Piątek, 14.06.2024, Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Polityka Prywatności

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" czy "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

Administrator oświadcza, iż przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników.

W związku z tym informujemy o spełnieniu zasad określonych w w/w Rozporządzeniu. Poniżej więcej szczegółowych informacji:

    Administrator danych:


    Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa GABO s.c., ul 12. Lutego 25, 82-300 Elbląg, zwane   dalej "Administratorem".


    Cel przetwarzania danych:


    Zbieramy tylko i wyłącznie podstawowe dane (np. newslettera, formularza kontaktowego, dane użytkowników dodających ogłoszenia, email głosujących użytkowników w ankietach) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem oraz prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym, a także w innych prawnie dopuszczalnych celach.

    Przekazanie danych osobowych:

 

    Administrator nie przekazuje danych osobowych do innych państw, w szczególności spoza Europejskiego Obszaru Gosdpodarczego, lub organizacji międzynarodowych.

    Pliki Cookies

    Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

    Czas przetwarzania danych:

    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na ich przetwarzanie. Dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat.

    Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata i różni się w zależności od tego, jakiej umowy dotyczyło przetwarzanie danych.

    Dostęp do danych osobowych:

    Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.    By uzyskać dostęp do swoich danych wyślij email na adres gabo@gabo.pl

    Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych:

    Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.   By wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych wyślij email na adres gabo@gabo.pl
.
    Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych:

    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, każda osoba kórej dane osobowe dotyczą ma prawo do wycofania zgody.

    By cofnąć zgodę na przetwarzanie danych zaloguj się do swojego konta użytkownika na stronie https://www.info.elblag.pl/infomaniak/logowanie

 

    Usunięcie danych osobowych:

    Każda osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia swoich danych osobowych. Jednak żądanie takie nie może wywoływać negatywnych skutków w funkcjonowaniu Administratora.

    By usunąć swoje dane wyślij email na adres gabo@gabo.pl

 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2024 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.025645017623901