Poniedziałek, 30.01.2023, Imieniny: Martyna, Maciej, Marcin
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

30.03.2022, 12:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

 

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.

 

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części istniejących obiektów. 

 

Na terenie zakładu oczyszczalni ścieków powstaje całkowicie nowa instalacja do kompostowania osadów ściekowych. Będzie to instalacja, która pozwoli na prowadzenie procesu kompostowania osadów ściekowych w kontrolowanych warunkach aerobowych i wilgotności, w sposób pozwalający na zmniejszenie jej uciążliwości zapachowej. Proces intensywnego kompostowania będzie zautomatyzowany i będzie przebiegał w odkrytym systemie na placu z odciąganiem i oczyszczaniem powietrza procesowego podczas pierwszych 4 tygodni oraz ujmowaniem i odprowadzaniem wszelkich wód procesowych i kondensatów powstających w układzie.


Układ pneumatyczny będzie szczelny a wszelkie emisje będą kontrolowane i redukowane do poziomu, który nie zagraża otoczeniu i nie stanowi obciążeń przekraczających dopuszczalne normy i lokalne wytyczne.


W skład kompostowni wejdą następujące obiekty: wiata kompostowni pryzmowej i kontroli procesu, stanowisko mycia maszyn, plac przesiewania kompostu, boksy na komponenty, plac mieszania wsadu, boksy stabilizacji kompostu, place manewrowe, biofiltr i płuczka, kontener procesowy i sterownia, plac przesiewania kompostu z sitem stacjonarnym, magazyn zimowy kompostu, pompownia popłuczyn oraz pompownia odcieków. 


W pierwszym etapie prac przy instalacji powstały place betonowe, w których zamontowano betonowe rury o owalnym przekroju, stanowiące główny element systemu napowietrzania pryzm kompostowych. Rury do napowietrzania wyposażone są w szereg dysz napowietrzania ssącego lub ciśnieniowego (napowietrzanie pozytywne lub negatywne). Będą one pełniły również funkcję systemu ujmowania i odprowadzania odcieków powstających w procesie kompostowania (owalny przekrój rur).  Rury są tak skonstruowane i osadzone, że zagwarantują utrzymanie pełnej przepustowości dla powietrza i odcieków mimo małego przekroju. Dzięki takiej konstrukcji i odpowiednio dobranym wentylatorom napowietrzania powietrze będzie równomiernie rozprowadzane na całej rozpiętości przewodu niezależnie od jakości i ilości nagromadzonego na nim materiału.

 

Fot 1. 2. Rury do napowietrzania pryzm kompostowych, ich wytrzymałość mechaniczna umożliwia poruszanie się po nich ciężkich pojazdów.

 


W chwili obecnej rozpoczęto budowę konstrukcji stalowej wiaty kompostowni pryzmowej i kontroli procesu. W centralnej części kompostowni znajdować się będą dwie wiaty kompostowania. Wiata procesu intensywnego została zaprojektowana dla 8 pryzm (ostatnia pryzma o większej szerokości, wyposażona w podwójny kanał napowietrzający). Wiata procesu dojrzewania została zaprojektowana dla 4 pryzm napowietrzanych i jednej pryzmy magazynowo-buforowej o podwójnej pojemności ostatniej pryzmy procesu.

 

Fot 3. 4. 5. Konstrukcja stalowa wiaty procesu dojrzewania kompostu.

 

Fot 6. Betonowy plac kompostowy wyposażony w kanał napowietrzania.

 


Procesy technologiczne w kompostowni będą monitorowane za pomocą szeregu czujników i sond, które będą przekazywały do sterownika stan eksploatacyjny urządzeń i parametry procesu. Sterownia obiektowa wyposażona będzie w szafę z elektroniką sterującą, kontroli i wizualizacji procesu. Sterowanie, wizualizacja i wprowadzanie danych procesowych odbywać się będzie za pomocą specjalistycznego programu komputerowego zlokalizowanego w dyspozytorni.

 

 


..........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 4

%100.0 %0.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.33432602882385