Piątek, 19.07.2024, Imieniny: Alfred, Wincenty, Wlodzislaw
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii FELIETONY

Jakie są wady i zalety połączenia gminy wiejskiej z gminą miejską? (opinia nadesłana) (felieton)

17.12.2014, 11:40:56 Rozmiar tekstu: A A A
Jakie są wady i zalety połączenia gminy wiejskiej z gminą miejską? (opinia nadesłana)
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do artykułu (Fot. Ireneusz Rupniewski, archiwum redakcji)

- Przesyłam tekst, który jest przelaniem na papier moich przemyśleń związanych z najciekawszym w mojej opinii postulatem przedstawionym w minionej kampanii wyborczej, mianowicie: połączeniem gminy wiejskiej z gminą miejską (miastem Elbląg). Myślę, że warto wrócić do tego tematu teraz, gdy wokół wyborcza wrzawa już opadła – czytamy w materiale przesłanym od naszego czytelnika. - Jestem tzw. zwykłym elblążaninem, nie jestem członkiem żadnej partii czy organizacji politycznej, dlatego też zastrzegam sobie anonimowość.

Poniżej przedstawiamy treść całego materiału:

Większy może więcej, czyli łączmy się!


Podczas tegorocznej kampanii przed wyborami samorządowymi wśród wielu (mniej lub bardziej rozsądnych) pomysłów na rozwój naszej małej, elbląskiej Ojczyzny znaleźć można było postulat, który zwrócił moją szczególną uwagę. Jest nim połączenie obu elbląskich gmin: miejskiej i wiejskiej.

Zielona Góra przeciera szlak


Idea, zgłoszona przez EKO, wzoruje się na porozumieniu gminy miejskiej oraz wiejskiej w Zielonej Górze, gdzie tego rodzaju połączenie wejdzie w życie z początkiem 2015 roku. Podobieństwo do Elbląga jest o tyle uzasadnione, że oba miasta są jednostkami na prawach powiatu, zaś łączne powierzchnie i liczba mieszkańców połączonych gmin są w obu przypadkach bardzo zbliżone.

Obecny stan rzeczy


Obecna gmina miejska, tj. miasto Elbląg ma powierzchnię niemal 80 km2 i jest zamieszkałe przez niespełna 128 tys. osób. Dochody zapisane w uchwale budżetowej na 2014 r. to ponad 512 mln zł, wśród których środki unijne stanowią przeszło 45 mln zł.
Obecna gmina wiejska to z kolei obszar o powierzchni ponad 192 km2, z przeszło 7 tys. mieszkańców. W uchwale budżetowej na bieżący rok dochody tej jednostki samorządu określono na ok. 25,5 mln zł.

Powyższe dane wskazują jednoznacznie, że z uwagi na potencjał demograficzny i ekonomiczny, oczywistym liderem połączonej gminy winno być miasto Elbląg, do którego administracyjnie włączona zostałaby obecna gmina wiejska, podobnie jak będzie to miało miejsce we wspomnianej Zielonej Górze. Warto jednak zwrócić uwagę, że władze i mieszkańcy obecnej gminy wiejskiej nie mogą absolutnie postrzegać ewentualnego połączenia jako swego rodzaju „wrogiego przejęcia”. Co więcej, uważam, że to właśnie gmina wiejska byłaby stroną porozumienia, która zyskałaby na nim więcej. Niewątpliwie połączenie miasta Elbląg i gminy wiejskiej wymagałoby nowego spojrzenia na tak powstałą jednostkę samorządu. Spróbujmy zatem rozważyć punkt po punkcie „za i przeciw” takiego rozwiązania, z punktu widzenia nowej, połączonej gminy (miasta) Elbląg.

Wady


1. Koszty zmiany granic administracyjnych związane z aktualizacją map, ewentualną wymianą dokumentów, polityką informacyjną dotyczącą zmian, itp.

