Piątek, 7.08.2020, Imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii POLECANE

Wsparcie zatrudnienia osób w wieku 50+

13.02.2015, 08:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Wsparcie zatrudnienia osób w wieku 50+

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zaprasza do korzystania z finansowych i pozafinansowych form wsparcia udzielanych pracodawcom przy zatrudnianiu osób w wieku 50+.

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA OSÓB POWYŻEJ 50 LUB 60 ROKU ŻYCIA może przyznać starosta, na pisemny wniosek pracodawcy lub przedsiębiorcy, złożony w urzędzie pracy przed zatrudnieniem bezrobotnego. Wsparcie udzielane jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Oferujemy pomoc:

a) przez okres:
   - 12 miesięcy - dla osoby która ukończyła 50, a nie ukończyła 60  roku życia;
     dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji wynosi 6 miesięcy.

   - 24 miesięcy - dla osoby która ukończyła 60 rok życia;
     dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu refundacji wynosi 12 miesięcy.

b) w kwocie określonej w umowie nie wyższej niż:
   - połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie (obowiązującego w dniu zawarcia umowy),
     za każdego zatrudnionego bezrobotnego - obecnie do 875 zł.

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADKI na Fundusz Pracy oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Zasady opłacania składek na FP i FGŚP regulują odpowiednio przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Nie opłaca się składek na FP i FGŚP za:

   - osoby, które osiągnęły wiek wynoszący odpowiednio co najmniej 55 lat w przypadku kobiet
     i 60 lat w przypadku mężczyzn,

   - osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały
     w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy (zwolnienie przysługuje przez okres 12 miesięcy,
     począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę).

Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek odpowiednio co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, w trakcie którego dana osoba ukończyła wskazany wiek. Natomiast gdy kończy ona odpowiedni wiek pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas nie opłaca się za nią składek na FP i FGŚP już od tego miesiąca.

Poza wyżej wymienionymi formami oferujemy również prace interwencyjne, szkolenia, staże, refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz refundację składek na ubezpieczenia społeczne. Przy naborze odpowiednich kandydatów do pracy proponujemy pomoc doradców klienta tutejszego urzędu.

Dzięki różnorodnym formom wsparcia pracodawcy i przedsiębiorcy otrzymują szansę na zatrudnienie dyspozycyjnego pracownika posiadającego duże doświadczenie zawodowe i życiowe, ustabilizowaną sytuacją rodzinną. Wydłużony wiek emerytalny pozwala na korzystanie z potencjału całej rzeszy fachowców, którzy równocześnie mogą być mentorami młodej i niedoświadczonej kadry. Wsparcie finansowe ze strony urzędu pracy ułatwi tej grupie wiekowej powrót na rynek pracy, da szansę wypracowania pożądanego do emerytury okresu zatrudnienia. Obopólna korzyść przyniesie wymierne efekty i pożądaną satysfakcję.

Szczegółowe informacje dot. zwolnienia z opłacania składki na FP i FGŚP można uzyskać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Elblągu, ul. Teatralna 4, Tel. (0-55) 641-92-00.

Szczegółowe informacje dot. dofinansowania do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia oraz innych form wsparcia można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu – I piętro, pokój 104 lub pod nr tel. 55 237 67 32, 55 237 67 62.

ZAPRASZAMY
 


Mirosława Sterna
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu


 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2020 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.