Poniedziałek, 4.03.2024, Imieniny: Lucja, Kazimierz, Eugeniusz
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

Głosowali za likwidacją Pogotowia Socjalnego, jak teraz komentują wyrok NSA?

08.02.2022, 16:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Głosowali za likwidacją Pogotowia Socjalnego, jak teraz komentują wyrok NSA?
Fot. Archiwum redakcji
REKLAMA

W kwietniu 2020 r. radni podjęli decyzję o likwidacji Pogotowia Socjalnego. Za likwidacją placówki zagłosowało 11 radnych, przeciw było 9, a 5 wstrzymało się od głosu. Uchwałę w tej sprawie unieważnił Wojewoda. Prezydent od tej decyzji próbował odwołać się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, a następnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Bezskutecznie. Jak całą sytuację komentują radni, którzy głosowali za likwidacją Pogotowia Socjalnego?Przypomnijmy, że za likwidacją Pogotowia Socjalnego głosowało 11 radnych: 5 radny KWW Witolda Wróblewskiego: Marek Burkhardt, Krystyna Urbaniak, Krzysztof Konert, Marek Osik, Adam Matwiejczuk, 5 radnych Koalicji Obywatelskiej: Antoni Czyżyk, Irena Sokołowska, Juliusz Dziewałtowski-Gintowt, Małgorzata Adamowicz, Marek Kamm i radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej: Andrzej Tomczyński.

Przeciw likwidacji było 9 radnych: 8 radnych Prawa i Sprawiedliwości: Halina Sałata, Janusz Hajdukowski, Jolanta Janowska, Jolanta Lisewska, Marek Pruszak, Paweł Kowszyński, Piotr Opaczewski, Rafał Traks i radny niezależny: Bogusław Tołwiński.

5 radnych wstrzymało się od głosu: radna KWW Witolda Wróblewskiego: Monika Dwojakowska, 3 radnych Koalicji Obywatelskiej: Robert Turlej, Wojciech Karpiński, Cezary Balbuza i 1 radny niezależny: Paweł Fedorczyk.

- Z posiadanych przeze mnie informacji kształtuje się następujący obraz sytuacji. Pogotowie Socjalne w Elblągu nie działa od dwóch lat, a Policja ze wsparciem miejskich instytucji daje sobie radę z opieką nad osobami nietrzeźwymi. Miasto może, ale nie musi, prowadzić Pogotowia Socjalnego. Roczny koszt funkcjonowania tej instytucji był szacowany na około 1,5 mln zł, czyli miasto przez ostatnie dwa lata wspierając finansowo Policję zaoszczędziło jednocześnie kwotę od 2 do 3 mln zł. Teraz Miasto czeka na opinie związków zawodowych, po ich uzyskaniu Rada Miasta najprawdopodobniej przypieczętuje likwidację Pogotowia Socjalnego. Wtedy z kolei byli pracownicy tej instytucji, którzy podobno pracują już aktualnie w innych podmiotach, będą mogli ubiegać się w Sądzie Pracy o odszkodowanie. Przewidywane koszty odszkodowań będą kilkakrotnie niższe niż roczny koszt utrzymania Pogotowia socjalnego. Podsumowując, po zakończeniu tej sprawy wszystkie strony powinny być zadowolone - mówił Cezary Balbuza.

- W całej rozciągłości, zgadzam się z komunikatem Prezydenta Wróblewskiego, więc mam identyczne zdanie - stwierdził Andrzej Tomczyński.
 

