Poniedziałek, 17.06.2019, Imieniny: Albert, Laura, Adolf
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Odpracuj swoje zadłużenie! ZBK przypomina o możliwości odpracowania swoich zaległości

01.03.2019, 08:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Odpracuj swoje zadłużenie! ZBK przypomina o możliwości odpracowania swoich zaległości

Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu informuje, że zgodnie z uchwałą RM Nr XII/329/2012 z dnia 14.02.2012 w zakresie wdrożenia Kompleksowego Programu Naprawczego skierowanego do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg prowadzimy Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych adresowany do zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Elbląg będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Przedmiotem Programu jest świadczenie różnych czynności rzeczowych, zastępczo, w zamian za należności z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych, określone jako płatność pieniężna. Program Realizacji Świadczeń Wzajemnych obejmuje wykonywanie świadczeń na rzecz ZBK jak również miejskich jednostek organizacyjnych nie będących spółkami prawa handlowego.
 
Świadczenia rzeczowe wykonywane w ramach Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych obejmują:

1. Świadczenia porządkowe (zewnętrzne):

1) grabienie liści i zbieranie ich do worków foliowych lub w pryzmy gotowe do wywozu wraz z załadunkiem na samochód,
2) pielęgnacja zieleni w tym usuwanie chwastów, pielenie klombów, koszenie trawników, itp., oczyszczanie krawężników dróg parkowych z darniny, ręczne oczyszczanie chodników i placów z darniny z załadunkiem, usuwanie odrostów drzew, przycinanie drzew i krzewów wraz z zebraniem gałęzi i załadunkiem, pielenie terenu między mogiłami, porządkowanie zaniedbanych mogił,
3) oczyszczanie terenu z zalegających nieczystości, utrzymywanie porządku, itp., przygotowanie terenu do magazynowania kruszywa, surowców, towarów, itp.,
4) odśnieżanie ręczne i usuwanie oblodzeń oraz błota pośniegowego,
5) drobne zadania konserwatorskie na placach zabaw,
6) malowanie ścian, stolarki, bram, ogrodzeń, itp.,
7) oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, 
8) zrywanie reklam ze słupów oświetleniowych,
9) prace porządkowo - rozbiórkowe, roboty budowlane, konserwatorskie, naprawcze, itp., inne prace wynikające z charakteru działalności ZBK i miejskich jednostek organizacyjnych;

2. Świadczenia porządkowe (wewnętrzne):

1) sprzątanie budynków, pomieszczeń, korytarzy, sal, toalet, ścieranie kurzy, mycie okien, pranie firan, itp.,
2) sprzątanie strychów, piwnic z zalegających przedmiotów, porządkowanie garaży i magazynów,
3) załadunek i wyładunek ruchomości w trakcie prowadzenia czynności eksmisyjnych, rozładunek i załadunek towarów, sprzętów, itp., prace przy transporcie wewnętrznym, przenoszenie mebli, sprzętów, 
4) malowanie lokali i pomieszczeń, roboty budowlane, konserwatorskie, naprawcze, itp., prace porządkowo-rozbiórkowe, itp., inne, wynikające z charakteru działalności ZBK i innych jednostek,
5) plombowanie wodomierzy;

3. Inne świadczenia:


1) roznoszenie zakopertowanej korespondencji za pokwitowaniem na liście,
2) obsługa szatni,
3) przeprowadzanie dzieci przez miejsca niebezpieczne;
4. Pomocnicze świadczenia (biurowe):
1) drobne pomocnicze czynności biurowe;

5. Projekt "Dozorca" w budynkach 100% gminnych:

1) czynności porządkowe w okresie letnim,
2) zadania dozorcy w okresie zimowym,
3) inne drobne świadczenia gospodarcze;

CENNIK

Szczegółowych informacji w sprawie funkcjonowania Programu udzielają właściwe ze względu na adres zamieszkania Punkty Obsługi Najemców w godzinach : poniedziałek – piątek 7:00 -15:00, środa 8:00 – 16:00.
PUNKT OBSŁUGI NAJEMCÓW NR I PUNKT OBSŁUGI NAJEMCÓW NR II
ul. Jaśminowa 3-5-7 ul. Malborska 32
tel.: 55 221-20-10 tel.: 55 221-20-20


Formularz zgłoszeniowy dla osób zainteresowanych przystąpieniem do Programu Realizacji Świadczeń Wzajemnych – można pobrać  w PON-ie bądź ze strony internetowej ZBK.  Wypełniony formularz składa się we właściwym ze względu na adres zamieszkania Punkcie Obsługi Najemców. Przedstawiamy cennik świadczeń stanowiący załącznik do  przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Elblągu
 


Pliki dołączone do informacji:


................................................Artykuł płatny................................................

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2019 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.