Piątek, 30.07.2021, Imieniny: Ludmila, Julita, Piotr
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii OŚWIATA

Logopedia – bezpłatne studia pierwszego i drugiego stopnia już możliwe w Elblągu

30.06.2020, 19:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Logopedia – bezpłatne studia pierwszego i drugiego stopnia już możliwe w Elblągu
Zdjęcie stanowi jedynie ilustracje do artykułu (fot. pixabay.com)
22 czerwca 2020 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania uprawnień do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku logopedia.
 
Od najbliższego roku akademickiego Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu oferuje kształcenie na pierwszym i drugim stopniu kierunku Logopedia o profilu praktycznym. Kształcenie na poziomie pierwszego stopnia odbywa się w ciągu 3 lat (6 semestrów) 2130 godzin, w tym 270 praktyk zawodowych, drugiego stopnia – 3 lat (czterech semestrów) 1185 godzin, w tym 240 godzin praktyk zawodowych.

- Analiza wyników wieloletnich badań przesiewowych mowy wskazuje na wzrastającą liczbę uczniów mówiących nieprawidłowo. Z badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 w rejonie działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia w Elblągu wynika, że w województwie jest duży odsetek dzieci z problemami w zakresie komunikacji językowej w klasach pierwszych. U ponad 50% uczniów logopedzi zdiagnozowali wady wymowy oraz zaburzenia mowy – podkreślają dr Beata Pabian (konsultant W-MODN w Elblągu ds. przedsiębiorczości i logopedii) oraz mgr Halina Uźluk (konsultant ds. awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego).
 
LOGOPEDIA I STOPNIA

W trakcie studiów studenci Logopedii zdobędą umiejętność przeprowadzania badań przesiewowych i pełnych badań logopedycznych zarówno u dzieci jak i dorosłych. Będą prowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej i nauczą się metod korygowania zaburzeń mowy. Przy wsparciu doświadczonych specjalistów będą mieli możliwość zaprojektowania własnych pomocy logopedycznych. Ponadto dowiedzą się jak prowadzić dokumentację z zajęć prowadzonych przez nauczyciela-logopedę.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Będzie przygotowany również do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju dzieci i uczniów, zaspokajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie porozumiewania się (mowy), a także współpracy z nauczycielami, psychologami, logopedami i innymi specjalistami w obszarze rozwijania sprawności i kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz niwelowania zaburzeń mowy.

Posiądzie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, lingwistycznych, psychologicznych i społecznych podstaw logopedii w zakresie funkcjonowania człowieka i jego zachowań językowych, patologii mowy, terapii i rehabilitacji.
Uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy (235906*).

Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel - logopeda:
w przedszkolach i szkoła podstawowych
w żłobkach
w poradniach wczesnego wspomagania

Będzie ponadto przygotowany do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, tj. studiów drugiego stopnia.
 
LOGOPEDIA II STOPNIA

Wybierając uzupełniające studia II stopnia studenci obiorą ścieżkę dyplomowania z zakresu neurologopedii.

W trakcie studiów nauczą się przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, u których występują problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej. Będą potrafili budować plan terapii dostosowany do aktualnego stanu pacjenta. Ponadto będą mogli przeprowadzać zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Absolwent studiów II stopnia będzie dysponował poszerzoną i pogłębioną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji mowy osób z zaburzeniami struktur centralnego układu nerwowego, szczególnie w zakresie zaburzeń sprawności realizacyjnych (dysglosja, dyzartria, jąkanie), zaburzeń związanych z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych (afazja, demencja, schizofazja) a także zaburzeń związanych z niewykształconą kompetencją językową (głuchota, alalia, autyzm, oligofazja). Nabędzie umiejętności do pracy z pacjentami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będzie posiadał wysokie kompetencje zawodowe, znacznie przekraczające wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.

Posiądzie umiejętności pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy (229403*).

Mamy już znaczące doświadczenia w prowadzeniu logopedii (w ramach studiów podyplomowych – aktualnie prowadzona jest X edycja oraz w ramach pedagogiki/pedagogiki specjalnej, jako specjalność). Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się – mówi dr Iwona Maria Kijowska – prorektor ds. kształcenia PWSZ w Elblągu.
wg klasyfikacji zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
PWSZ Elbląg
 
 
 
 

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (4)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  +1
  ~ Specjalista
  Wtorek, 30.06

  No , wybitne specjalistki zdiagnozowaly- naprawdę się na tym znają?

 2. 2
  +1
  ~ Specjalista
  Wtorek, 30.06

  No , wybitne specjalistki zdiagnozowaly- naprawdę się na tym znają?

 3. 3
  +2
  ~ Bezrobotna
  Środa, 01.07

  A napiszcie adres placówki w której potrzebują taką Panią? Te stanowisko jest fikcyjne i mało jest placówek w których jest samodzielny etat logopedy. Dziewczyny nie pchajcie się w to!!!

 4. 4
  0
  ~ Terapeuta
  Środa, 01.07

  Ale logopeda może mieć swoją działalność.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2021 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.