Czwartek, 9.07.2020, Imieniny: Weronika, Hieronim, Zenon
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Projekt EPWiK Sp. z o.o. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi

15.07.2019, 09:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Projekt EPWiK Sp. z o.o. w zakresie gospodarowania wodami opadowymi

INFORMACJA O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania inwestycyjne:
 

 1. Budowa kanalizacji deszczowej dla ulic: Okrężna, Druskiennicka, Nowogródzka, Tarnopolska, Grodzieńska, Kowieńska w Elblągu (etap I oraz etap II),
   
 2. Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Elbląga.                                           Wartość zadań objętych projektem wynosi 7.913.176 PLN brutto, a kwota dofinansowania ze środków unijnych 4.102.958 PLN. Pozostała kwota to środki własne EPWiK.

 
Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 9.08.2017 r. Projekt realizowany będzie do połowy roku 2020.

W wyniku realizacji projektu:
 

 • wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa długości 1,41 km,
   
 • wybudowany zostanie zbiornik retencjonujący wodę opadową,
   
 • wykonany zostanie punkt poboru wody opadowej do podlewania zieleni miejskiej,
   
 • wyremontowana zostanie metodą bezwykopową kanalizacja deszczowa długości 3,35 km.
   

Realizowane zadania mają na celu wzmocnienie odporności obszaru objętego projektem na powodzie i susze, poprzez prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta. 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 5

%80.0 %20.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.