2. Zmiana miejsca załatwiania niektórych spraw urzędowych, w szczególności przez mieszkańców obecnej gminy wiejskiej

Kwestie „niejednoznaczne”

1. Redukcja liczby stanowisk urzędniczych – jednym z głównych celów połączenia gmin powinno być zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji, co jest niewątpliwie pozytywne. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że restrukturyzacja najprawdopodobniej wiązałaby się z redukcją niektórych etatów urzędniczych, a więc wzrostem liczby osób bezrobotnych oraz koniecznością wypłacenia odchodzącym pracownikom odpraw. Te negatywne konsekwencje można byłoby ograniczyć w sytuacji, gdyby urzędnicy odchodzili z urzędów nie na zasadzie „klasycznych” zwolnień, lecz na świadczenia emerytalne lub przedemerytalne. Pomimo niekorzystnych krótkoterminowych skutków, w dłuższej perspektywie zmniejszenie liczby stanowisk urzędniczych wpłynęłoby bardzo pozytywnie na finanse miasta.

2. Problem z terenami zalewowymi – spore obszary (okolice Drużna, Wyspa Nowakowska, tereny depresyjne) z uwagi na zagrożenie powodziowe mają bardzo ograniczoną możliwość wykorzystania, w szczególności w zakresie zabudowy. Z jednej strony jest to niewątpliwa wada, z drugiej jednak połączenie gmin mogłoby dać impuls do pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje przeciwpowodziowe na tych obszarach (np. z ministerialnej premii, o której za chwilę), czego bardzo dobrym przykładem jest uzyskanie znacznego dofinansowania na prace przeciwpowodziowe na terenie Elbląga.

3. Zmiany w stawkach podatków i opłat lokalnych – tu potrzebny byłby rozsądny kompromis obu stron porozumienia. Można przy tym rozważyć rozwiązanie przyjęte w Zielonej Górze, gdzie w przypadku innej stawki daniny w obu gminach, po połączeniu obowiązywała będzie stawka niższa. Z punktu widzenia mieszkańców oraz inwestorów, byłoby to oczywiście optymalne rozwiązanie.

Korzyści

1. Znaczące zwiększenie powierzchni miasta (od Rangór/Jagodna oraz Zalewu Wiślanego na północy, aż za południowe krańce jeziora Drużno na wysokości Pasłęka oraz od Bogaczewa na wschodzie, po rzekę Nogat na zachodzie):

a. włączenie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, na potrzeby zakładów produkcyjnych, usług (np. centra logistyczne i powierzchnie magazynowe korzystające z położenia na przecięciu dróg ekspresowych S7 i S22), ale także dla budownictwa jednorodzinnego

b. budowa/rozbudowa infrastruktury: wodociągi, kanalizacja, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie, komunikacja miejska, linie tramwajowe, infrastruktura przeciwpowodziowa, co spowodowałoby wzrost atrakcyjności terenów leżących na obszarze obecnej gminy wiejskiej, a w konsekwencji wzrost wartości nieruchomości na tych terenach, a także zwiększenie mobilności mieszkańców, których duża część pracuje przecież w Elblągu

c. pozyskanie terenów atrakcyjnych turystycznie i wypoczynkowo, jak choćby części Wysoczyzny Elbląskiej, rzeki Nogat, najniżej położonego naturalnego punktu w Polsce, czy miejsca, w którym istniała osada Truso (można byłoby pokusić się tu o zbudowanie jej repliki, jako atrakcji turystycznej i edukacyjnej)

2. Zwiększenie liczby ludności, co wiązałoby się z wyższymi wpływami z PIT, CIT oraz dotacji i subwencji, a także wzrostem znaczenia miasta

3. Ujednolicenie przepisów lokalnych, np. w zakresie stawek opłat i podatków lokalnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwojowych, ochrony środowiska, itd.

4. Uzyskanie ministerialnej premii za połączenie – według wyliczeń EKO byłaby to kwota ponad 64 mln zł w ciągu pięciu lat, tj. niemal 13 mln zł rocznie. Taki zastrzyk środków zewnętrznych mógłby posłużyć np. jako wkład własny do projektów dofinansowanych z programów unijnych, np. na budowę/rozbudowę wspomnianej powyżej infrastruktury. Zakładając unijne wsparcie na poziomie 75% wartości projektu, kwota ministerialnej premii pozwoliłaby w skali pięciu lat na realizację zamierzeń o niebagatelnej wartości ponad 256 mln zł.

