Czwartek, 9.04.2020, Imieniny: Maria, Marceli, Dymitr
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Projekt EPWiK Sp.z o.o. w zakresie gospodarki ściekowej

19.07.2019, 12:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Projekt EPWiK Sp.z o.o. w zakresie gospodarki ściekowej
Fot. Agencja Reklamowa GABO / Elbląska Oczyszczalnia Ścieków

INFORMACJA O PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście Elblągu” obejmująca wykonanie następujących zadań:
 

 1. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zawodzie wraz z przebudową przepompowni ścieków Grochowska i budową nowej przepompowni ścieków Kotwicza i Nowodworska w Elblągu,
   
 2. Przebudowa przepompowni ścieków Malborska i Tamka w Elblągu,
   
 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wiązowa - Jesionowa w Elblągu.


Największym i najistotniejszym zadaniem w ramach tego projektu będzie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu”. Realizacja zadania nie została jeszcze rozpoczęta.

Wartość projektu przekracza 100 000 000 PLN. Kwota dofinansowania ze środków unijnych  wynosi 56 242 715,68 PLN, a kwota pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 23 500 000 PLN
Projekt realizowany będzie do roku 2022.

W wyniku realizacji projektu:
 

 • zostanie przebudowana i zmodernizowana oczyszczalna ścieków w Elblągu o średniej projektowanej przepustowości 22 000 m3/d i projektowanej równoważnej liczbie mieszkańców 165 000 RLM,
   
 • wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna długości 0,84 km, która umożliwi przyłączenie nowych użytkowników,
   
 • przebudowana zostanie istniejąca  kanalizacja sanitarna długości 0,7 km,
   
 • wybudowane zostaną trzy przepompownie ścieków, trzy przepompownie poddane zostaną przebudowie.
   

Głównym celem projektu jest zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska oraz wypełnienie zobowiązań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) i uregulowań w zakresie oczyszczania ścieków obowiązujących w Polsce i krajach UE. Bezpośrednie cele przedsięwzięcia to: podniesienie niezawodności systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków, ograniczenie spływu zanieczyszczeń do rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego,  obniżenie ryzyka katastrofy budowlanej i w konsekwencji ryzyka katastrofy ekologicznej.
 


 


Fot. Agencja Reklamowa GABO / Elbląska Oczyszczalnia Ścieków

................................................Artykuł płatny................................................

Oceń tekst:

Ocen: 2

%50.0 %50.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.