Czwartek, 8.12.2022, Imieniny: Maria, Wirginia, Wirgiliusz
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INFORMACJE LOKALNE

Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich

04.12.2021, 08:30:00 Rozmiar tekstu: A A A
Granty PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin pegeerowskich
Zdjęcie stanowi jedynie ilustrację do artykułu

Gmina Miasto Elbląg złożyła wniosek o przyznanie Grantu w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) (termin składania oświadczeń w Urzędzie Miejskim w Elblągu był do dnia 2 listopada br.). Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Centrum Projektów Polska Cyfrowa podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

 

W związku z powyższym w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w ww. oświadczeniach należy dostarczyć następującą dokumentację potwierdzającą:


1)    POKREWIEŃSTWO


Dokument potwierdzający POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem, a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej.


W tym celu należy złożyć do dnia 15 grudnia br. kopię dokumentów takich jak: odpisy aktów urodzenia, akt małżeństwa i inne. Dokumenty te muszą wskazywać na stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu. W przypadku braku odpisów aktów, można zwrócić się do najbliższego USC (UWAGA! Termin realizacji wynosi do 10 dni roboczych w przypadku urodzenia w innej gminie).


2)    ZATRUDNIENIE KREWNEGO W PPGR - (jeśli nie zostały dołączone wcześniej).


Dokument poświadczający ZATRUDNIENIE w PPGR osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, opiekunów prawnych (jeśli nie zostały dołączone wcześniej).


Złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących, w przypadku potwierdzenia ich przynajmniej jednym ze wskazanych dokumentów:

 

 • świadectwo pracy,
 • umowa o pracę,
 • zaświadczenie z KOWR, ZUS lub KRUS,
 • legitymacja ubezpieczeniowa,
 • inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych (np. ksero listy płac, zaświadczenia, starego typu dowód osobisty).
   

Termin ww. dokumentów został przedłużony do dnia 15 grudnia br.

 

WAŻNE!

W przypadku braku posiadania lub możliwości uzyskania powyższych dokumentów, jako niezbędne do weryfikacji w archiwum, w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), należy uzupełnić Załącznik A, zawierający takie dane jak: imię i nazwisko pracownika; nazwisko panieńskie krewnej; data urodzenia; dokładna nazwa PPGR; imię ojca pracownika PPGR; lata pracy i adres zamieszkania).

 

Załącznik A należy przekazać najpóźniej do dnia 7 grudnia br. Po tym terminie dostarczone dane nie będą uwzględniane w piśmie do archiwum KOWR.

 


3)    MIEJSCE ZAMIESZKANIA w miejscowości lub gminie objętej PPGR.


Poświadczenie MIEJSCA ZAMIESZKANIA osób wskazanych jako krewnych w linii prostej dzieci kwalifikujących się do otrzymania wsparcia, w miejscowości lub gminie objętej PPGR, w okresie pracy w danym gospodarstwie.
W tym celu należy złożyć do 15 grudnia br. kopię dokumentów takich jak: zaświadczenie o zameldowaniu w latach zatrudnienia w PPGR lub inny dokument poświadczający zamieszkanie.


4) UCZĘSZCZANIE DO SZKOŁY POZA GMINĄ MIASTO ELBLĄG


W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Elbląg – należy złożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie do szkoły (imię i nazwisko, klasa, adres zamieszkania).
Zaświadczenie należy przekazać do dnia 15 grudnia br.


5) BRAK OTRZYMANIA LUB UŻYCZENIA KOMPUTERA (Załącznik B)


Zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia (lub otrzymało i zwróciło), w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


 W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym.
Zaświadczenie należy przekazać do dnia 15 grudnia br.

Kopie dokumentów lub Załącznik A i Załącznik B należy dostarczyć w nieprzekraczalnym ww. terminie w jednej z następujących form:

 

 • drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres:magdalena.swiatek@umelblag.pl 
 • faxem na numer: 55-239-33-46 
 • osobiście w Urzędzie Miejskim (biuro podawcze), ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg w kopercie z dopiskiem: Magdalena Świątek / Departament Strategii i Rozwoju
 • tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):
   

Magdalena Świątek, Urząd Miejski w Elblągu
Departament Strategii i Rozwoju - Referat ds. funduszy unijnych i rozwoju
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg


W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.

 

OŚWIADCZENIA, KTÓRYCH NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ MOGĄ ZOSTAĆ ODRZUCONE PRZEZ CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA!


W związku z powyższym prosimy o dołożenie wszelkich starań, aby dostarczyć wymagane dokumenty. Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Miasto Elbląg do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania. Złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

 

UM Elbląg

Oceń tekst:

Ocen: 0

%0 %0


Komentarze do artykułu (2)

Dodaj nowy komentarz

 1. 1
  0
  ~ obserwator
  Sobota, 04.12

  damy granty, damy, oj dużo wniosków....... należy dostarczyć zaświadczenia, bo oświadczenie to za mało. oj jak mało komputerów będzie

 2. 2
  +6
  ~ Kiki
  Sobota, 04.12

  PGRy zlikwidowano w 1992 r. Dzieci z takich rodzin mają już ponad 30 lat...

Redakcja serwisu info.elblag.pl nie odpowiada za treść komentarzy i treści dostarczone przez firmy i osoby trzecie.
Jeśli chcesz z nami tworzyć serwis napisz do nas e-mail.


Regulamin komentowania artykułów w serwisie info.elblag.pl

W trosce o kulturę i wysoki poziom debaty w serwisie info.elblag.pl wprowadza się niniejszy Regulamin.

 1. Komentujący umieszczając treści sprzeczne z prawem musi liczyć się, że może ponieść odpowiedzialność karną lub cywilną.
 2. Komentarze dodawane przez czytelników służą prowadzeniu poważnej i merytorycznej dyskusji na temat zamieszczonych wiadomości oraz problemów z nimi związanych.
 3. Czytelnicy mogą umieszczać informacje i opinie niezwiązane z treścią artykułów dla istotnych powodów (np. poinformowanie innych czytelników o wydarzeniach).
 4. Zabrania się dodawania komentarzy: wulgarnych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zawierających treści zabronione przez prawo.
 5. Celem komentarzy nie jest prowadzenie jałowych sporów osobistych między czytelnikami.
 6. Wszystkie wpisy stojące w sprzeczności z powyższymi warunkami będą niezwłocznie kasowane w całości bądź w części.
 7. Redakcja interpretuje Regulamin i decyduje, które wpisy, komentarze (lub ich części) należy usunąć i dokona tego w możliwie jak najszybszym czasie.


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2022 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


1.3593549728394