Poniedziałek, 15.08.2022, Imieniny: Maria, Napoleon, Stefan
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

PIT 36 termin i miejsce, czyli kluczowe zagadnienia deklaracji

20.04.2021, 13:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
PIT 36 termin i miejsce, czyli kluczowe zagadnienia deklaracji

Nawet najlepiej przygotowana i wypełniona deklaracja, jeżeli zostanie złożona w błędnym terminie lub w złym miejscu, może stanowić problem dla podatnika i pociągać za sobą różne negatywne konsekwencje. Nie bez powodu nazywa się więc termin i miejsce - kluczowymi zagadnieniami deklaracji. Co ciekawe, nadal potrafią one sprawiać podatnikom pewne problemy.

 

Terminy dla PIT 36


Standardowy termin składania deklaracji, ustawodawca określił w ustawie o PIT (z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U.2020.1426 tj. z dnia 2020.08.21). W świetle jej przepisów, rozliczenie PIT za dany rok podatkowy należy przygotować i złożyć w terminie od 15 lutego, do maksymalnie końca kwietnia roku następnego. W praktyce więc, zeznanie za rok 2020 składane jest od 15 lutego 2021, do 30 kwietnia 2021 roku. Zasadniczo, terminy są wiążące dla wszystkich form deklaracji (tradycyjnych – papierowych, elektronicznych - Twój e PIT oraz elektronicznych – PIT online).


Od tych zasad ogólnych przewidziano oczywiście pewne wyjątki:


1)    Najaktualniejsze wydają się specjalne zasady, dotyczące przeciwdziałania skutkom COVID-19 w Polsce - na ich podstawie w poprzednim roku zostały przedłużone terminy składania różnych dokumentów księgowych, w tym rozliczania deklaracji PIT 36. Na ten moment nie można jednak określić, czy taką samą decyzję ustawodawca podejmie w tym roku i czy przedłuży terminy do PIT 36, czy nie.


2)    Ustawodawca przewidział możliwość, że podatnik pospieszy się ze swoim PIT 36 i spróbuje złożyć je do organu zbyt wcześnie. W takiej sytuacji, podatnik nie musi jednak obawiać się zwrotu deklaracji. Organy podatkowe potraktują taki PIT jako złożony z pierwszym możliwym dniem terminu, to znaczy dnia 15 lutego. W praktyce więc, PIT za 2020 złożone przed początkiem terminu, uznano za złożone w dniu 15 lutego 2021 roku.


3)    W przypadku osób, które nie mają miejsca zamieszkania (dla celów podatkowych), które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, osiągnęły w roku podatkowym dochód ze źródeł położonych poza terytorium Polski (bez pośrednictwa płatników itp.) i zamierzają wyjechać (opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) przed terminem do złożenia deklaracji PIT 36 - mają obowiązek złożyć takie zeznanie podatkowe jeszcze przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


4)    Dodatkowym wyjątkiem może być przesunięcie terminu ze względu na to, że przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. W takim wypadku, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez ustawę Ordynacja podatkowa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz.U.2020.1325 tj. z dnia 2020.07.31), za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.


Miejsce złożenia PIT 36


W deklaracji PIT, generalnie należy podać właściwość odpowiedniego urzędu skarbowego. W tej kwestii, w zależności od miejsca zamieszkania podatnika ustawodawca przewidział, że:

 

  • Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania (dla celów podatkowych) w Polsce (na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - składają zeznanie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania. Jeżeli podatnik w ciągu roku się przeprowadzał, to właściwy jest ten urząd do miejsca zamieszkania, w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeżeli podatnik wyprowadził się przed zakończeniem roku z kraju, to ostatnie miejsce zamieszkania. I tam właśnie podatnik powinien skierować swój PIT 36.
     
  • W przypadku podatników, którzy nie mają swojego miejsca zamieszkania (dla celów podatkowych) na terytorium Polski (czyli podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu), zeznanie PIT 36 należy złożyć do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

     

 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2022 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.21502113342285