Piątek, 20.10.2017, Imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
Nie masz konta? Zarejestruj się »
zdjęcia
filmy
baza firm
reklama

Podstrony / Straż pożarna

Obecnie w powiecie elbląskim istnieją trzy Jednostki Ratowniczo - Gaśnicze kierowane przez Komendę Miejską PSP w Elblągu, są to JRG nr 1 przy ul. Bema, JRG nr 2 przy ul. Browarnej oraz JRG w Pasłęku.

Dnia 24.08.1991r. została uchwalona nowa ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Za realizacje polityki państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej odpowiada Minister Spraw Wewnętrznych oraz on pełni nadzór nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego został Komendant Główny PSP. Zadania te realizują również w zakresie ustalonym przez Ministra MSW: ministrowie, wojewodowie, organy gmin.

Aktualnie zadania i organizację straży (Państwowej Straży Pożarnej - PSP) określa w/w ustawa, a z chwilą jej wejścia w życie tj. w dniu 01.06.1992r. stracił moc dekret z dnia 27.12. 1974r. Na jej podstawie w województwie elbląskim istniały cztery Komendy Rejonowe PSP, którym podlegało osiem Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych. Nadzór oraz kierownictwo nad wszystkim sprawowała Komenda Wojewódzka PSP w Elblągu.

Z dniem 1 stycznia 1999r. nastąpił podział województwa, a tym samym jednostek straży do dwóch powstałych województw. W miejsce Komend Rejonowych PSP powstały w nowych powiatach Komendy Powiatowe PSP, a obecna Komenda Wojewódzka PSP ulega likwidacji i jej zadania przejęła Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie. Zasłużeni, po wielu latach pracy w trudnych warunkach, odeszli na emeryturę, a pozostali przejęli pełną poświęcenia służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w woj. Pomorskim i Warmińsko - Mazurskim.

Stale zwiększający się zakres działań niesie wiele nowych zagrożeń, co przy szczupłych środkach z budżetu wymaga wielkiego zaangażowania i szukania pomocy wśród innych instytucji, zakładów - sponsorów.

Od początku istnienia nowego podziału Komenda Miejska PSP przystąpiła do modernizacji systemu powiadamiania jednostek w szczególności OSP. Uruchomiono system zdalnego powiadamiania w gminie Markusy - 4 jednostki, gm. Rychliki - 2 , gm. Gronowo Elblaskie - 1, gm. Milejewo - 1 i gm. Godkowo - 1 jednostka , który drogą radiową uruchamia syrenę na remizie - co skraca kilkanaście razy czas przystąpienia danej OSP do działań. Zmodernizowano cały sprzęt węzła łączności i rozwinięto system informatyczny.

Poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji kadry dowódczej i szeregowych strażaków dąży się do coraz sprawniejszego niesienia pomocy wszystkim tym, którzy na taką pomoc oczekują...

Szczegółowe informacje o kierownictwie, wydziałach, sekcjach, jednostkach ratowniczych, rekrutacji i zadaniach PSP w Elblągu, znaleźć można na stronie internetowej elbląskiej Straży Pożarnej www.straz.elblag.com.pl Na stronie znaleźć można również informacje prewencyjne: jak zachować się nad wodą, o zagrożeniu pożarowym lasów, wypalaniu traw oraz odbiorze budowlanym obiektów przez PSP.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

PSP w Elblągu

strazp1.png 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu

ul. Bema 17
82-300 Elbląg
tel. (055) 233 73 53
tel. (055) 643 49 55 (centrala)
tel. (055) 641 30 00 (sekretariat)
fax. (055) 230 12 71 i 233 61 64
tel. 998 - alarmowy numer bezpłatny

www.straz.elblag.com.pl
kmelblag@kwpsp.olsztyn.pl


Przyjmowanie interesantów:

Poniedziałek - Piątek: w godz. 8.00 - 9.00
Środa - w godz. 14.00 – 15.30


Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze:

Jednostka RG Nr 1
Elbląg, ul. Bema 17
tel. (055) 641 30 10 (czynny do godz. 15)
tel. (055) 641 30 38 (całodobowy)

Jednostka RG Nr 2
Elbląg, ul. Browarna 33
tel. (055) 641 42 90

Jednostka RG w Pasłęku
Pasłęk , ul. Westerplatte 9a
tel. (055) 649 52 45

Właścicielem serwisu info.elblag.pl jest Agencja Reklamowa GABO

Copyright © 2004-2017 Elbląski Dziennik Internetowy. Wszystkie prawa zastrzeżone.