Niedziela, 26.05.2024, Imieniny: Filip, Paulina, Marianna
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

29.06.2022, 09:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

 

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.


W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

 

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części obiektów istniejących. 

 

Obecnie dobiegają końca prace modernizacyjne na obiekcie - osadnik wstępny. Na oczyszczalni ścieków w Elblągu znajdują się dwa osadniki wstępne. Są to zbiorniki radialne typu DORRA o średnicy 50 m i objętości 4900m3, których funkcją jest sedymentacja zawiesiny łatwo opadającej ze ścieków, przed odprowadzeniem ich do bioreaktora. Zatrzymana w osadniku wstępnym zawiesina, w postaci osadu wstępnego, istniejącym układem rurociągów będzie odprowadzana do zagęszczaczy grawitacyjnych, skąd poprzez zbiornik osadów zagęszczonych wraz z zagęszczonym osadem nadmiernym będzie poddawana procesowi fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych.


Modernizacja osadników wstępnych obejmuje m.in. wymianę istniejących zgarniaczy na zgarniacze powierzchniowo-denne z napędem bocznym wraz z układem usuwania części pływających za pomocą zgarniacza ślimakowego i pompy; wymianie zasuw na rurociągach spustu osadu na zasuwy z napędem elektrycznym regulacyjnym; wymianie przelewów pilastych i deflektorów (centralnego i obwodowego); renowację i naprawę betonów w osadnikach oraz kanałach doprowadzających i odprowadzających ścieki, zabezpieczeniu chemoodpornym ścian.

 

 

Fot 1,2. Osadnik wstępny.

 

Fot 3. Zgarniacz powierzchniowo-denny z napędem bocznym.

 

 

Fot 4,5. Pomost zgarniacza, szafka od sterowania lokalnego pracą zgarniacza.

 

 

Fot 6. Ślimakowy zgarniacz powierzchniowy części pływających., Fot 7. Szczotka do czyszczenia koryta odpływowego osadnika wstępnego.

 

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym. Osadniki wstępne będą pracowały w trybie automatycznym oraz zostaną włączone do systemu SCADA zlokalizowanego na centralnej dyspozytorni.


 

 .......................... Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 3

%100.0 %0.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.10150194168091