Poniedziałek, 25.10.2021, Imieniny: Ingi, Darii, Sambora
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Rozpoczęła się termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka

30.12.2020, 15:00:11 Rozmiar tekstu: A A A
Rozpoczęła się termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka
Wizualizacja: Euro- Projekt Zbigniew Kuśmierz

Trwa realizacja projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu". O tym, jakie są główne zadania inwestycji oraz kiedy się zakończy opowiedział dyrektor elbląskiego teatru Mirosław Siedler.


Elbląski teatru długo czekał na modernizację.
 

O środki na ten cel zabiegaliśmy od lat. W końcu udało się je pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu to ponad 2 172 616,61 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 80,99 proc. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin zabezpieczył środki na wkład własny w wysokości ponad 390 617, 62 zł. Firma, która przygotowała projekty to Euro- Projekt Zbigniew Kuśmierz. Natomiast firma, która realizuje zadanie to PBO Przemysłówka 03 Antoni Klecha. Przedsiębiorstwo zostało wyłonione na drodze przetargu nieograniczonego, którego rozstrzygnięcie odbyło się 16 kwietnia 2020 r., a podpisanie umowy nastąpiło 8 maja 2020 r.


Jak bardzo zmieni się Teatr im. Aleksadnra Sewruka w Elblagu?


Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Zostaną m.in. zmniejszone energochłonności obiektu w zakresie energii cieplnej i elektrycznej, poprawiony zostanie komfort cieplny w obiekcie oraz warunki realizacji zadań z zakresu kultury oraz estetyki obiektu. Ważnym elementem jest też obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych poprzez obniżenie zobowiązań za zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej.


Jaki etap projektu jest obecnie realizowany?
 

Termomodernizacja. Projekt polega na termomodernizacji budynku wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku płytą 15 cm styropianową oraz wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej z uwzględnieniem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, na nową oszkloną szybą zespoloną podwójną przenikalność cieplną z wymianą stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową oszkloną szybę zespoloną podwójną wysokiej klasy energetycznej.
 

Teatr zyska też nowe oświetlenie?


Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego zakłada wymianę źródeł światła na LED wraz z oprawami, przebudowę instalacji celem dostosowania do nowych układów usytuowania lamp, wykonanie w rozdzielniach budynkowych odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych, różnicowoprądowych oraz przeciwprzepięciowych, dodatkowo przewiduje się montaż płyt paneli fotowoltaicznych o mocy 9,3 kWp.
 

Jakie zmiany planowane są w instalacji cieplnej i centralnym ogrzewaniu?


Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku będzie polegać na wykonaniu nowej instalacji cwu w obiekcie zasilanej z powietrznej pompy ciepła, wykonaniu poprawnej izolacji przewodów oraz montażu zaworów termostatycznych cwu. Natomiast modernizacja centralnej instalacji c.o. obejmuje montaż nowych grzejników, rur, zaworów termostatycznych z głowicami, zaworów regulacyjnych. Dodatkowo montaż powietrznej pompy ciepła o mocy 16 kW obsługującej pomieszczenie stolarni i malarni stanowiącej wspomaganie głównego układu ogrzewania.


Jak długo potrwają te prace?


Zakończenie prac związanych z tym etapem projektu planowane jest na koniec czerwca 2021 r.

 

 

 

Tytuł projektu " Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu"

Nr Umowy RPWM.04.03.01-28-0030/20-00 w ramach                                           

Cel projektu Osi Priorytetowej 4 - " Efektywność energetyczna"1

Działania 4.3 - " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków"2

Poddziałania 4.3.1 - " Efektywność energetyczna w budynkach publicznych"3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Beneficjent: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

 

 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 1

%100.0 %0.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2021 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.