad 1 mln zł – argumentował Wcisła. Swoje wystąpienie zakończył jednoznacznym stwierdzeniem, którego efektem było nie poparcie przez radnych PO wniosku o absolutorium dla Henryka Słoniny. - Trudno nam dzisiaj wpadać w zachwyt np. nad poprawnym wykonaniem budżetu w dziale promocji miasta, rozwoju turystyki czy sposobie rozdysponowania subwencji oświatowej. Pragniemy podkreślić, że rolą opozycji jest przede wszystkim zwracanie uwagi na te elementy funkcjonowania samorządu, które można poprawić. Wychodząc z tego założenia stwierdzamy, że wykonanie budżetu miasta Elbląga w 2006 roku mogło być lepsze.

Drugi opozycyjny klub radnych, klub Prawa i Sprawiedliwości spojrzał na wykonanie budżetu za miniony rok bardziej przychylnym okiem. Stanowisko w tej sprawie wygłosił przewodniczący klubu Jerzy Wilk. Radny PiS zgłaszając zastrzeżenia co do sprawozdania z wykonania budżetu, zwrócił głównie uwagę na wciąż nienajlepszą współpracę prezydenta z opozycją. Mimo to radni PiS zdecydowali nie sprzeciwiać się przyjęciu sprawozdania i udzieleniu absolutorium. W wyniku czego podczas głosowania nad absolutorium, trzech radnych (Marek Pruszak, Zdzisław Olszewski i Janusz Hajdukowski) zagłosowało za, a jeden wstrzymał się od głosu (Jerzy Wilk).

O przyjęciu sprawozdania i udzieleniu prezydentowi absolutorium przesądziło 12 głosów radnych Lewicy i Demokratów oraz Dobrego Samorządu. Wspólne stanowisko lewicy w tej sprawie przedstawił Marek Gliszczyński, przewodniczący LiD, który już na samym początku podkreślił, że analiza sprawozdania z wykonania budżetu daje pełne podstawy do pozytywnej oceny działań prezydenta i podległych mu służb. – Na podkreślenie zasługuje bardzo duży zakres inwestycji realizowanych w mieście, na które w ubiegłym roku przeznaczono z budżetu kwotę 128 mln zł. Ogółem majątek miasta w wyniku realizowanych zadań infrastrukturalnych powiększył się o kwotę 197 mln zł. Z satysfakcją podkreślić należy wysoką skuteczność podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania środków unijnych, które zasiliły budżet w wysokości ponad 65 mln zł. Finanse miasta w wyniku prowadzonej w ub. roku działalności są w bardzo dobrym stanie, a podejmowane działania w ramach gospodarowania zasobami miejskimi zasługują na słowa uznania – powiedział Gliszczyński.

Po wystąpieniach przewodniczących wszystkich klubów, o zabranie głosu poprosił obecny na sali poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski. – Dziwi mnie postawa radnych Platformy, którzy mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu miasta za rok poprzedni, chcą głosować przeciwko absolutorium dla prezydenta. Takie głosowanie jest bezprawne – stwierdził elbląski poseł. W odpowiedzi radnego Wcisły usłyszał, że obowiązkiem i prawem każdego radnego jest głosowanie zgodnie z jego wolą za, przeciw lub wstrzymując się od głosu w danej sprawie.

Zaraz po głosowaniu nad absolutorium, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Nowak zarządził 20 minutową przerwę. W tym czasie prezydent Henryk Słonina oraz przewodniczący klubów LiD oraz Dobry Samorząd, zorganizowali krótką konferencję prasową. Oto co powiedzieli dziennikarzom:

Marek Gliszczyński, przewodniczący klubu radnych LiD. – Jest to budżet o charakterze historycznym. Tak wielkiego zakresu inwestycji Elbląg od 1945 r. nie przeżywał. 186 mln zł wydanych z budżetu miasta na realizację zadań to chyba wszyscy widzimy. Liczymy, że ta wyjątkowość przerodzi się w pewną praktykę w naszym mieście. Jednocześnie nie mógłbym nie skomentować tego, co na sesji się wydarzyło. Duże zdziwienie wywołuje fakt takiego gremialnego, obarczonego niewątpliwie dyscypliną klubową głosowania członków PO przeciwko udzieleniu absolutorium. Jest to o tyle dziwne, że członkowie tego klubu w trakcie obrad komisji finansowej oraz komisji rewizyjnej pozytywnie opiniowali te uchwały. Mamy tu chyba do czynienia z pewną hipokryzją, z tego względu, że formacja polityczna, którą ci radni reprezentują, mieni się jako racjonalna, odpowiedzialna, rozsądna w zakresie działań politycznych o charakterze globalnym, a tutaj spotykamy się z takim krytykowaniem, niezależnie od wyników i zapisanych cyfr na papierze, świadczących jednoznacznie o pozytywnych efektach. Z jednej strony posiadamy deklaracje podpisane przez kierownictwo tego klubu na początku tej kadencji, które stwierdziło, że będzie zachowywało się w sposób odpowiedzialny i będzie szanowało te rzeczy, które mają charakter pozytywny dla miasta. Szukanie na siłę argumentów, kwestionujących niewątpliwy dorobek władz samorządowych miasta odbieramy jako działalność o charakterze pieniackim i aroganckim. Natomiast jestem zobowiązany bardzo gorąco podziękować i wyrazić szczere uznanie radnym PiS, którzy niezależnie od tego, że w tej radzie są w opozycji uczciwie zagłosowali doceniając to, co się w Elblągu dobrego wydarzyło.