5. Wzrost „siły przetargowej” w negocjacjach oraz atrakcyjności ogłaszanych przetargów, np. na wywóz nieczystości, odśnieżanie, remonty dróg, dostarczanie dóbr i usług dla placówek publicznych, co powinno skutkować spadkiem cen, a więc oszczędnościami budżetowymi

6. Pozytywne postrzeganie Elbląga na zewnątrz, jako dynamicznego, chcącego się rozwijać miasta, które chce i potrafi sięgnąć po środki zewnętrzne (premia ministerialna), dbającego jednocześnie o sprawne i możliwie tanie (!) funkcjonowanie administracji samorządowej. Jednocześnie warto wspomnieć, że Elbląg z ok. 272 km2 stałby się pod względem powierzchni siódmym miastem w Polsce, wyprzedzając takie ośrodki jak Gdańsk czy Poznań.

7. Brak „kwiatków” ograniczających rozwój Elbląga, takich jak zbyt niski most na Nogacie w Kępkach, most pontonowy na rzece Elbląg w Nowakowie, itp. przykładów będących konsekwencją braku spójności i komplementarności polityki infrastrukturalnej oraz oczekiwań w obu gminach, czy też sytuacji, w której tereny leżące po dwóch stronach obwodnicy Elbląga znajdują się w dwóch obecnie odrębnych gminach

8. Realizacja ważnych  inwestycji i projektów, jak choćby połączenia przyszłej drogi ekspresowej S7 od strony Gdańska z drogą wojewódzką DW503 i dalej z Modrzewiną oraz północną częścią obecnej gminy wiejskiej, wraz z budową mostu wysokiego (ewentualnie zwodzonego) na rzece Elbląg w Nowakowie, współfinansowanie i promowanie kolei nadzalewowej, itd.

9. Zyskanie granicy z województwem Pomorskim, co mogłoby być pierwszym krokiem w kierunku administracyjnego przyłączenia Elbląga do tego województwa, postulowanym niezmiennie przez elblążan od wejścia w życie reformy administracyjnej kraju w 1999 r.

Bilans zysków i strat każdy zinterpretować może indywidualnie, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż mobilność mieszkańców i ich potrzeby już teraz sprawiają, że dwa odrębne organizmy administracyjne, jakimi są miasto Elbląg oraz gmina wiejska wzajemnie się przenikają. Mieszkańcy gminy wiejskiej leczą się, robią większe zakupy, uczą się, studiują i przede wszystkim pracują w Elblągu, elblążanie zaś szukają spokoju na terenach obecnej gminy wiejskiej, wypoczywając nad wodą, w podelbląskich lasach, czy też coraz częściej osiedlając się na wsi. Uważam, że warto ten proces integracji wspierać, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców. Poza tym, większy może więcej.

 


jesiotr (Krzysztof)

Oceń tekst:

Ocen: 15

%66.7 %33.3


Komentarze do artykułu (9)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  --1
  ~ AM ale już nie koniecznie
  Środa, 17.12

  Analiza swot rodem z podręcznika partyjnego, bo niczego innego nie dotyczy tylko kwestii "niby potencjału" bez uwzględnienia szans i zagrożeń, co dyskwalifikuje ją z punktu wyjścia. My Polacy mamy jedną wadę staramy się we wszystkim znaleźć jakąś szczególną polska drogę, gdy na świecie a szczególnie w Europie np. w Niemczech poukładano te sprawy w sposób właściwy i dający efekty. Wielość województw i nieprzydatność do niczego istniejących starostw to wydaje mi sie pierwszy z przyczynków złego funkcjonowania jakiegokolwiek samorządu, bo nie wspomnę już o kadrach z reguły partyjnych, których jedynym programem jest przetrwanie do najbliższych wyborów. Wywód można by kontynuować w wielu aspektach tego zagadnienia - oczywiście pojawiają się wyjątki (Gdynia, Wrocław itd..), ale znakomita większość samorządów to tylko ruja i poróbstwo.

 2. 2
  +13
  ~ Jest nadzieja...
  Środa, 17.12

  Jednak cieszy, że w Elblągu są wyborcy mądrzy i świadomi, którzy na blefy i bajki nie dają się nabrać......

 3. 3
  --10
  ~ Jowita
  Środa, 17.12

  Bajki, bajki, dywagacje to specjalność, felietonistów skupionych wokół EKO.

