Piątek, 24.05.2024, Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii FELIETONY

Niech Zjednoczona Prawica wybierze się sama (felieton)

23.01.2018, 14:30:28 Rozmiar tekstu: A A A
 Niech Zjednoczona Prawica wybierze się sama

Praźródłem rządów większości jest demokracja ateńska. Istniało jednak kilka przepisów i ograniczeń dotyczących władzy zgromadzenia. Fundamentalnym ograniczeniem przyjętym przez samo zgromadzenie była zasada Graphe Paranomon, która nie pozwalała na przyjęcie prawa sprzecznego z innym.

W polskiej rzeczywistości ta zasada przejawia się w ten sposób, że prawo stanowione nie może być sprzeczne z ustawą zasadniczą czyli konstytucją. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w Art. 30.  stanowi że: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Przywołuję tą normę konstytucyjną, w kontekście przyjętej przez rządową większość ustawy zmieniającej ordynację wyborczą. Pomijając styl w jakim nad tą ustawą parlament pracował, zauważyć należy, że zmierza ona wprost do naruszenia wielu praw obywatelskich zagwarantowanych w konstytucji, a przede wszystkim przyrodzonej i niezbywalnej godności właśnie.

Dzieli ona bowiem wyborców na równych i równiejszych. Możliwość głosowania korespondencyjnego  ustawodawca ogranicza tylko do osób niepełnosprawnych, pozbawia tej możliwości całą resztę  obywateli, którzy z różnych względów nie  mogą w dniu wyborów przebywać w miejscu zamieszkania. Głosowanie korespondencyjne nie może być przywilejem, ale prawem wynikającym z  Art. 62. konstytucji „Obywatel polski ma prawo udziału w referendum oraz prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.”

Nie można zatem aktem niższego rzędu jednym prawo udziału w wyborach poszerzać, a innych tego prawa pozbawiać, bo narusza się inny przepis konstytucji mianowicie Art. 32 „ 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, jak również i te, które maja życzenie oddać swój głos z różnych względów właśnie w taki sposób, nie powinna podlegać żadnej dyskusji. Jeśli zatem ordynacja wyróżnia grupę obywateli i pozwala im tak głosować, a innych tego prawa pozbawia, to narusza bezspornie artykuł 32 konstytucji.

Nie inaczej jest w przypadku równego traktowania obywateli niezrzeszonych w partiach politycznych, ponieważ losowanie numerów komitetów wyborczych ewidentnie dyskryminuje komitety obywatelskie, a powinny one na każdym szczeblu wyborów samorządowych być traktowane jednakowo. Ordynacja poprzednia i ta  po nowelizacji, pozwala co najwyżej dolosowywać komitety obywatelskie na szczeblu gminy do wylosowanych już na szczeblu centralnym numerów komitetów partyjnych.

A przecież istota wyborów samorządowych polega na tym, że wybieramy lokalnie, a nie centralnie. Zatem kampania wyborcza powinna być prowadzona również lokalnie – niestety kampanie wyborcze partii politycznych są prowadzone centralnie z pieniędzy podatników czyli publicznych, bo umożliwia im to centralne losowanie numerów komitetów wyborczych. Tym samym komitety obywatelskie są dyskryminowane podwójnie, ponieważ z ich podatków są finansowane partie polityczne, a swoją kampanię muszą finansować z własnych środków.  
    
Im dalej w las tym gorzej.

 

Pojawia się kuriozalna definicja krzyżyka, która sama z siebie otwiera pole do manipulacji interpretacyjnej odnośnie ważności oddanego głosu.  Odejście od prostej i zrozumiałej zasady że wybory wygrywa i zostaje radnym ten kto zdobył więcej głosów, na rzecz list partyjnych, jest krokiem wstecz, wykluczającym poza margines społeczny wolnych obywateli. Efekt jest taki, że kandydat komitetu obywatelskiego, który otrzymał 500 głosów przegrywa  miejsce w radzie z kandydatem partyjnym, który otrzymał 90 głosów.

Standardem świata demokratycznego jest niezawisły organ sprawujący nadzór nad przeprowadzaniem wyborów. Dotychczas czynili to sędziowie komisarze powoływani przez  Państwową Komisję Wyborczą. Dzisiaj będą to ludzie wskazani przez ministra spraw wewnętrznych, reprezentującego rządzącą Zjednoczoną Prawicę, która będzie brała udział w wyborach.

W każdej sprawie spornej związanej z organizacją i przebiegiem procesu wyborczego, komisarze wyborczy będą arbitrami w swojej sprawie. Zjednoczona Prawica z niemałym trudem przeprowadziła reformę sądownictwa. Jednym z jej celów jest przywrócenie zaufania obywateli dla wymiaru sprawiedliwości. Co zatem stoi na przeszkodzie by powierzyć nadzór nad procesem wyborczym sędziom zreformowanego już wymiaru sprawiedliwości? Jak mają ufać obywatele sędziom, skoro rządzący mimo przeprowadzonej reformy, żywią wobec sędziów daleko idącą nieufność i sami chcą przejąć rolę arbitrów

 

Ordynacja jak talia znaczonych kart.