Wyrok NSA w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego w Elblągu, czyli Izby Wytrzeźwień kwestionuje wyłącznie przeprowadzoną procedurę likwidacyjną czyli stwierdza uchybienia formalne, a nie merytoryczne. Wyrok Sądu ten należy uszanować i uwzględnić przy dalszych decyzjach w tej sprawie. Dziwi jedynie fakt, że w innych miastach, gdzie samorządy zlikwidowały tego rodzaju placówki nie było potrzeby opiniowania tych decyzji przez związki zawodowe. Miasta, gdzie funkcjonują tego typu placówki już wiele lat temu zmieniły charakter funkcjonowania tych placówek z funkcji wyłącznie izolacyjnej na izolacyjno-terapeutyczne, co moim zdaniem zapewnia kompleksową opiekę nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Elbląski samorząd wspierał i wspiera elbląską Policję i jestem przekonany, że również w tym zakresie zostaną podjęte właściwe decyzje w porozumieniu z Policją oraz kompetentnymi osobami zajmującymi się tą problematyką

 

- podkreślił Krzysztof Konert.

- Uchwała została podjęta w nadzwyczajnych okolicznościach, w początkowej fazie nieznanej wtedy nikomu pandemii, po opuszczeniu zakładu pracy przez pracowników. Pogotowie Socjalne (Izba Wytrzeźwień) już wcześniej budziła moje wątpliwości, gdyż nie raz stykałem się z negatywnymi opiniami na jej temat podczas wykonywania zadań kuratora sądowego. Dlatego też w roku 2020, jak i teraz, po dwóch latach bez tej instytucji, nie widzę potrzeby jej reaktywowania. Statystyki zdarzeń odnotowane przez elbląską policję to potwierdzają. Dodam, że prowadzenie Pogotowia Socjalnego nie jest zadaniem obligatoryjnym gminy i w ostatnich latach widać w Polsce trend ich zamykania i powierzania tych zadań organizacjom pozarządowym. Nie bez znaczenia dla decyzji jest w obecnych trudnych czasach wymiar finansowy i organizacyjny (brak lekarzy, brak fachowego personelu pomocniczego) prowadzenia takich instytucji. Natomiast, co do samego faktu stwierdzenia nieważności uchwały w dwóch instancjach sądowych na skutek nieprzeprowadzenie konsultacji społecznych ze związkami zawodowymi, to skoro prawnicy - nie tylko obsługujący Radę Miejską są tym faktem zdziwieni – to ja także zdziwiony jestem. W pewnych miejscach bowiem wojewodowie konsultacji nie wymagali, a w innych wymagali. Polska nie jest chyba państwem federalnym? - pytał Marek Kamm.

- Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazał, że uchwała musi spełniać niezbędne wymagania w aspekcie materialnym i formalnym oraz stwierdził, że naruszenie obowiązku poddania opiniowaniu projektu jest naruszeniem prawa, które nie można uznać za nieistotne i skutkuje uznaniem nieważności. Uchybienie, które na podstawie wszczętego postępowania sadowo-administracyjnego należy usunąć chcąc uzyskać skuteczność uchwały. Potwierdza to, że tak szybkie procedowanie uchwały było błędem i nie pozwoliło dochować należytej staranności, która jest niezbędna w procesie stanowienia prawa. Oczywiście, że NSA nie odniósł się do zasadności funkcjonowania Pogotowia Socjalnego, gdyż nie leży to w jego kompetencji. Jednak analogicznym wydaje się wniosek, czy przy tak szybkim procedowaniu uchwały radni mogli odpowiedzialnie dokonać oceny przyczyn i skutków podejmowanej decyzji o likwidacji Pogotowia Socjalnego.Aktualnie najważniejszym jednak wydają się decyzje i skutki finansowe w aspekcie naruszonych praw pracowniczych oraz planów związanych z koncepcją dalszej realizacji zadań wypełnianych przez Pogotowie Socjalne w zmienionej i zaproponowanej przez Pana Prezydenta formule. Nie bez znaczenia pozostaje także, szacowany koszt nowego rozwiązania. Należy również przypomnieć, że z uwagi na szybki tryb procedowania na sesji nadzwyczajnej uchwała nie była opiniowana przez właściwe komisję stałe Rady Miejskiej - zaznaczył Marek Osik.
 