 4. 4
  +9
  ~ tak czy nie
  Środa, 17.12

  Dobra analiza podstawowa, oczekuję na analizę pogłębioną. Dla mieszkańców wsi to może oznaczać np lepsze odśnieżanie- obecnie dobre jest do granicy Elbląga

 5. 5
  +1
  ~ BEZ ŚCIEM proszę
  Środa, 17.12

  Wątpliwość jest tego rodzaju. Skoro Elbląg, zbiżony wielkością do Sopotu a dysponujący budżetem o wiele wyższym niż Sopot ma problemy z utrzymaniem j infrastruktury komunalnej w obecnych granicach, to czy po przyłączeniu doń terenów gminy, zasilony jej dochodami (25,5 mln zł.) raz premią (13,3 mln rocznie) udźwignie ciężar bieżących wydatków, nie wspominając o potrzebie rozwoju tego terenu? Może i dobry pomysł bo już sprawdzony od czasów Gierka a obecnie dalej weryfikowany w Zielonej Górze. Ale czy na pewno wszystkie gminy i w całości trzeba przyłączyć do miasta, może np. w Bogaczewie część mieszkańców wolałaby Pasłęk? I czy nie należałoby ich o to zapytać czy chcą być mieszkańcami miasta czy gminy Elbląg, wszak kiedyś Gronowo Grn odpowiedziało krótko, ze nie chce należeć do miasta.

 6. 6
  +2
  ~ powiec
  Środa, 17.12

  Panie przedmówco-ściemniaczu z jakiej wsi pan pochodzi?;) Uprzejmie informuję, że Elblag jest dwa razy większy od Sopotu, a felieton dotyczy połączenia Elbląga z gminą wiejską Elbląg, a nie z Powiatem Elbląskim!!! Czyżby był pan zwolennikiem PISu bo tam sami dyletanci są?;)

 7. 7
  --3
  ~ yaro
  Środa, 17.12

  Po 1 Zielona Góra jest miastem wojewódzkim na równych prawach z Gorzowem Wielkopolskim, a po drugie Elbląg ma obecnie ok. 123 tys. mieszk. a nie podawane ok 128 tys. A jeśli już możnaby Elbląg z jakimś miastem porównać, to proponuję Piłę(wielkopolskie). Piła nie ma powiatu grodzkiego i jest powiatem ziemskim razem z gminą Piła.

 8. 8
  +3
  ~ jesiotr do yaro
  Czwartek, 18.12

  Owszem, Zielona Góra jest "współstolicą" woj. Lubuskiego i z tego względu ma w województwie większą siłę przebicia niż Elbląg - jak sądzę, to miałeś na myśli i z tym się zgadzam. Nie za bardzo za to rozumiem akurat przykład Piły, która raz, że jest - jak sam zauważyłeś - inaczej (że tak to określę) "skonstruowana i umiejscowiona prawno-administracyjnie", a dwa, że jest jednak o ok. 50 tys. mieszkańców mniejsza od naszego miasta. Gwoli ścisłości, liczbę 128 tys. mieszkańców wziąłem ze strony UM, jako najbardziej oficjalnego źródła, np. Wikipedia podaje ok. 124 tys. W tekście chodziło bardziej o wskazanie rzędu wielkości (szczególnie na tle gminy wiejskiej), więc chyba o 4-5 tys. różnicy w zależności od źródła nie będziemy kruszyć kopii ;)

 9. 9
  0
  ~ Greg_Rzeszów
  Poniedziałek, 10.04

  Witam. Podobne plany miał i ma nadal Rzeszów. Od roku 2005 do 2010 jego powierzchnia zwiększyła się ponad dwukrotnie. Nie jest to łatwe przedsięwzięcie. Konsultacje, opinia Wojewody oraz kluczowe rozporządzenie Rady Ministrów. Obecnie Rzeszów ma 120,4 km kw pow. Mimo ostatniego wniosku o całą gminę i sąsiednie miejscowości ostatnio rząd wyraził zgodę na włączenie od 01.01.2017 jedynie jednej miejscowości. Należy zauważyć, że zarówno mieszkańcy, rada gminy, powiatu musza być "za" takim połączeniem. Opinia Wojewody też jest kluczowa, jednak nie wiążąca. Obecnie Rzeszów mający blisko 200 tys. mieszkańców i 120,4 km kw powierzchni dysponuje już terenami pod przyszłe inwestycje przemysłowe, mieszkaniowe a związane z obecnie dość dynamicznym rozwojem miasta. Pozdrowienia dla Elbląga z Rzeszowa.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.2255420684814