Dobrym  obyczajem jest, aby w roku wyborczym nie zmieniać przepisów prawa wyborczego nawet wtedy, gdy intencje są bardzo pozytywne. W znowelizowanej  ordynacji trudno się dopatrywać szlachetnych zamiarów. Przypomina raczej talie znaczonych kart, która ma zwiększyć szanse rządzących i zmarginalizować szanse pozostałych uczestników gry wyborczej. Ta ordynacja zawiera w sobie gen wykluczenia, który jest skierowany przeciw lokalnej aktywności obywatelskiej, otwiera pole do wieloznaczności interpretacyjnej wyników głosowania.

W połączeniu z brakiem niezależności powoływanych ze wskazania rządzących okręgowych komisarzy wyborczych, prawdopodobieństwo, że wybory zostaną przeprowadzone bez należytej uczciwości jest niemalże graniczące z pewnością. Zrodzi to wiele protestów wyborczych, pogłębi to i tak już ogromne podziały społeczne, a wynik wyborów nie uzyska akceptacji społecznej, budząc emocje groźne dla bezpieczeństwa życia publicznego społeczności lokalnych. Dzieje się to w roku, w którym obchodzimy 100-lecie odzyskania niepodległości. Jak to się ma do noworocznego apelu prezydenta Andrzeja Dudy o wspólne obchody tej rocznicy i szerokiej debaty publicznej o konstytucji, o zasypywaniu podziałów. Jak w tym kontekście traktować życzenie premiera Mateusza Morawieckiego, aby rząd Zjednoczonej Prawicy stał się rządem zjednoczonej Polski, kiedy większość parlamentarna stojąca za premierem, poprzez nowelizację ordynacji wyborczej, wyklucza możliwość jakiegokolwiek dialogu, w sprawie elementarnych zasad wyborczych, co do których powinien być konsensus partnerów społecznych, a nie agresywna zwykła większość.

    Cóż mogą w tej sytuacji zrobić wolni obywatele, ta część społeczeństwa, która    nie podziela racji Zjednoczonej Prawicy, których przyrodzona i zagwarantowana w konstytucji  godność, tak stanowionym prawem została pogwałcona. Mogą zachować się godnie i odmówić udziału w wyborach, organizowanych według wątpliwej jakości kodeksu wyborczego. Takie zachowanie nie jest bojkotem, takie zachowanie jest obroną własnej godności  oraz godności Ojczyzny poprzez powstrzymanie się od udziału akcie wyborczym, który jest atrapą demokracji.

Takie zachowanie jest powstrzymaniem się od donoszenia a swój Kraj do instytucji zewnętrznych, jest powstrzymaniem się od domagania się sankcji dla Polski. Nie biorąc udziału w protezie demokratycznych wyborów, oszczędźmy sobie i Polsce  niegodnych scen powyborczych, emocjonalnych powyborczych demonstracji, czy też debat uwłaczających etyce zachowań publicznych. Taki wandalizm w życiu publicznym tylko niszczy wizerunek Polski w wolnym demokratycznym świecie. Brońmy swoich praw bez  bratobójczej walki – brońmy swoich praw godnie,  ze stoicki spokojem, tak jak Mahatma Gandhi, stosując presję pokoju zamiast prawa zaciśniętej pieści. Dla Londynu wielkim problemem była odmowa udziału hindusów w ich systemie rządów i Mahatma Gandhi doskonale to rozumiał. Niech sobie Zjednoczona Prawica  organizuje wybory sama, niech sama policzy głosy, niech wybierze się sama i niech rządzi sama – bo tylko wtedy zrozumie, że nie na tym polega demokracja.

    
Taka obywatelska postawa zostanie przez wolny świat zrozumiana właściwie, i to wolny świat zapyta o prawa i godność obywateli wykluczonych. To wolny świat w  Paryżu, Londynie, w Waszyngtonie czy Rzymie, zorganizuje publiczne wysłuchanie.

Od nas, od ludzi broniących własnej godności zależy czy tak się stanie. Wtedy dopiero Zjednoczona Prawica zrozumie, że drogą nie jest wykluczenie, ale porozumienie. Czy stać na to ruchy obywatelskie, czy stać na to opozycję? Czas pokaże, innej drogi do porozumienia nie ma – wszystko inne, to bezdroża prowadzące na manowce cywilizacji łacińskiej.

 

Elblążanin

 

 

Oceń tekst:

Ocen: 7

%42.9 %57.1


Komentarze do artykułu (16)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +17
  ~ Muczaczos
  Wtorek, 23.01

  Wszystko może i ok ale dlaczego "mieszkaniec" wstydzi się swojego zdania i nie podpisał się pod tekstem? Dziwną politykę prowadzi redakcja czyżby brakowało dziennikarzy czy może materiałów darmowych?