Decyzja NSA dot. likwidacji Pogotowia Socjalnego dotyczy wyłącznie kwestii formalnych w procedurze podejmowania uchwały- brak opinii związków zawodowych. Należy powtórzyć procedurę, dołączyć konsultacje ze związkami (są niewiążące), zgodnie z decyzją sądu i umożliwi to dalsze działanie samorządu

 

- dodała Irena Sokołowska.

- Naczelny Sad Administracyjny wydał wyrok w sprawie likwidacji Pogotowia Socjalnego w Elblągu. Sąd w sentencji zakwestionował poprawność procedury podejmowania Uchwały. Wyrok jest faktem. Jeśli tylko zostaną zastosowane procedury zgodne z oczekiwaniami Pana Wojewody i Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwała będzie, tak myślę, ponownie podejmowana. Przypomnę o jakie procedury chodzi: zasięgnięcie opinii związków zawodowych. Brak tych opinii miał wpływ na wyrok NSA. Podzielam tu w całości stanowisko władz miasta w tej sprawie. Poniżej cytat: „Decyzja Sądu oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody o unieważnieniu Uchwały dotyczy tylko i wyłącznie kwestii formalnych w procedurze podejmowania Uchwały. Jedyne zastrzeżenie budził brak opinii związków zawodowych na temat projektu uchwały. Co ważne opinia ta nie jest wiążąca, a jest jedynie jednym z elementów procedury podejmowania uchwały. Dziwi jednak fakt, że NSA oddalając naszą skargę twierdzi, że konsultacje te są niezbędne, a w uzasadnieniu do decyzji sam powołuje się na wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Kielcach i Gliwicach, z których wynika, że tego typu uchwał nie trzeba konsultować ze związkami.” Decyzja Sądu oraz rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody o unieważnieniu uchwały dotyczy tylko i wyłącznie kwestii formalnych w procedurze podejmowania uchwały. Od 2020 roku nie funkcjonuje w mieście Pogotowie Socjalne. Prawie dwa lata, od kiedy placówka ta przestała funkcjonować pokazały, że decyzja o likwidacji nie miała wpływu na życie elblążan, a przede wszystkim na stan bezpieczeństwa na terenie miasta. Stan bezpieczeństwa Elblążan nie pogorszył się. Trzeba jeszcze jedno podkreślić, że prowadzenie Pogotowia Socjalnego nie jest obowiązkiem samorządu. Zabezpieczenie osób nietrzeźwych jest zadaniem statutowym Policji.  Moje stanowisko jako Radnej pozostaje niezmienne. Wyraziłam je podczas Sesji Rady Miejskiej popierając likwidację Pogotowia Socjalnego. Jestem przekonana, że powtórzenie procedury, zgodnie z decyzją sądu oraz planowane działania, nie miały wymiaru społecznego. Miasto wspomaga Policję w utrzymywaniu bezpieczeństwa mieszkańcom Elbląga, a grupa docelowa ma zapewnioną opiekę

- wyjaśniała Małgorzata Adamowicz.
 

Kamila Jabłonowska
Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 2

%0.0 %100.0


Komentarze do artykułu (21)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +18
  ~ Klip
  Wtorek, 08.02

  Prezydent Miasta uchwałę przygotował na kolanie nie dochowując procedur a radni ślepo klepnęli /nie wszyscy/. Nikt nie rozważa tu znaczenia dla społeczeństwa być albo nie być pogotowia socjalnego ale władze miasta wymagając od mieszkańców przestrzegania przepisów prawa sami je lekceważą. Nad czym tu się zastanawiać opinia wiążąca czy nie jest wymagana. Jeśli radni tego nie rozumieją to albo się dokształcą albo niech zrezygnują z funkcji.

 2. 2
  +18
  ~ Skąd oni się wzięli?
  Wtorek, 08.02

  Straszni są ci ludzie, tak się bać człowieka, który powinien ich słuchać. Panie komendancie, czy pan jest już w całkowitym rozbracie ze swoimi kolegami?

