Piątek, 20.10.2017, Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii OŚWIATA

Ochotnicze Hufce Pracy dla młodzieży

30.07.2007, 13:04:39 Rozmiar tekstu: A A A
Ochotnicze Hufce Pracy dla młodzieży

Środowiskowy Hufiec Pracy w Elblągu oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Pasłęku przygotowały dla młodzieży na rok szkolny 2007/2008 atrakcyjną ofertę edukacyjną. Gimnazjum dla młodzieży w wieku 15-18 lat oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży w wieku 16-18 lat.

Od 1 września OHP utworzy klasy gimnazjalne (pierwszą, drugą i trzecią z nauką języka angielskiego, oraz z nauką języka niemieckiego). Kandydaci zainteresowani kontynuacją nauki w klasach gimnazjalnych OHP bez względu na rocznik będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych z przyuczenie do wykonywania określonej pracy w zawodach: murarz, stolarz, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator urządzeń przemysłu chemicznego, i innych.

Osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne będą mogły skorzystać z nauki w zasadniczej szkole zawodowej w klasach: Klasa I ZSZ OHP Elbląg (wielozawodowa) o profilu kształcenia w zawodach: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, i innych. Klasa I ZSZ OHP Elbląg o profilu kształcenia w zawodzie operator urządzeń przemysłu chemicznego. Klasa I ZSZ OHP Pasłęk o profilu kształcenia w zawodzie murarz, stolarz.

Klasa II ZSZ OHP Elbląg o profilu kształcenia w zawodzie sprzedawca (warunkiem przyjęcia do klasy II ZSZ jest odbyta roczna praktyka zawodowa w klasie I ZSZ o profilu pokrewnym w branży spożywczej. Kandydat do klasy II ZSZ musi mieć zaliczoną klasę I ZSZ).

Zdobycie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest jedną z dróg uzyskania wiedzy ogólnej i przygotowania zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Swoją ofertę OHP kieruje do młodzieży wieku 15-18 lat, która chce realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, łącząc naukę z pracą zarobkową.

Uczestnik OHP uzupełnia wykształcenie w zakresie gimnazjum z jednoczesnym przyuczeniem do wykonywania określonej pracy lub zdobywa kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Kształcenie ogólne realizowane jest w szkołach publicznych. Praktyczne przygotowanie zawodowe odbywa się u pracodawców zewnętrznych (np. rzemieślników) albo w gospodarstwach pomocniczych OHP. Nauka zawodu trwa 2 lub 3 lata w zależności od programu nauczania, przyuczenia do pracy. Przygotowanie do wykonywania określonej pracy trwa do ukończenia przez uczestnika OHP gimnazjum, jednak nie dłużej niż  22 miesiące. Absolwent OHP otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu z przygotowania zawodowego – tytuł zawodowy poświadczony dyplomem lub zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia podjęcie dalszej edukacji.

Młodzież uzupełniająca wykształcenie w OHP uzyskuje status uczestnika OHP. 

Uczestnicy oraz ich rodzice, opiekunowie uzyskują wsparcie w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez objęcie każdego uczestnika opieką wychowawcy i pedagoga. Uczestnik OHP oprócz wychowawcy w szkole i nauczyciela zawodu u pracodawcy ma dodatkowego opiekuna-wychowawcę z ramienia OHP, który śledząc przebieg jego edukacji pomaga ją zaplanować i zrealizować. Dodatkowo uczestnik otrzymuje pomoc w określeniu swojej drogi zawodowej – w określeniu indywidualnego projektu kariery zawodowej pomagają doradcy zawodowi CEiPM OHP podczas grupowych i indywidualnych konsultacji.

Młodzież chcąca podjąć kształcenie w ramach OHP ma wybór pomiędzy dwoma z form organizacyjnych OHP, którymi są Środowiskowe Hufce Pracy oraz Ośrodki Szkolenia i Wychowania funkcjonujące m.in. w Elblągu i Pasłęku. ŚHP oraz OSiW zapewniają uczestnikom zatrudnienie - z równoczesnym uzupełnieniem wykształcenia - i możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych. Dziewczęta i chłopcy odbywają kształcenie w gimnazjach z klasami przysposabiającymi do pracy, gimnazjach dla dorosłych, lub zasadniczych szkołach zawodowych. Efektywność kształcenia uczestników jest wysoka. Praktyczne przygotowanie zawodowe młodzież odbywa się bezpośrednio na stanowiskach pracy u pracodawców.

