Środa, 15.07.2020, Imieniny: Henryk, Wlodzimierz, Brunon
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Konsultacje społeczne - Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+

04.06.2020, 14:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Konsultacje społeczne - Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+

Ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych dokumentu Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+
 

W związku z opracowywaniem dokumentu pn. „Strategia rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+” oraz działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) serdecznie informujemy o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu w ramach konsultacji społecznych. 

Celem i przedmiotem Strategii jest nakreślenie kierunków rozwoju elektromobilności 
w Gminie Miasto Elbląg, w tym określenie możliwego potencjału działań oraz wyznaczenie wymaganych poziomów redukcji CO2. Realizacja postanowień dokumentu wiąże się z takimi zadaniami jak:
 

 • stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w mieście,
 • upowszechnienie elektromobilności wśród mieszkańców,
 • promocja różnych środków transportu opartych o napędy elektryczne,
 • stworzenie sieci transportowej przyjaznej dla pojazdów elektrycznych w mieście 
 • i jego bezpośrednim otoczeniu,
 • włączenie społeczeństwa miasta w prace na rzecz rozwoju elektromobilności.
   

Z dokumentem Strategii rozwoju elektromobilności Elbląga 2020+ można zapoznać się do 11 czerwca 2020 r. w formie elektronicznej na stronie http://um-elblag.samorzady.pl; http://konsultacje.elblag.eu/. W tym czasie możliwe jest także składanie uwag i wniosków do treści Strategii za pośrednictwem:
 

 • środków komunikacji elektronicznej na adres: dgm@umelblag.pl wpisując tytuł „Konsultacje społeczne SE”,
 • formy pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Elblągu Departament Gospodarki Miasta, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
 • ustnie do protokołu,
   

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.
 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.