 3. 3
  +16
  ~ Totalna porażka
  Wtorek, 08.02

  Słychać tylko śmiech na sali!

 4. 4
  +16
  ~ żałośni
  Wtorek, 08.02

  Pięknie. Tymi komentarzami wystawiliście sobie ocenę i opinię. Brednie, że gdzie indziej nie trzeba tego czy tamtego, lub że takie pogotowie ma poszerzone spektrum działan bije w was, ale wy uważacie , że pada deszcz. Co zrobiliście na plus poza nieudolną likwidacją? Balbuza zajmuje się gospodarką miasta i wali jak do muszli, że miasto zyskało 2-3 mln zł. Facet od gospodarki i marzyciel o byciu prezydentem, dyletancko, z rękawa, rzuca ludowi cyfry nie sprawdzone, bo miasto nie ma bilansu sprzed i po likwidacji. masakra! Tacy ludzie decydują o nas i o mieście! Byście się zawstydzili, przygotowali, albo nie występowali. Sknociliście likwidację, a teraz pokazujecie (gremialnie) kim jesteście. Wam się wydaje, że jeśli użyjecie sloganów z odpraw w policji, to jest to święte i mądre. Otóż nie!

 5. 5
  +18
  ~ "wybrańcy"
  Wtorek, 08.02

  Ta sprawa, tak jak wszystkie które "przegłosowuje" RM pod dyktando Wróblewskiego, wyraźnie ukazuje zależność jakości "radnych" i innych wybranych, od jakości elektoratu. Nie matura, lecz chęć szczera..., ciągle aktualne. To nie jest dobre i normalne, ale ja się za was wstydzę - mniej za "likwidację" i waszą "radnych" wiedzę prawną, ale bardzo za wasze brednie teraz, po wyroku. Nie macie szacunku do mieszkańców, ale nie macie go przede wszystkim do siebie. Tylko kasa i koryto. Za co lud wam płaci skoro nie macie wiedzy, asertywności, wstydu? Jak głosujecie plany zagospodarowania, inwestycje, przetargi? Tak jak tą likwidację?

 6. 6
  +28
  ~ Cuda,dziwy ogłaszają
  Wtorek, 08.02

  Eureka, nasz wybitny motocyklista harleyowiec to ma łeb. Przecież w Elblągu są wszyscy trzeźwi, nie na rozbojów, nikt pijany na chodniku, przystanku nie śpi , to i izba wytrzeźwień nie potrzebna . A z tej bidy e mieście to nawet bezdomni wyjechali " za chlebem w butelce" , bo tu " nie ma niczego " ,hihi

 7. 7
  +8
  ~ 100% elblążanin
  Wtorek, 08.02

  Wszyscy tylko mówią o likwidacji instytucji, oszczędnościach dla miasta..... a o ludziach i ich rodzinach, które straciły z dnia na dzień źródło utrzymania- pracę NIC!!! Dokąd to wszystko zmierza......... ???

 8. 8
  +10
  ~ 100% elblążanin
  Wtorek, 08.02

  Komentarze radnych pokazują jak ważni są dla nich mieszkańcy, którzy ich wybrali i którym powinni służyć........

 9. 9
  +15
  ~ Ewelina
  Wtorek, 08.02

  Najpierw wybieracie sobie takich radnych a pużniej narzekacie najpierw referendum odwołaliście radnych a pużniej tych samych radnych wybieracie i po co pisać w komentarzach o radnych ?? Nie wybierajcie takich radnych i po temacie i po komentarzach

 10. 10
  +1
  ~ iiiiiiii
  Środa, 09.02

  a gdyby tak to elblaskie tatalajstwo z czerwona blyskawica i z koszulkami konstytucja, ktore szlaja sie po ulicach, zamaist krzyczec ze im demokracje zabrano to zebraloby podpisy za odwolaniem rezydenta i calej rady miejskiej a nastepnie skorzystalo z przywileju demokracji i odwolalo ta nieudolna ekipe?

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.92921113967896