Wtorek, 15.06.2021, Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii SPOŁECZNE

Ważne zmiany w sprawie zawartych umów dotyczących pożyczki lub dofinansowania

05.07.2020, 14:30:00 Rozmiar tekstu: A A A
Ważne zmiany w sprawie zawartych umów dotyczących pożyczki lub dofinansowania

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu informuje, iż w dniu 24.06.2020 r. weszła w życie ustawa  o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiąza-niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568 z pozn.zm.) w poniższym zakresie:


 

I. art. 15zzb dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców:


 

1. Okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów,

 

2. Aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy,

 

3. Przedsiębiorca nie będzie składał comiesięcznych oświadczeń; przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych,

 

4. Wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsca wykonywania pracy przez pracownika,

 

5. Środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,

 

6. Nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 

 

II. art. 15 zzc dot. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników:

 

 

1. Okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów,

 

2. Wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

 

3. Środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,

 

4. Nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 

 
III. art. 15zzd dot. niskoprocentowej pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców:


 

1. Pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych,

 

2. Środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego,

 

3. Wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

 

4. Nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 

 
IV. art. 15zze dot. dofinansowania wynagrodzeń oraz składek ze środków Fun-duszu Pracy dla organizacji pozarządowych:


 

1. Zmiana sposobu wyliczania spadku przychodów z działalności statutowej.

Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jaki finansowych)  otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19,

 

2. Rezygnacja z konieczności co miesięcznego składania oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek.
W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość  wypłacanego dofinansowania,

 

3. Aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązanie z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem organizacja pozarządowa jest zobowiązana powiadomić urząd pracy,

 

4. Środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

 

5. Nie będą potrzebne żadne aneksy w powyższym zakresie do zawartych już umów.

 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 7

%85.7 %14.3


Komentarze do artykułu (1)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +3
  ~ Hehehuehe
  Wtorek, 30.06

  Doceniam przemycanie nauki poprawnej sylabizacji, ale powinno być "roz-wią-za-niach", a nie "rozwiąza-niach". Proszę poprawić, chyba, że wraz z kryzysem mamy już deficyt myślników. :D

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2021 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.