Sobota, 6.06.2020, Imieniny: Dominika, Laura, Norbert
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii WYBORY PARLAMENTARNE 2019

Wybory Parlamentarne 2019: Informacje o uprawnieniach wyborów niepełnosprawnych

09.09.2019, 08:30:00 Rozmiar tekstu: A A A
Wybory Parlamentarne 2019: Informacje o uprawnieniach wyborów niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o terminie wyborów oraz godzinach głosowania, właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów i  warunkach oraz formach głosowania.


Informacje te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, w Urzędzie Miejskim w Elblągu, po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.


Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.


Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:

pod numerami telefonów:       
55/  239-30-90
55/  239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74

nr fax 55/  239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl
 

Głosowanie korespondencyjne


Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w:
- zakładach opieki zdrowotnej,
- domach pomocy społecznej,
- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,
- wyborcy głosujący przez pełnomocnika.


Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do Komisarza Wyborczego  w Elblągu najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów, tj. do 30 września 2019 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.


Zgłoszenie musi zawierać:
- nazwisko i imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
- oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie,
- oznaczenie wyborów,
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
- żądanie załączenia nakładek w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich sobie zażyczy,
- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy.


Wyborca, nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, otrzyma od Urzędnika Wyborczego w Elblągu pakiet wyborczy do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru.


Szczegółowych informacji udziela Komisarz Wyborczy w Elblągu:

pod numerem telefonu:       55/  233-63-92

 

Głosowanie przez pełnomocnika


Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:
- wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
- wyborcy niepełnosprawni posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.


Pełnomocnikiem nie może być:
- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- mężowie zaufania;
- osoby kandydujące w wyborach.


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć najpóźniej do 9 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 października 2019 r.


Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;


Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:


pod numerami telefonów:       
55/  239-30-90
55/  239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74

nr fax 55/  239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl


Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
 

Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy.
 

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Elblągu najpóźniej w dniu 11 października 2019 r.
 

Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w obwieszczeniu Prezydenta Miasta o numerach i granicach obwodów głosowania.
 

Szczegółowych informacji udziela
Departament Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu:


pod numerami telefonów:       
55/  239-30-90
55/  239-34-72
55/ 239-34-73
55/ 239-34-74

nr fax 55/  239-33-39
adres email dso@umelblag.pl
dso.relido@umelblag.pl


Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a


Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, w lokalu wyborczym. 

W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

 

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
 

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.


Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

 

UM Elbląg

 

 

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (1)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  0
  ~ Absurd
  Poniedziałek, 09.09

  A ten z K O jedyny to żart, odpadnie.

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.