 2. 2
  +10
  ~ mieszkaniec
  Wtorek, 23.01

  Bardzo zawiła ta opinia ,mało czytelna i bez podpisu

 3. 3
  +3
  ~ kalwaria
  Wtorek, 23.01

  W Polsce brak było dekomunizacji. To jest prawdziwa przyczyna tego co się teraz dzieje

 4. 4
  +2
  ~ sara
  Wtorek, 23.01

  Prosta opinia w trudnej sprawie - umiejętność czytania ze zrozumieniem nie każdemu MIESZKAŃCOWI jest dana

 5. 5
  +7
  ~ Kali
  Wtorek, 23.01

  W tym cała jest filozofia - Nie Bojkot ale Odmowa wzięcia udziału w tzw. demokracji kontrolowanej. Tylko czy opozycja to zrozumie a raczej czy zrezygnuje z diety? Bo gdyby się wszyscy wycofali to wizerunkowo Pis ma ogromny problem

 6. 6
  0
  ~ AM
  Wtorek, 23.01

  Jednego nie mogę zrozumieć, jako osobnik pośledniego sortu - czemu to całe towarzystwo "pokrzywdzonych przez los i władzę" łącznie z naczelnikiem państwa i druhem Antkiem przypisuje, posługując się lustrzanym odbiciem wszystkie swoje "przymioty" innym osobom twierdząc, że to właśnie ONI je posiadają i są winni wszystkim klęskom tej przerażającej bolszewickiej populacji wyhodowanej na zdrowym ciele narodu. Jak człowiek, który nie zhańbił się pracą, rodziną, kontem, empatią i ogólnie pojętą tolerancją śmie dawać rady ludziom, którzy walczyli o to aby on teraz mógł swoje żale i wszelakie pretensje serwować społeczeństwu…………….. Pisdokracja na światło dzienne wydobyła najniższe ludzkie instynkty i jak się okazuje wcale, wcale popularne na polskim bezhołowiu. Mam dość grzebania się w polskich ekskrementach oglądania i słuchania bez względu na stację ustawicznego pitawala z obrazem ***ów, złodziei i malwersantów w tle i udowadniania mi na co dzień, że jestem

 7. 7
  +3
  ~ AM
  Wtorek, 23.01

  Pisdokracja na światło dzienne wydobyła najniższe ludzkie instynkty i jak się okazuje wcale, wcale popularne na polskim bezhołowiu. Mam dość grzebania się w polskich ekskrementach oglądania i słuchania bez względu na stację ustawicznego pitawala z obrazem ***ów, złodziei i malwersantów w tle i udowadniania mi na co dzień, że jestem idiotą...... Dominująca populacja lumpenproletariatu polskiego, która miło wspomina okres socjalizmu teraz zagościła w kościołach i na stadionach tworząc nową religię nieuctwa, chciejstwa i wszelakiej zawiści zbudowanej na infantylnym równoległym realu bolszewizmu katolickiego z domieszką ksenofobii. Oddzielcie sacrum od profanum i dajcie ludziom spokój - wasza wiara partyjna i katolicka i jej wyznawanie to naprawdę wasz problem i nie obarczajcie nim innych, bo to niesmaczne i nieetyczne...

 8. 8
  --3
  ~ co to jest
  Wtorek, 23.01

  ~kalwaria - napraw błąd, zdekomunizuj rodziców a być może i siebie. I po problemie. Np. dekomunizacja, to uporządkowanie państwa a nie zemsta (?) która rodzi odwet. Dekomunizując opłaca się dać dekomunizowanym warunki życia niż tworzyć kolejne pokolenie szukające odwetu a nie pracy dla Polski i Polaków. Zmiana nazw elbląskich ulic nie jest dekomunizacją. Ale spróbuj od rodziny, która manifestowała 1 maja, brała "talony" z czerwonych łap, korzystała z FWP, kolonii, obozów , leczenia, nauki i oświaty, teatru, ... Aby dekomunizować , to trzeba udowodnić złą wolę i działanie a nie życie w tamtych czasach - zażalenia do stwórcy. A wyborów nie wolno bojkotować, bo znowu trzeba będzie po latach de... totalizmować tych którzy swobodnie obejmą koryto. Nie zemsta a wychowanie dla Ojczyzny.

 9. 9
  0
  ~ Kassandra
  Wtorek, 23.01

  Znak, że czerwoni i zieloni na kolanach czekają na bezwzględny wyrok historii. Żegnajcie układy i numery. Czas na niebyt, a po żywocie piekielne dośmiercie.

 10. 10
  +2
  ~ mius
  Wtorek, 23.01

  ~AM : Twój bełkot powtarza się systematycznie w sytuacji kiedy mówimy o zmianie władzy w Polsce i zmianach w różnych dziedzinach życia politycznego i publicznego. Nie odmawiam Tobie prawa głosu, ale taki niechlujny i bełkotliwy komentarz trudno wziąć pod uwagę w jakiejkolwiek dyskusji. Nic merytorycznego, za to te same banały i frazesy . Tego się nawet nie da przeczytać do końca! O to Ci chodziło?

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.97857904434204