Czwartek, 23.03.2023, Imieniny: Pelagia, Feliks, Zbyslaw
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama
Elbląg » artykuły » artykuł z kategorii INWESTYCJE

Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

26.01.2022, 09:00:00 Rozmiar tekstu: A A A
Trwają prace przy przebudowie oczyszczalni ścieków w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.


Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.


W ramach projektu realizowana jest obecnie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 193 mln zł.


Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu obejmuje budowę nowych obiektów, przebudowę, rozbudowę oraz wyburzenie części obiektów istniejących. 


Wśród modernizowanych w chwili obecnej obiektów technologicznych na terenie oczyszczalni jest jedna z dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych o objętości czynnej 4200m3, w której  po  opróżnieniu  i wyczyszczeniu z osadów trwają prace hydromonitoringu. 


Kolejnym obiektem technologicznym, w którym nadal prowadzone są prace budowlane jest piaskownik napowietrzany wraz z budynkiem dmuchaw i separacji piasku, w którym zostaną zainstalowane nowe urządzenia współpracujące z piaskownikiem (m. in. dmuchawy, pompy, separator wraz z płuczką piasku, stacja dozowania polimeru). Docelowo koryta piaskownika zostaną wydłużone aby poprawić skuteczność separacji zawiesiny mineralnej ze ścieków, powierzchnie betonowe zostaną naprawione, zamontowane zostaną nowe zgarniacze, a cały obiekt technologiczny zostanie zhermetyzowany. 
 


Fot 1. Piaskownik.

Fot. 2. Budynek dmuchaw i separacji piasku.
 

Prace modernizacyjne prowadzone są również na jednej z komór OBF’ów (otwarte baseny fermentacyjne), która po modernizacji będzie pełniła funkcję awaryjnego zbiornika osadów przefermentowanych. Na chwilę obecną w opróżnionej z osadów komorze przeprowadzono hydromonitoring oraz naprawę powierzchni betonowych i przystąpiono do montażu rurociągów technologicznych oraz barierek ochronnych na galerii zbiornika.


Równocześnie prowadzone są prace w przylegającej do OBF-ów pompowni osadu przefermentowanego, w której zamontowano już nowe zestawy pompowe wraz z maceratorami.
 

Fot 3,4. Modernizowana komora OBF.
 

Kolejnym obiektem technologicznym, w którym trwają prace modernizacyjne, jest druga komora reaktora biologicznego. Po zakończeniu prac budowlanych zostanie zamontowane nowe wyposażenie technologiczne. Na wczesną wiosnę planowany jest rozruch drugiego ciągu bioreaktora i przekazanie ostatniej komory do modernizacji.
 

Fot 5,6. Modernizowana komora bioreaktora.


Prace remontowe prowadzone są również w pompowni osadu wstępnego zagęszczonego wraz z przyległym zagęszczaczem, pompowni osadów nadmiernych. Na początek lutego przewiduje się uruchomienie jednego z zagęszczaczy grawitacyjnych i przekazanie do remontu drugiego zagęszczacza.
 

Fot 7. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego.

Fot 8. Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego.

Wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym muszą być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
 

Wraz z pierwszymi uruchomieniami na oczyszczalni kolejnych obiektów technologicznych powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń.
 

Oto kilka przykładów wizualizacji w systemie SCADA:
 

Fot 9.  System SCADA – komora 10.1 bioreaktora
 

Fot 10. System SCADA – osadniki wtórne z recyrkulacją osadów nadmiernych.

Fot 11. Stacja zagęszczania osadów nadmiernych...........................Materiał promocyjny ..........................

Oceń tekst:

Ocen: 2

%100.0 %0.0


Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2023 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.


0.22938013076782