Henryk Słonina, prezydent Elbląga. – Przyjmuję wynik głosowania jako decyzję polityczną, ponieważ nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego nad takim głosowaniem radnych PO. Wykonanie budżetu uzyskało bardzo dobrą opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, czyli oceny fachowców. Nie ukrywam, że przykro mi jest, że tak się dzieje w radzie, bo zależało mi na współpracy ze wszystkimi radnymi w tym szczególnym okresie rozwoju Elbląga. Mam tu na myśli pozyskiwanie środków z budżetu na lata 2007-2013, dlatego też taka współpraca jest niezbędna. Z uznaniem odnoszę się do zachowania PiS-u, Jego radni mieli pewne wątpliwości, ale przed sesją wyjaśniliśmy je sobie. Platforma ciągle zarzuca nam, że źle gospodarujemy zasobem mieszkaniowym i nie potrafimy tego rozwiązać. Problem gospodarki mieszkaniowej w Elblągu jest bardzo trudny i złożony i z tym się wszyscy zgadzamy. Przyjęliśmy jednak zasadę, że my nikogo na bruk nie wyrzucamy. Dajemy mieszkańcom różne możliwości i rozwiązania, m.in. odpracowania długów, oferujemy pomoc tym rodzinom, których nie stać na opłaty, proponujemy zamianę na mieszkania o niższym standardzie i to wszystko idzie w dobrym kierunku. Poza tym proszę pokazać mi miasto, w którym tak ruszyły remonty zasobów mieszkaniowych, w tym komunalnych. Moim marzeniem było osiągnąć budżet opiewający się na 400 mln i żeby 20 proc. z tego szło na inwestycje. My w tamtym roku przekroczyliśmy 30 procent. Był to wyjątkowy rok, ale to nie znaczy, że się on już nie powtórzy. W tym roku będzie to bardzo trudne, ale w 2008 i 2009 można uzyskać jeszcze więcej na inwestycje. Obojętnie, co będą robić przeciwnicy i jak będą przeszkadzać, my z tej drogi nie zrezygnujemy i będziemy ją konsekwentnie realizować.

Jak widać głosowanie nad absolutorium oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu przyniosło wiele różniących się opinii i poglądów z obu stron. Ich ocenę pozostawiamy naszym czytelnikom. Zapewne każdy z Was ma swój pogląd w tej sprawie, który wyrazić możecie w naszej sondzie na stronie głównej. Zapraszamy do oddawania głosów.

Fot. Adam Wołosz

Rafał Kadłubowski
Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (7)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  0
  ~ czerwonogwardzista
  Piątek, 20.04

  Proponuje konkurs na nową nazwę naszego miasta. Pierwsza propozycja: Słoninograd.

 2. 2
  0
  ~ M-ka E-ga.
  Sobota, 21.04

  Sowieccy sołdaci zadziwiali swoim prymitywizmem i alkoholizmem wielu. Ale ten poniżej - przebija ich na 10 tysiący wiorst. Wzniesienia Elbląskie przy jego głupocie prezentują się wręcz jak Himalaje. Lecz się gam...iu na nogi, bo na głowę już zdecydowanie za późno.

 3. 3
  0
  ~ dab
  Sobota, 21.04

  Jak pislem 3 miesiące temu że radny Wcislo zrobi z Rady cyrk bo telewizja filmuje to okazalo się to prorocze. Tem megaloman do bulu staral się wzbudzić zainteresowanie tele-widzów. Panie radny Wcisa przez pana popisy ta transmisja byla niestrawna Mam nadzieję że byla ostatnia bo inaczej rady staną się nie do zniesienia .A poza tym czy PO w Elblągu to jest niezdarny Wcisla czy jecze ktoś.

 4. 4
  0
  ~ Jan Orator.
  Niedziela, 22.04

  Panie Wcisła, czy tak trudno jest odczytać tekst napisany wcześniej na kartce papieru ? Słuchając Pana w lokalnej TV o mało nie doznałam torsji ! Też tak Pan mówi jak czyta ? Abstrahując od tego - dawniej uczono w szkołach retoryki i do dzisiaj pewnym przejawem zanikającej już kultury mówienia (a może elegancji) jest przemawianie, wygłaszanie czegoś - bez kartki. Czy to takie trudne dla radnego, który ma aspiracje startować w wyborach parlamentarnych ? Mała uwaga do wpisu poniżej - D"do bólu" piszemy przez "ó" kreskowane. Ale poza tym wpis jest rzeczowy.

 5. 5
  0
  ~ jjj
  Poniedziałek, 23.04

  A ja mam nadzieje, że obrady Rady będą transmitowane dalej, bo byłam bardzo zainteresowana jak to się odbywa. Pan Wcisła może nie mówił bardzo płynnie, ale mówił rzeczowo i bardzo zyskał w moich oczach.

 6. 6
  0
  ~ ePiotr
  Poniedziałek, 23.04

  co rzeczowego było w wypowiedziach Wcisły? Widział, że będzie TV to chciał pobrylować i ... no i właśnie ponieważ zabrakło tematów zastepczych to wskrzeszył Hitlera. Zresztą cała PO nie wnosi żadnych PRO-społecznych propozycji, tylko krytykuje!

 7. 7
  0
  ~ Wdzięczny i wierny wyborca
  Czwartek, 26.04

  Hej ludziska obudźcie się. Radny Wcisła robi bardzo dużo dla naszego miasta i dla swoich wyborców.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.3227510452271