Sobota, 25.03.2023, Imieniny: Maria, Wienczyslaw, Ireneusz
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

28.02.2022, 12:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu


 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł. W ramach projektu realizowana jest obecnie przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

 

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części obiektów istniejących. 

 

W chwili obecnej  prowadzone są prace modernizacyjne m. in. na obiekcie technologicznym - stacja krat. Jest to obiekt, w którym następuje pierwszy stopień oczyszczania mechanicznego dopływających z miasta ścieków - separacja zanieczyszczeń pływających i wleczonych (tzw. skratek).Stacja krat zostanie wyposażona w dwie kraty gęste taśmowo-hakowe o prześwicie 3 mm. Jako trzecia - rezerwowa - pozostanie dotychczas pracująca krata schodkowa o prześwicie 6 mm. Zatrzymane na kratach skratki zostaną podane za pomocą przenośnika ślimakowego do prasopłuczki, gdzie nastąpi wypłukanie materii organicznej i sprasowanie odpadów. 

 

Fot 1,2. Stacja krat.

 

Kolejnym obiektem technologicznym, w którym prowadzone są prace budowlane jest jeden (z dwóch istniejących) osadnik wstępny. Jest to obiekt radialny typu DORRA o średnicy 50 m i objętości 4900m3, którego funkcją jest ostatni stopień oczyszczania mechanicznego - sedymentacja zawiesiny łatwo opadającej ze ścieków, przed odprowadzeniem ich do bioreaktora. Osad wstępny istniejącym układem rurociągów będzie odprowadzany do zagęszczaczy grawitacyjnych, skąd poprzez zbiornik osadów zagęszczonych wraz z zagęszczonym osadem nadmiernym będzie poddawany procesowi fermentacji w zamkniętych komorach fermentacyjnych.


Modernizacja osadników wstępnych obejmuje m.in. wymianę istniejących zgarniaczy na zgarniacze powierzchniowo-denne z napędem bocznym wraz z układem usuwania części pływających za pomocą zgarniacza ślimakowego i pompy; wymianie zasuw na rurociągach spustu osadu na zasuwy z napędem elektrycznym regulacyjnym; wymianie przelewów pilastych i deflektorów (centralnego i obwodowego); renowację i naprawę betonów w osadnikach oraz kanałach doprowadzających i odprowadzających ścieki, zabezpieczeniu chemoodpornym ścian. 

Fot 3,4,5. Modernizowany osadnik wstępny.

 

Równocześnie prowadzone są prace w pompowni osadu powrotnego, obiektu odpowiedzialnego za tzw. recyrkulację zewnętrzną osadu czynnego, oddzielonego od ścieków w osadnikach wtórnych, tłoczonego z powrotem do komór bioreaktora. W chwili obecnej prowadzone są prace modernizacyjne w drugiej komorze czerpnej pompowni. W pompowni znajdują się dwie komory czerpne wyposażone w pompy zamontowane w szybach rurowych (po 2 pompy na jedną komorę), pomiar poziomu osadu i jego gęstości, oraz pomiary ciśnienia na rurociągach.

 

Obecnie pracuje jedna wyremontowana komora, zapewniając recyrkulację zewnętrzną osadów z 2 pracujących osadników wtórnych. Docelowo recyrkulacja osadu będzie się odbywała w trybie automatycznym w oparciu o pomiar poziomu osadu w komorach czerpnych a pomiary zostaną wpięte do systemu SCADA zlokalizowanego na centralnej dyspozytorni.

 

Fot 6. Budynek pompowni osadu powrotnego
 

Fot 7. Zestaw pompowy do drugiej komory czerpnej w pompowni osadu powrotnego.
 

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.

 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 1

%100.0 %0.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.190614938736