Środa, 28.02.2024, Imieniny: Makary, Prokop, Hilary
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii OŚWIATA

Podwyżki dla wychowawców i opiekunów

13.03.2007, 20:10:18 Rozmiar tekstu: A A A
REKLAMA


Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni uchwalili tegoroczny regulamin wynagradzania nauczycieli. W tym roku nieznacznie wzrosną tylko dodatki funkcyjne z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu. Miasto utworzyło także fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Radni w uchwale ustalili warunki i sposoby przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę w trudnych warunkach i w nadgodzinach.

Dodatek motywacyjny jest przyznawany na 6 miesięcy nauczycielowi, który uzyska szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wykaże się jakością świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem albo zajęciem. Dyrektorowi szkoły taki dodatek przysługuje w zależności od osiągniętych wyników pracy, jeżeli spełnia takie kryteria jak np. pozyskiwanie środków pozabudżetowych, wzbogacanie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt, bardzo dobra organizacja pracy szkoły lub bardzo dobra współpraca ze środowiskiem i organizacjami społecznymi.

W przypadku nauczyciela stażysty lub kontraktowego, wysokość dodatku motywacyjnego wynosi 50 zł. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany dostanie 110 zł, z kolei wicedyrektor otrzyma 260 zł, z tym, że dodatek motywacyjny nie może przekroczyć 80 proc. dodatku motywacyjnego dyrektora szkoły.


Jeśli chodzi o dodatek funkcyjny, to przyznawany jest on na okres roku szkolnego nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub inne stanowisko kierownicze. Wspomniany dodatek ustala prezydent Elbląga, biorąc pod uwagę wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne i lokalowe oraz liczbę stanowisk kierowniczych.

I tak np. dyrektor przedszkola otrzyma miesięczny dodatek w wysokości od 200 do 350 zł, dyrektor bursy od 300 do 370 zł, dyr. Centrum Kształcenia Praktycznego od 350 do 550 zł, a dyr. szkoły lub ośrodka szkolno-wychowawczego, liczącej powyżej 40 oddziałów od 800 do 1000 zł. Na podwyżkę mogą liczyć wychowawcy klas w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy otrzymają 100 zł dodatku funkcyjnego (wcześniej 80 zł). Podwyżkę dodatku dostaną także opiekunowie stażu. Tu stawka wzrosła z 35 do 40 zł za każdego nauczyciela-stażystę.


Ustalono również stawki dodatku za pracę w trudnych warunkach, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. Nauczyciel co miesiąc w zależności od prowadzonych zajęć dostanie dodatek w wysokości od 40 do 270 zł.

Radni powyższą uchwałę przyjęli przy trzech głosach sprzeciwu i trzech wstrzymujących się. Według radnego PO Leszka Lotkowskiego, regulamin daje zbyt duże prawa urzędnikowi w decydowaniu o wysokości dodatku funkcyjnego. - W skrajnych przypadkach może się okazać, że dyrektor szkoły 7-oddziałowej będzie otrzymywał tyle samo co dyrektor szkoły z 20-oddziałami – uzasadniał opozycyjny radny.

Po zmianie zapisów w Karcie Nauczyciela, samorząd miejski został również zobowiązany do określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. Na samorządy spadł też obowiązek określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. Miasto musiało w ten sposób utworzyć fundusz zdrowotny dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W 2007 r. wynosić on będzie ponad 191 tys. zł, co stanowi 0,3 proc. w stosunku do 63,7 mln zł planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.

Obie uchwały Rady Miejskiej zostały uzgodnione ze nauczycielskimi związkami zawodowymi.


Rafał Kadłubowski
Wyślij wiadomość do autora tekstu

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (0)

Dodaj nowy komentarz

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

  1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
  2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
  3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
  4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
  5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
  6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
  7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.1376059055328