Poniedziałek, 20.05.2024, Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Regulamin zamieszczania reklam

1.. Definicje

1.1 Wydawca – Agencja Reklamowa GABO s.c.
1.2 Emisja – jednorazowe wyświetlenie reklamy wraz ze stroną WWW, na której jest ona umieszczona.
1.3. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach txt, jpg, gif, gif animowany, flash, html, w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.

2. Warunki ogólne

2.1. Reklamy (banery reklamowe oraz artykuły komercyjne) sprzedawane są  na miejsca i czas, dot. to zarówno emisji artykułów komercyjnych jaki i banerów reklamowych.

2.2.Wszystkie ceny podane w cenniku są cenami netto. Wartość wynagrodzenia należnego będzie odpowiednio powiększona o podatek VAT 23%.

3. Zamawianie i warunki płatności

3.1. Zamówienia emisji reklam dokonuje się pisemnie, także mailowo. Zamówienie określa liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.
3.2. Pełnej płatności za kampanię należy dokonać z góry, w dniu rozpoczęcia kampanii, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub gotówką.
3.4. Złożenie zamówienia emisji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez info.elblag.pl
3.5. Za datę rozpoczęcia emisji uważa się wyemitowanie pierwszej reklamy spośród wszystkich objętych danym zamówieniem, niezależnie od tego na ile etapów podzielona jest realizacja zamówienia.
3.6. Rezerwacje terminów emisji reklam są wiążące. Nie wykorzystanie zarezerwowanego terminu emisji reklamy, nie zwalnia Reklamodawcę z zapłaty należności.

3.7. Brak płatności w oznaczonym terminie za realizowaną usługę, skutkować będzie blokadą usługi tj. wstrzymanie emisji baneru lub artykułu.

4. Realizacja zamówień

4.1. W trakcie realizacji kampanii i po jej zakończeniu (7 dni) na życzenie klienta udostępniane są informacje dot. statystyk (ilość odsłon)

4.2. Zrzuty z ekranu udostępniane są na życzenie, po uprzednim wniosku Klienta, najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem kampanii.
4.3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub klient może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.
4.4 Wszelkie reklamacje co do realizacji kampanii reklamowej, w szczególności dotyczące prawidłowości jej wykonania obejmującej ilość emitowanych form reklamowych i sposób ich emisji klient może zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii lub jej części, określonej w danym zamówieniu. Po upływie powyższego terminu zgłoszenie reklamacji nie jest możliwe, zaś kampanię uznaje się w danym zakresie za zrealizowaną prawidłowo i zgodnie z złożonym zamówieniem lub zawartą umową.

5. Treść i styl reklam

5.1. info.elblag.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam oraz do wstrzymania emisji reklam w serwisie Wydawcy:

 - mogących negatywnie wpłynąć na charakter lub styl serwisu

- mogących negatywnie wpłynąć na wizerunek lub renomę Wydawcy

– niezgodnych z prawem

– naruszających prawa osób trzecich albo wobec,których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lubnaruszenia

– jeżeli treść lub forma reklam uzna za dokuczliwą lub szkodliwą dla użytkowników

– jeśli treść jest sprzeczna z linią programową lub interesem Wydawcy (treści stanowiące konkurencję dla serwisu info.elblag.pl)


5.2 Akceptacja przez reklamodawcę zlecenia emisji jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem gwarancji wobec info.elblag.pl, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez info.elblag.pl  jakiegokolwiek wynagrodzenia (w tym tantiem) na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy tworzeniu i produkcji materiału reklamowego, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi..

6. Warunki techniczne

Uwaga: pełna specyfikacja techniczna wszystkich materiało wreklamowych oraz wytyczne dotyczące ich tworzenia udostępniane są na życzenie klienta.

 

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.029610872268677