ŚHP są jednostkami o szerokim profilu działań opiekuńczych, kształceniowych i doradczych, tworzonymi przede wszystkim z myślą o potrzebach młodzieży z konkretnego środowiska. Modelowy Środowiskowy Hufiec Pracy składa się między innymi z grup wychowawczych, grup zajęciowych (rodzaj zajęć zgodnie z zapotrzebowaniami młodzieży), klubu pracy, filii ośrodka szkolenia zawodowego, kuratorskiego ośrodka pracy z młodzieżą, sekcji i kół zainteresowań.

Drugą formą kształcenia młodzieży jest Ośrodek Szkolenia i Wychowania, w którym miejsce znajduje młodzież pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie z rodzin których nie stać na kształcenie dzieci, dojazd do szkoły. Pobyt, wyżywienie i nauka w ośrodku są bezpłatne. Uczestnicy ośrodków, podobnie jak młodzież w hufcach, w ciągu realizacji procesu edukacyjnego uzupełniają wykształcenie, pracują i zdobywają kwalifikacje zawodowe.

Do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana (za zgodą rodziców, opiekunów) przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.

Do OHP kierowani mogą być uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową, nie rokują nadziei na ukończenie Gimnazjum w normalnym trybie, mają ukończone 15 lat i nie przekroczyli 18-go roku życia.

Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Warunki przyjęcia kandydatów na uczestników OHP:

- najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat,

- ukończona szkoła podstawowa, lub gimnazjum w przypadku starania się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej,

- stan zdrowia pozwalający na podjęcie przygotowania zawodowego.

Do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy może być przyjęta młodzież zgłaszająca się z własnej inicjatywy, skierowana przez pedagogów szkolnych, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, kuratorów sądowych, policję oraz inne instytucje środowiskowe.

Pierwszeństwo przyjęć przysługuje młodzieży pochodzącej z rodzin niepełnych, zagrożonych bezrobociem, wielodzietnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Wymagane dokumenty:

- podanie (zgłoszenie do OHP),
- CV,
- ostatnie świadectwo szkolne,
- 3 zdjęcia legitymacyjne,
- wyciąg z aktu urodzenia,
- dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
- badanie lekarskie, wymagane w zależności od specjalizacji zawodowej,
- pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,
- w przypadku kandydatów młodocianych do kształcenia w formach dla dorosłych - opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ochotnicze Hufce Pracy proponują dwie formy przygotowania zawodowego:

- przyuczenie do wykonywania określonej pracy,
- naukę zawodu.

Zainteresowanych kandydatów zapraszamy do ŚHP OHP Elbląg, 82-300 Elbląg, ul. Obrońców Pokoju 40,oraz do OSiW OHP Pasłęk, 14-400 Pasłęk, ul. Westerplatte 20.


Paweł Kowszyński
zastępca komendanta wojewódzkiego OHP

Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (4)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  0
  ~ złośliwy
  Poniedziałek, 30.07

  Jak to jest , ze Pan komendant pisze o sobie w trzeciej osobie ?? "podkreśla Paweł Kowszyński, zastępca ....." HaHa Ha

 2. 2
  0
  ~ Arek
  Poniedziałek, 30.07

  a jakie sa kola zainteresowania w tym Śhp bardzo mnie to interesuje

 3. 3
  0
  ~ Kamil
  Wtorek, 31.07

  Chodzilem do ŚHP i nie narzekam ale za wiele kol zainteresowan to tam nie ma byly tylko dwa za mojej edukacji ktore dzialaly a teraz moze jest ich wiecej Pozdrawiam wychowawcow

 4. 4
  0
  ~ jasiu
  Poniedziałek, 17.06

  ciag drag ***e

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2017 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.